5.Lövészek:
A Repülősok számáraüldözők a Harcosokkal szemben pedig áldozatnak számítanak.

1szint Íjász
2szint Számszeríjász
3szint Nehéz számszeríjász
Történelmi tájékoztatás:
1szint Íjász
Íjászok távolsági célbatalálással és magas gyorstüzelőségi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezzel be is fejeződött a jó tulajdonságaik leírása. Tanúlmányai alatt az íjász köteles volt legalább 5000 db. nyilat kilőni. Eközben meg kellett tanulnia eltalálni az akadály mögötti célokat, mozgó, illetve távoli célokat, ami koránt sem sikerűlt mindenkinek. Ezért a távolsági gyalogság kiképzésének ideje még nem mondható tökéletesnek. Az ilyen komoly válogatás miatt az íjászoknak nem is kis fizetés járt. Még a gyakorlatokra szánt lőtér elhelyezése is nagy területeket igényel és felépítésük pedig jól kifosztja a kincstárt.

2szint Számszeríjász
A törpékkel vagy más fajjal találkozva, az emberek próbálták megmutatni az erejüket és dicsőségüket, úgy hogy rögtön csatát indítottak. De kíderűlt, hogy a törpe várak és helyőrségek, valamint a hegyekben lévő városok megközelíthetetlenek. A furcsa lerövidített és nehéz nyilak átszúrták a legerősebb páncélt, akár csak egy kés a vajat. Ugyanakkor a törpék ̶ akár milyen furcsának is tünik ez ̶ védelemmel elégedtek meg és ezzel a háború be is fejeződött. A háború után a kereskedő törpék azonnal megtöltötték a városokat. A furcsa mezőgazdasági szerkezetek stb. rakásában Számszeríjak is voltak. Elég masszivak és nehezek voltak az emberek számára, viszont meglepő áthatóképességük volt. Így jelentek meg az emberek hadseregében a Számszeríjászok. Azoknak , akik nem voltak képesek elsajátítani az íjászatot, meg engedték, hogy a számszeríjászok csapataiban szolgáljanak. De a Számszeríjászok nem csak védelemben bizonyosultak hatékonyaknak, hanem a támadásban is.

3szint Nehéz számszeríjász
A nehéz számszeríjak annyira nagy teljesítőképességüek, hogy keresztűl szúrják két-három gyalogos harcost ergyszerre. A számszeríjak töltésénél két ember erejére van szükség ̶ általában az íjásznak a saját fegyverhordója nyújt segítséget. De a mezei körűlmények között a Nehéz számszeríjászok csak 1 alkalommal tudnak kilőni. Ezért őket erős páncélzattal és kardakkal szerelték fel, hogy a közelharcban közreműköjenek. A Nehéz számszeríjászoktól a legtöbbet az ellenség repülő hadiállatai szenvednek, mivel a lövedék nagy sebességgel és pontos irányba repűl, nem adva lehetőséget arra, hogy el kerűljék.

1szint Elfi íjász
2szint Vadőr
3szint Ezüst Vadőr

Történelmi tájékoztatás:
1szint Elfi íjász
Az Elfeknél a férfiak között, kétségtelenűl, a legtekintélyesebb fegyvernek az íj számít. Az elfek gyermekei már kiskoruktól kezdve tanulnak beletalálni a pénzérmébe ötszáz yardos távolságból. A fiatal elfek pedig vadásznak és ennivalót keresnek, egyben tökéletesítve lövési tapasztalukat a mozgó célokra vonatkozólag.

2szint Vadőr
Az elfek íjász csapatai Vadőröknek nevzik magát, ők védelmezik a varázs erődek a váratlan vendégektől. Ők azok, akik a kentaurov táborait védik Griffmadár támadásaitól. Megölve a repülő teremtmények, megelőzve azt, hogy csoportusaljanak és el tudják rabolni a figyelmetlen kis kentaurokat.

3szint Ezüst Vadőr
Az ezüst vadőrők jellemző vonása, hogy rúnás törpeköpenyt viselnek, amelynek a színe majdnem láthatatlanná teszi őket a levélzet között. A köpenyszövetük pedig át van itatva „rúnaoldattal”, ami védelmet biztosít, nem lehet rájuk bukkani a varázslat segtítségével. Az ezüst vadőr hamarabb fogja megtalálni Önt, mint Ön talál rá. Sajnos az íj nem egy erős fegyver, ami áttudná lyukasztani a lovagok nehéz páncélzatát, ezért nagyon sebezhetőek a páncélozott gyalogsággal szemben.

1szint Elemental
2szint Láva-elemental
3szint Tűz-elemental
Történelmi tájékoztatás:
1szint Elemental
Mindenki tudja, hogy a démonok sohasem hagyják el az izzó világukаt. A világunkba a szolgáikat és cselédjeiket küldik. Csak ritka esetben a démonok magas rangú képviselői lépik át a világok határát. Az ellenség távvezetésű támadásai végrehajtása célljából hozták létre аz elementalokat, a földből és agyagból készűlt héjba belehelyeztek egy műlelket, amely képes teljesíteni a gazdája parancsait. Elemental az ellenségeit megdobja mindennel, ami a keze alá kerül: kődarabokkal, fákkal, valamint csontvázakkal, fosztogatókkal, terroszauruszokkal és más elementalokkal... Amelyeknek szerencséjük volt a közelben lenni.

2szint Láva-elemental
A láva-elementalok tökéletesebbek, a lélek a lávából való szívbe kerűl, ami a láva és vulkáni hamuból készült héjba kerül. Ezek az élőlények csapatai támadása olyan, mint a vulkán kitörése. A lávadarabok és a hamu az ellenség felé repülnek, felgyújta és elolvasztva a páncélzatot és testeket, a levegőt égésszaggal mérgezve, amitől legjobban az ellenség légi állatai szenvednek, repülés közben fulladaznak.

3szint Tűz-elemental
Az életlenből létrehozott előlény tökéletességének csúcsát a Tűz-elemental teste képezi, amely teljesen a lángból készűlt. A láva szive, tulajdonképpen az egyetlen, ami e teremtményeknél fizikai támadás céljává szolgálnak, viszont nyílakkal vagy lövedékekkel elég nehezen lehet elérni a célt, mivel gyorsan lángba gyúlnak és hamuvá válnak még azelőtt, hogy célhoz jutottak volna. Csak a varázspáncéllal felszereltetett lovag képes odaközeledni és eltalálni a tűz-elemental szívét. Az Tűz-elemental álatal kibocsátott tűzoszlop képes pillanatok alatt felégetni a légi célokat.

1szint Vadász
2szint Mesterlövész
3szint Sötét Mesterlövész
Történelmi tájékoztatás:
1szint Vadász
A változások ellenére, Drou-k hívek maradtak az Íjnak, ezáltal tiszteletet mutatnak az őseiknek. És az átkozott erdők benépesítése elején a vadászok jelentették az egyetlen védelmet a hárpiákkal szemben.

2szint Mesterlövész
A legügyesebb lövészek "Mesterlövész" nevet viselnek, képesek elképzelhetetlen távolságokra lőni, ugyan úgy, mint a Világos Elfeknél a Vadőrök. A repülő harci állatok megléte az ellenséges fajoknál, fontossá tette a Mesterlövészek csapatok meglétét.

3szint Sötét mesterlövész
Sötét mesterlövészek egyformán jól látnak a hold fényében, mint nappal. A sötét barlangokban eltöltött hosszú évek lehetővé tették, hogy a Drou-k képesek jól látni a sötétben is, ez szinte lehetetlenné tette a sötét elfek földalatti városainak ostromát. Az óriás barlangok könnyen átlövőhetők a Drou-k elitlövészei ̶ Sötét mesterlövészek által, és egész légiók temethetnek el a földalatt.

1szint Fiatal tűszaurusz
2szint Tűszaurusz
3szint Mérges tűszaurusz

6.Gyógyítók:
Az unita különös jellemzúje ̶ «A csata után feltámasztja a résztvevőket», mérhető azon uniták mennyiségével, amelyeket egy gyógyító feltámasztani képes.
Életben maradt gyógyítók a csata után előszőr a saját hadserege osztagokból elesett harcosokat támasztják fel, majd a szövetségesek elesettjeit. A feltámadt gyógyítók a folyó csatában már senkit sem támasztanak fel.
A folyamat balról jobbra kezdődik és mindegyik csoportból egyenként valósúl meg. Azaz előszőr jönn egy hordár, majd utánna egy harcos stb. Egy mágus feltámasztása után megint sor kerül egy hordár feltámasztására és így tovább.
Ha a csatában 10 harcos és 100 hordár halt meg, feltámasztani csak csak 20 lehet, akkor 10 hordárt és 10 harcost támasztanak fel.

1szint Szerzetesjelölt
2szint Szerzetes
3szint Harci Szerzetes
Történelmi tájékoztatás:
1szint Szerzetesjelölt
Szerzetesjelöltekké a magukra hagyott gyerekekek választották, ilyen módon eselyt adva nekik életben maradniuk, hogy ne tengessék az életüket kéregetőkként vagy utcai tolvajként, hanem az Isten, embereknek és a tudásnak szolgálva. 20 éves korukig a szerzetesjelölteknek tilos fegyvert venni a kezükbe és az élőlények vérét ontani. Ugyanakkor ez nem akadályozza a fejedelmeket abban, hogy gyógyítók-, írnokok- és tolmácsokként használja őket. Mindegyik szerzetesjelölt részesűl a sebesűltek gyógyítására szükséges kioktatásban. Ezenkivűl megfelelő oktatást kapnak írás-olvasásból, számtanból, rúnaírásból, filozófiából, szerkezettanból és számtalan más tudományokból és nyelvekből. 10-15 éves tanulás után a kolostorban, sok szerzetesjelölt sokkal műveltebb, mint egy nemes ember. A szerzetesjelöltekkel kiegészített osztag sokkal kevesebb veszteséget szenved a harcmezőn, mint nélkülük.

2szint Szerzetes
Amikor a szerzetesjelölt eléri a 20 éves életkorát, azonnal egy titkos, a világtól elrejtett kolostorokba küldik el, ahol 5 évi tanulás után szerzetesekké válnak. A szerzetesek nem csak a sebesűlteket ápolják, különleges varázsimákat is tanúltak, amelyek elősegítik az elesett harcos lelkének a testében való maradását a teljes meggyógyulásukig. E imáknak köszönhetően, a szerzetesek szó szerint halottakat támasztanak fel és harcképessé teszik a rosszabb állapotban lévő sérűlteket is. Azt monják, hogy a szerzetesek az ördöggel kötöttek szerződést, ami szeritn a saját lelkük egy részét adják neki a megmentett harcosok lelkei cserébe. Ennek a hír terjesztésének köszönhetően, nagy tiszteletnek örvendtek az emberi hadsereg soraiban, ami az osztagok harci szellemét hihetetlen magasságra emeli.

3szint Harci Szerzetes
Azok a szerzetesjelöltek, amelyek tilalomsértést követtek el, illetve az előtt vették kezükbe a fegyvert, mielőtt szerzetessé váltak volna, az egyház érdemrendjének hitszegőivé válnak és száműzésre, illetve üldözésre ítéltek, mert ilyen a mennyei Atya végakarata! De az idő múlásával a hitszegők saját érdemrendet alakítottak ki. Bár a hitszegők szolgáltatásai nagyon drágák, de a hitszegők érdemrendje különös túlélési iskolájának köszönhetően, a harcban sokkal veszélyesebbek. A nem egyszerű tudományok, de az egyház álltal ellenzett tudományok tanulmányozása, pontosabban az embert megváltoztató alkémiája, vérmágia és az élet fekete rúnái, az egyszerű szerzetesekkel szemben, effektívebbé tette őket a gyógyítási területben is.

1szint Doktor
2szint Templárius
3szint Főtemplárius
Történelmi tájékoztatás:
1szint Doktor
Az Elfek nő egyedeinek többsége a természetnek való szolgálát útját választják és doktorokká válnak, elhagyott kolostorokban hosszú napokon át az imákat, és a természet- illetve az életmágiát tanulmányozzák. Az elesett harcosokat ápolják és feltámasztják, valamint elkisérik az elfeket az utolsú nagy útjába...

2szint Templárius
Azok a Főpapnők, akik felfogták az élet mélyebb titkainak értelmét, templáriusokká válnak. A templáriusok jobban védettek és megtanulták a hadi légmágiával való bánás módot, de inkább a védelmre, mint a támadásra vonatkozólag. A kodexük tiltja az élőlények gyilkolását és ök olyannyira fanatikusan kodexhívüek, hogy képesek segíteni a sebesűltek és haldoklóknak, fáradtságot nem ismervén.

3szint Főtemplárius
Az életmágia mestereit "Főtemplárius"-oknak nevezik. Már csak a jelenlétükkel képesek a vágott és könnyebb sebeket meggyógyítani. Az elesett harcosok feltámasztásában pedig párjuk sincs az egész világon. Az elfek egyfoma szinten tisztelik a Főtempláriuokat, mint a királynőt és az istennőket.

1szint Vér-ejzer
2szint Gyógyitó ejzer
3szint Tűzejzer
Történelmi tájékoztatás:
1szint Vér-ejzer
Ejzerfaj – az Ignisz vulkáni életlen területein területein élő nomád törzsek. A vér- és tűzvarázslat a hívei, ami a Démonoknak való szolgáltatuk oka lett. Valamikor nagyon régen az Ejzerek a mi világunkból átmentek a láva és tűzvilágába, a papok és tűzerő csábításának engedve. Éppen ott találkoztak a démonokkal és saját istenüknek kiáltották ki őket, majd elkezdték lakhatóvá tenni az Ignisz területeit. A vérmágiában való járatosságuk segíti őket az elesett harcosоk feltámasztásában, а tűzmágia pedig ̶ az ellenségre rátámadni a legegyszerűbb ráolvasások segítségével.

2szint Gyógyitó ejzer
A világunkban maradt Ejzerek megvadúltak, és trolloká változtak át, kis családokban élnek a világ minden területén. Életüket a vérmágia tanulmányozásának szentelt Ejzerek, Gyógyitó ejzerekké válnak és képesek egyszerre több szövetségest feléleszteni. Eközben arról sem feledkeznek meg, hogy az ellenséget kissebb tűzgolyókkal dobálják meg.


3szint Tűzejzer
Az Ejzerek mésik része úgy véli, hogy tűzben van az igazság és a tűzelem tanulmányozása eredményeként ráleltek egy hihetetlen gyógyító varázslatra. A Tűzejzerek képesek ̶ ahogyan ők maguk nevezik ezt a folyamatot ̶ "A lélek kialvó széndarabkáit újra gyujtani, hogy a lélek új életlángra borúljon". Ez a varázsrítus lehetővé teszi, hogy az elesett harcosоkat gyorsabban életre keltsék.

1szint Papnő
2szint Lloth Papnő
3szint Főpapnő

Történelmi tájékoztatás:

1szint Papnő
Az elfek veresége után, a “Tűzkorszak" elején közülük sokan nem tudtak ellenálni a kisértésnek és a sötét mágiához csatlakoztak. Ezért az élet nagyistennője megbüntette gyermekeit ̶ az Elfeket, a Drou-átokkal. Kiűzték őket a varázserdőkből, sok vándorolás után, menhelyet keresve maguknak. A Tluan nevű Nagypapnőt meglátogatta a föld örzőnője ̶ a Lloth Papnő egy óriás pók képében. Hűségeskűért megmutatta a Drou-knak az átkozott erdőkbe vezető utat, saját női alkalmazottait a föld sötét energiájával látta el, amely képes begyógyítani és regenerálni azt a félholt testet, amelynek állapotát az undorodó élet és fény istennőjének az átka eredményezte.


2szint Lloth Papnő
A föld sötét energiájának köszönhetően, a Drou-k nem haltak ki, hanem ellenkezőleg ̶ a volt Elfek-társaihoz viszonyítva ̶ még nagyobb élethoszat nyertek. Azok, akik a legügyesebben bánt a föld energiaáramlásával a "Lloth Papnő"- nevet kapták. Hatékonyabban használják erejüket a betegek ápolásakor és a halottak feltámasztásakor.


3szint Főpapnő
A Lloth leghivebb szolgái valóban ijesztő erővel vannak felruházva. Képesek regenerálni a halott harcosok testét és életet kelteni bennük. A föld energiaáramlásában könnyen átkapják egy egész osztag lelkét még azelőtt, hogy a halottak alsó világaba kerűlne, és visszahelyezzik a már felújitott testekbe.

1szint Erdőboszorkány
2szint Légiboszorkány
3szint Pokolboszorkány

7.Zsoldosok:
Nem kerülnek az Erődítmények támadása alá.

1szint Rabló
2szint Fenegyerek
3szint Kardmester
Történelmi tájékoztatás:
1szint Rabló
A Rablók közé bárki válogatás nélkül bekerülhet, aki könnyű nyereséget szeretne szerezni: apró csalók, zsebtolvalyok, banditákat és hasonló utcai csőcseléket. A Rablók közé való valogatáskor a legfontosabb dolog az, hogy tudják tartani a kezükben a pengét. A bűnügyi multjuk miatt kénytelenek életüket vészélyeztetni, de számukra ez mégis jobb választás, mint az akasztófa... De ez a tény nagyon befolyásolja az aféle hadsereg harcképességét. Ezért a fejedelmek ̶ alaphadsereg támadása előtt ̶ ágyútöltelékként alkalmazzák őket.

2szint Fenegyerek
Sok bandában szolgáló és a kevdére eleget fosztogatott rablóbók tapasztaltabb harcosok lesznek. Büszkén nevezik magukat - "Fenegyerekeknek". Már belenyugodtak abban, hogy az első vonalban ̶ valódi pokolban ̶ kell majd harcolniuk. Sokan nem élik túl, mások pedig dezertálnak. Emiatt a Fejedelmek kénytelenek megemelni a fizetésüket, de mindentől eltekintve, gazemberek és banditák maradnak, akik csak a pénzért és az élvezetért élnek.

3szint Kardmester
Az egyszerű Rablók és Fenegyerekek ezrei közűl néhányukat elküldik kiképzésre az emberek legelőkelőbb zsoldos hadseregeihez. De így is álltalában sokuk nem éli túl a szigorú kiképzést. Általában Kardmesteri hivatást a hivatásos killerek és gyilkosok, a kard és méreg valódi szakértői, azaz az alvilág igazi elitje választja, de néha nemes emberekkel és ügyes harcosokkal is lehet találkozni. A Kardmesterek testületében csak két dolgot becsülnek meg igazán ̶ a gyilkolás mesterségét és a tömött erszényt...

1szint Aszasszin
2szint Aszasszinmester
3szint Aszasszin-grandmestermester
Történelmi tájékoztatás:
1szint Aszasszin
Az Elfek és az ember közötti szövetség tilos, viszont a szerelem se szabályokat, se tőrvényeket nem ismer. Az emberek által üldözött és az elfek által egyenrangúaknak el nem ismert félelfek arra itéltek, hogy szolgák és munkaerő lesznek. Az emberektől örökölt fösvénység és irigység sokszór a lopás és rablás útjára tereli őket. Az ilyen félvéreket speciális testületekbe helyezik el, ahol bérgyilkosokat (aszasszinokat) nevelnek belőlük.

2szint Aszasszin-mester
A penge és méreg titkait teljes mértékben megismerő Aszasszin-mesterek" nagyszerűen hajtják végre a rohamműveleteket, gyilkolva az ellenség harcosait a tábor- és állomáshelyükön, illetve a várak helyőrségée, minden lehetséges akadályokat leküzdve.

3szint Aszasszin-grandmestermester
Az aszasszinok elitharcosait "Grandmestereknek" nevezik. Megtisztelték őket meg azzal, hogy alkalmazhatják a törpeszövetet, amely védelmezi őket a varázslattal szemben. Az ellenség hadserege csak későn tudná meg, hogy aszasszin-grandmestermesterek támadás vár rájuk.

1szint Démon-nő
2szint Harci Démon-nő
3szint Lángoló Démon-nő
Történelmi tájékoztatás:
1szint Démon-nő
Az egyetlenek, akik megmutatták magukat a világunkban a démon-nők voltak, csak hogy kiderült, ezek mindössze másolatok, melyek képesek kezükbe venni a fegyvert és ütést mérni, és e közben minden sérülést elkerülnek. Az elvégzez rítusnak köszönhetően a démon-nőket egyszerű előhívni, szó szerint egyik a másik után jönnek ki a kapukból.

2szint Harci Démon-nő
A Harci démon-nők jobban vannak felfegyverkezve, mint az egyszerű alacsonyabb rangú démon-nők. A kétélű tőrükkel és körömalakú bokszerükkel képesek elég komoly sérülést okozni már a csata kezdeténél is. A gyors támadású missziók végrehajtásában a legjobbak, az ellenség ütéseitől eltére egyike a másik után eltünve, az eterikus burkolatuk az ellenséges harcosra kicserélve.

3szint Lángoló Démon-nő
Mielőtt eltünne a elképesztő szépségű Lángoló Démon-nő képes mintegy 10 bámészkodó harcost egyszerre megsemmisíteni. Az öszes fajok zsoldosai között nincs párja az ellenség hadseregeknek veszteséget okozó gyorsaságban. Tudniillik, a vágó fegyverrel való ütéseken kivűl képes támadni a közeli hatású tűzmágia által is.

1szint Fejvadász
2szint Gyilkos
3szint Tökéletes Gyilkos
Történelmi tájékoztatás:
1szint Fejvadász
A Lloth képessége nem volt elég ahhoz, hogy örökké támogathassa az átok által szétrágott testeket. Ősz haj és a test állandó fájdalma ̶ ez az, ami mindegyik sötét elfet várja az öregkorukban. Hogy ezt elkerűljék, sokan a harcban szeretnének meghalni, mint sem a betegágyon, ezért választják a zsoldos útját maguknak, a Fejvadászok soraiba lépve. A betegség utolsó szakaszaiban Drou teste már oly, annyira kimerült az állandó regenerációktól, hogy a legkissebb vágás is meg nem forditható következményeket, sőt még halált is okozhat.

2szint Gyilkos
Azok a Drou-k, akiknek nem volt szerencséjük elesni az első csatában, a Gyilkos nevet viselik. Csak a hideg tekintet, ettől a világtól való elidegenedés és az egyetlen kívánságuk - meghalni az összecsapás alatt – maradt. Az e fajta zsoldosok sokkal jelentősebb veszeséget képesek okozni az ellenségnek, mint az egyszerű Fejvadeászok. A gyilkosok igyekszenek úgy öltözködni, hogy a többi Drou ne vehesse észre a testük szörnyű rothadó részeit, mert idővel már a Lloth mágiája sem képes lecsillapítani a Drou átka hatását.

3szint Tökéletes Gyilkos
A Tökéletes Gyilkos rangját nem olyan sok Drou éri el, de az élve maradtak nagyon ügyes harcosoknak nevezhetőek. Sok ütközést átélve, megtanultak bármilyen támadás elől kitérni, bár nem olyan sok idejük maradt még hátra. Nagy igyekezettel próbálnak minnél több a sötét elfek számára ellenséges fajt fogságba eljteni.

1szint Erdei szellem
2szint Vizi szellem
3szint Tűz-szellem

8.Varázslók:
Csökkentik a támadó hadseregek számára okozott sérüléseket, amelyeket védő- és varázsbástyák a csatában résztvevő bástyák (ha olyan telepítményt támadják, ahol vannak bástyák) okoznak.

1szint Varázsló tanítványa
2szint Varázsló
3szint Fővarázsló
Történelmi tájékoztatás:
1szint Varázsló tanítványa
Az emberek világában nagy dolognak számít, ha a mágus tanítványa vagy. A túlnyomó többség őszintén fél a varázslóktól, legyenek azok akár nemes, akár egyszerű emberek. A varázslók számkivettetek voltak, de az V. Lafard király uralma idején, megjelent eg különleges királyi parancs, amely engedélyezte a mágia tanulását, az egyház tiltakozásá ellenére. Több, mint 10 évezreddel ezelőtt, az V. Lafard király idején az emberek rábukkantak az eddig még ismeretlen ellenséggel ̶ a halottidézőkre. A történelemben ez az időszak a "Halott idő" nevet kapta. A derék lovagok hősiesen harcoltak, de leverésük esetén ̶ az ellenség sorait növelték. És nem volt határa a végtelen sötétség hordájának mindaddig, amedig nem jöttek segítségre a mindenki által üldözött varázslók. A vérmágia körből való kilenc nagy Fővarázsló végrehajtotta a rítust, életüket áldozatba hozva ̶ ez ezer évre védelmet jelentett az emberi fajnak a halottidézők rosszindulatú mágiájukkal szemben. A halottak többé nem keltek fel a sírjukból vagy a csatatéren. És a háborúban bekövetkezett a fordulatot jelentő pillanat.

2szint Varázslók
Ha a varázsló tanítványai közé bekerűlhet bármelyik nemesnek mondható ember, az igazi varázslók közzé csak egyeseket engedik be. Mana-pajzsukkal a varázslók megvédhetik a hadseregeket a lövedékek okozta sérülésektől. Telekinézis által pedig oldalba irányíthatják a hajítógépek nehéz lövedékeit. Ezenkívűl hadi ráolvasásokkal is képesek elég nagy veszteséget okozni az ellenség csapаtainak. Az egyház tilalmai miatt a varázslókat főleg csak védelmi ráolvasásokra tanítják. Fejedelmek a varázslók szolgáltatásait ̶ drágaságuk miatt ̶ csak ostromzás esetén veszik igénybe, hogy csökkenthessék veszeségüket...

3szint Fővarázsló
Az évtizedeket jelentő tanulási idő után a varázslók „saját útjukat" találják a mágiában, ami a megfelelő energiatipus rokonságától függ. Erejüket az Fővarázslók Tanácsa előtt való bemutatása után és bebizonyítva a szükséges méltóságukat, a varázslók jogot kapnak az Fővarázsló pаlastjára. A Fővarázsló – saját maga gazdája és azzal foglalkozhat, amivel akar: lehet a hadseregben szolgáló zsoldos vagy magányba vonulhat és várhatja a "forrást". "Forrás" szerintük a mágia keletkezésének okát jelenti. A Fővarázsló képes leállítani a hadsereg irányába repülő ezer db. nyilat csak egyetlen pillantással. Hömpölykövek és lövedékek, illetve forró olajas hordók hirtelen megfordúlnak és visszarepülnek az ellenség irányába, miközben az égő árok élővé válik és felfalja a falakat és épületeket. Bármelyik városnak a védése majdnem hiábavalónak bizonyúl, ha a támadó hadseregben résztvesznek a Fővarázslók.
1szint Gyógynövénytudós
2szint Druida
3szint Fődruida
Történelmi tájékoztatás:
1szint Gyógynövénytudós
Félvérek, akik érzik a varázslat vonzását sok évre elvonulnak a varázserdőkbe, hogy megértsék a természet és az élet titkát. Visszavonultságukban tanulmányozzák a természetvarázslatot. Akinek ez nem adódik Gyógynövénytudóssá válnak. A csatákban a Gyógynövénytudósok szinte nem vessznek részt. Menetelések közben a harcosok részére való nagy ritkaságú mágiavédett gyógyszereket főznek, amelyek rövid időre növelik az érzékelést és ügyességet, erőt és ellenállóképességet, gyorsaságot és élőképességet stb. Ezek az orvosságok elég hatékonyan segítenek a harcosoknak idejében észrevenni és elkerűlni az ellenség ostromlövedékét.

2szint Druida
Druidák ugyan úgy értik az életenergia áramlását, mint a halálenergiáét. Néhány nappal a csata előtt eltünnek a szem elől, a saját titkos erdei tisztásukra menekülnek, amelyek senkinek sem ismeretes módon a druidák után közlekednek. Ott a természettől a hadseregek védésére szükséges hozzájárulást kérnek. Gigantikus Entek az óriás fapajzsukkal élő védőkké válnak az ellenséges bástyákról való lövésekkel szemben.

3szint Fődruida
A legerősebb élet-varázslók a Fődruida címet kapják. Az védelmező Enteken kivűl, képesek csatatérre kihívni a természet erőit. A titkos tisztásokról magukkal hoznak egy furcsa tövisre hasonló növény osztogait. Ezek a virágok Varázs maggal köpködnek, amelyekből azonnal különböző csodák nőnek ki: az ellenség szemei előtt megjelennek az elő ostrombástyák és mezei falak, liánlépcsők, árokhidak, valamint óriás liángyökerek, melyek akadélyozzák a bástyák ostromgépeinek tüzet nyitni. Hős-mágus vezénylése alatt ők képesek a leghatalmasabb ütőerővé válni.

1szint Jeges Lich
2szint Lich
3szint Lángoló Lich
Történelmi tájékoztatás:
1szint Jeges Lich
Ha a varázsló lelke fogékony а vízmágiával szemben, akkor részére elérhetetlen tűzmágiának bármelyik formája. Magukba engedve a démonoktól ajándékba kapott sötét erőt, a hatalom szomjúságuk miatt, a varázslók meghalnak, hogy az örök életre feltámadjanak a lich-ek képében. E folyamat után sokan eszüket vesztik és csak demon-gazdájuk parancsait képesek teljesíteni. A lich-еk legalsóbb kasztja ̶ a Jeges Lich-ek. Ők a leggyengébbek a mágiát gyakorló földön tuliak között. De még a gyengéségükre nézve is, ők képesek hatékonyan megvédeni a hadsereget védőbástyák ostromlövedékei elől, befagyasztva nem csak az ellenség repülésközbeni nyilakat és lövedékeket, hanem a madarakat, fákat, kerteket, farmerokat, valamint kunyhókat, falakat és kisebb városokat is.....

2szint Lich
Általában lich-ek a földöntuliak száz és ezer fős osztagai élén állnak és irányítva, illetve parancsolva azoknak, még fedezetet is biztosítanak. Az egyszerű lich-ek egy tipusú varázslattal vannak egybekötve és képesek akármilyen iskolák ráolvasásait alkalmazni, csak nem eléggé magys színten, aminek köszönhetően, őket effektívebbé vélik, mint a jeges lich-eket. Ők képesek futóhomokot varázsolni az ellenség mozgó harci szerkezete alá vagy megmérgezni a levegőt az ellenségi bástyában, de még sok más hasznos ráolvasásokat, melyek által harcképtelenné tehető az ellenség védelme.

3szint Lángoló lich
Különösen erős varázslók feltámasztásuk után Igniszbe vonulnak, ahol démon-mágiával telítik, átváltoztatva Lángoló lich-nek. A Lángoló lich-ek az elhamvasztó tűzmágia álkalmazásával képesek kapukat keresztűlégetni és falakat olvasztani. A nyílak és lövedékek egyszerűen nem jutnak a hadsereghez, mivel hamúvá válnak. A démonok összes hadseregében ők lehetnének a leghatalmasabbak, ha csak nem rendelkeznének felesleges mellélhatással. Tudniillik mindenpusztító varázslat egyáltalán nem ártalmas az élőanyag esetén. Ezért őket a hadseregek elit-védőjeként alkalmazzák az ostromozásoknál.

1szint Аrachnid
2szint Skorpióember
3szint Pókember

Történelmi tájékoztatás:
1szint. Аrachnid
Az átkozott erdők mélyében nem csak Rofok, hanem a legszörnyűbb élőlények ̶ az Аrachnidek ̶ is élnek. Ezek a pókalakú okos teremtvények képesek hipnotizálni és varázs illuziókat kelteni, méghozzá tökéletesen látnak a sötétben. A varázslatuknak köszönhetően képesek a bastyák helyőrségének hamiscélokat sugalmazni, ezzel a minimálishoz csökkentve az általuk okozó kárt. Óriás nehézséggel, de Drou-knak sikerűl az arachnideket saját oldalukra vonni.

2szint Skorpióember
А Drou alkimimistáinak nagyon elnyerte tettszését az arachnidek mágiaáramlást érző képességük. Ezért hosszú kisérletezések folyamán az arachnidekből, Drou és óriás mérgező földalatti skorpiókból chimérákat hoztak létre. Ez a fajta megőrizte az eszét transzformáció után. Ők Skorpióember nevet kaptak. A Chiméra tudott érintkezni a megteremtőivel, emellett az arachnidek tehetségét örökölte, de viszont a skorpiók hadi tulajdonságai nem érvényesűltek benne. Harcban a Chimérák effektívebbek, mint az egyszerú arachnidek.

3szint Pókember
Egyre újjabb és újjabb kisérletezések a nagymennyiségű különböző fajok keresztezésével kudarcba jutottak. Az új chimérák minél tovább, annall kevesebbé feleltek meg az elvárt célnak. Ezért az аlkimisták minimális alkotóelemet kezdtek felhasználni. A „Pókember” létrehozására csak Аrachnid és Drou kerűlt felhasználásra. Ebben az esetben a Chiméra minden elvárást felülmúlta. A Pókember nem vesztette el az eszét, ugyanakkor örökölte az arachnidek megerősített képességeit. Tehát az elfeknek sikerűlt létrehozniuk a világ legerősebb mágusát. Az olyan chimérákból álló osztag képes teljesen nullára csokkenteni az ellenség legerősebb bástyái által okozható veszteséget.

1szint Demi-kigyóláb
2szint Kigyóláb
3szint Nagy kigyóláb

Lásd még:
Uniták paraméterei
Unitokat edzése