A bajnokságok menetéről szóló információt a Tanácsadónál a "Bajnokságok" menüpontban láthatja.
Minden játékos részt vehet a bajnokságban, ha tanulmányozta a Térképészet tudományt.


A "Zászlószedés" bajnokságban midnen résztvevő célja összegyűjteni minél több teli zászlókészletet.

Zászlókészlet

Három színű zászló létezik: piros, zöld és kék.
A zászlókat kutatók segítségével lehet meglelni. A zászlók nincsenek bizonyos mezőhöz kötve, hanem bizonyos valószínűséggel találhatóak a mezőn annak felkutatásakor.
A zászlók a királyság Központi épületében tárolódnak.
Több különböző színű zászló is lelhető egy birodalomban.
Más játékosoktól is rabolhat zászlókat. Egy támadás által csak egy zászlót lehet elrabolni.
Ha a védekezőnek csak egy zászlója van, akkor a támadást kezdeményező játékos nyeri el a zászlót.

Kék Piros Zöld

Három különböző színű zászló egy készletbe csoportosul.
Az készletbe összegyűlt zászlókat nem lehet elrabolni.
A Bajnokság a 10 napig tart, a készletek mennyiségétől függetlenül. A nyertesek
az összeszedett készletek mennyiségének összegétől, egyenlő mennyiségnél az nyer - aki hamarabb gyűjtötte össze.
Az összeszedett készletek mennyiségét a "Bajnokságok" Nyerőlista menüpontjában láthatja .

Az összeszedett zászlókért járó díjak:

1 hely - 4 szintű ereklye,
2-6 hely - 3 szintű ereklye,
7-26 hely - 2 szintű ereklye,
27-100 hely - 1 szintű ereklye, 3 szintű tekercs.
Minden játékos, aki legalább egy készletet gyűjtött össze, de nem jutott be az első 100-ba, egy vigaszdíjat kapnak – egy 3 szintű tekercs.

Azok a játékosok, akik 1-100 helyet foglaltak el, kapnak egy érmet is a „Zászlószedés” Bajnokságban való győzelemért. A következő győzelemkor, ha megint érmet érdemel, akkor az éremnél a nyereség mennyiségének száma mutatódik. Az érmet rögtön a Bajnokság vége után kapja meg függetlenül attól, hogy elvette-e a nyereményét vagy nem.

Ahhoz, hogy átvegye nyereményét a bajnokságért (ereklye vagy tekercs) a játékosnak egy Kincstárat kell építenie, majd a Tanácsadónál a „Bajnokságok” menüpontban a „Megkapni a nyereményt” gombra kattintani.

Bajnokság szolgáltatások (Segítség a bajnokságban), a «Ráuszítani a romokból a szörnyeket» kívül, 24 óráig rendelhetőek meg.
Minden megrendelt szolgáltatás a Bajnokság végéig tart.
Szörnyeket ráuszítani valakire csak egyszer lehet egy Bajnokságban.
Az «Ősök megidézése a zászlók védelmére a városokban», az ősi hadak védeni fogják minden városát melyben egy zászló megjelenik és a Bajnokság végéig ott lesznek.
Egy másik zászló megjelenésekor ugyan abban a városban, az ősi hadak másodszor nem jönnek elő.


Zászló megtalálásának valószínűsége:
Általánosan: 0,07%
A "Növelni a zászló rátalálási esélyt" szolgáltatással: 0,21%

A bajnokság első 2 napján egy véletlenszerűen választott színű zászlótípus nem jelenik meg.
Továbbá minden zászlótípus egyenlő eséllyel található meg.


In the "Flags Hunting" tournament the purpose of each participant is to collect as many complete sets of Flags as possible.


Flags set

There are Flags of three colours: red, green and blue.
The Flags can be found by Explorers. Unlike ruins flags are not placed in certain cells of kingdoms, they are generated in the cell with a certain chance in the moment your explorer reaches any cell.
After a Flag has been found it is kept in the Main Building of the domain the Explorer was sent from.
Several Flags of the same colour can be kept in the same domain.
Other players can be robbed of their Flags. It is possible to steal only one Flag in course of one attack.
If a player has only one Flag and is attacked by two players in joint mission, the Flag will taken by the Initiator.

Blue Red Green

Complete set is three Flags of different colours.
Complete Flags Set cannot be stolen.
A tournament is over after 10 days.
Prizes are distributed according to the amount of collected Flags Sets. In case if several players have equal amount of sets, the one who collected the number of sets faster - is the winner.
You can see the progress of the Flags hunting in the "Tournaments" tab of the "Ratings" Window.


Prizes for collected flags:

1 place - level 5 artifact for the set King`s Armour,
2 place - level 5 artifact,
3-4 place - level 4 artifacts,
5-15 place - level 3 artifacts,
16-40 place - level 2 artifacts,
41-100 place - level 1 artifacts, level 3 scroll.
All players, who will collected at least one Flags Set and will not be included in the 100 places, will get a consolation prize which is a level 5 Scroll.

All players scoring among the top 100 will also get a medal for victory in the «Flags Hunting» tournament. If you win once again while you already have the medal, it will be marked with a digit specifying how many times you have already won. The medal is given right after the Tournament is over, no matter whether the player has accepted the reward or not.

In order to receive the tournament reward (artifact or scroll), the player will need to have the Vault building constructed, then go to Counselor`s tab "Tournament" and click the button "Receive reward".

Tournament services ( Help in the Tournament )
Following services are available for purchase during the 24 hours::

 • Chance for flag finding by explorers increased by 4 times
 • Outgoing explorer missions duration -20%
 • Ancient army summon for defending flags in your cities. The Ancient army will leave for alliance mission to your city in the very moment, a flag was placed there. They will stay in the city until the Tournament is over. The Ancient army arrives in any city only once, no matter how many flags were placed there after the first one.
 • Increased training speed of military units
 • Automatic troops training
 • Automatic special units training
If purchased, all of the above mentioned services remain active until the Tournament is over.

Services that are available during the tournament, but can be used only once:
 • send 70% of monsters from a Ruin to attack a domain (monsters from aggressive ruins can`t be compelled).
 • the possibility to attack ruins of any level for 4 hours.

Chances of Flags finding::
Standard: 0,07%
Increased: 0,28%

Flags of one random colour are not available for first 2 days of Tournament.
After the 2 days, finding of a Flag of each colour is equally probable.


In the "Treasure Hunt" tournament, the goal of each participant is to search for fragments of a treasure map and competition over the right to be the first to dig out the treasure.


Only Suzerains can participate in this tournament.
At the beginning of the tournament, a random runic sign is generated in each cell of the Alvilág, which can be discovered by an explorer. At the same time, the treasure is placed in several places of the Alvilág. Each participant has their own treasure map of the size 3 x 3, which consists of 9 locked pictures. On this map, the place where the treasure is buried is indicated. To find the treasure, you need to find a combination of 3 x 3 pictures in the Alvilág that completely matches the combination of pictures on the player’s treasure map. The treasure that can be dug out using the hero's special mission in one of the 9 cells of this combination of pictures in the Alvilág. Only the participant who is the first to dig out the treasure in one of its locations in the Alvilág receives the treasure (200 points)
To facilitate the search for a possible place where the treasure has been buried, the pictures in the Alvilág cells are highlighted in blue. As you open the treasure map and narrow down the search area, pictures in the wrong cells in the Alvilág will turn gray.
To open the locks on the treasure map, you need to explore the fields in the Alvilág and find fragments of the map. Each explorer with some probability can discover 1 fragment of the treasure map. If a player is a member of a clan, he shares the fragment of the map he discovered with all members of the clan the very moment the fragment is found. Each picture on the treasure map requires a certain number of fragments to open it. If the explorer opened a picture in a Alvilág cell and found a fragment at the same time, the player gets 3 points; if a fragment is found in a cell that has already been explored during the current tournament, the player gets 1 point. Players will receive points only for finding fragments with the help of their own explorers and will not receive points for finding fragments with the help of the explorers of other clan members.
The tournament lasts 10 days.
The prizes are distributed according to the points collected by players, in the case of a tie the first player to collect their points is the winner. Players can see their progress in the "Tournaments" tab of the Rating .

Prizes for the Treasure Hunt:

1 place - level 5 artifact from the High Elf set,
2-3 places - 2 players receive level 4 artifacts,
4-10 places - 7 players receive level 3 artifacts,
11-30 places - 20 players receive level 2 artifacts.
31-100 places – 70 players receive level 1 artifacts and level 3 scrolls.
All players, who collected at least 3 points, but didn't make it to the first hundred, receive a consolation prize – a level 3 scroll.

Tournament services ( Help in the Tournament )
Following services are available for purchase during the 24 hours:
 • Chance of finding a fragment of the map by explorers increased by 3 times
 • Cancellation of the penalty on the speed of underground missions (cancels the +25% penalty)
If purchased, all of the above mentioned services remain active until the Tournament is over.

Services that are available during the tournament, but can be used only once:
 • Instantly receive 10 fragments of the map
 • the possibility to attack ruins of any level for 4 hours.

Chances of finding fragments of the map:
Standard: 0,07%
Increased: 0,21%