1.Hordárok:
Nullás támadásuk van.
Unita különös paramétere – a Befogadóképesség, amely rabláskor lehetővé teszi a tartalékok és a lákosság elrablását.

1szint Cseléd
2szint Szolga
3szint Fegyverhordó
4szint Adjutant
Történelmi tájékoztatás:
1szint Cseléd
Cseléd - a legalacsonyabban fizetett nehéz munka, méghozzá életveszélyes. A cselédeket arra kényszerítik, hogy a hadsereg élelmeit hordják, hídakat és kompokat épísenek, valamint elvégezzék a többi piszkos munkát. A hodárok az ellenség kardja, nyila, kamra és varázslata által okozott véletlen ütése okozott halálon kívül, gyakran a saját butaságuk miatt is meghalnak... Mindegyik parasztcsalád a második fiú gyermeküket, köteles szolgálatba adni – ezt törvény által van előrva. Sok Cseléd jóval erősebb a gazdájánál, ezért a lázadások és felkelésektől félve, kiadtak egy különös törvényrendeletet, amely megtiltotta a cselédeknek az irni-olvasni való tanulását.

2szint Szolga
Ugyan úgy, mint a cselédeknek a szolgáknak sincs semmi joguk. És még kiskorúkban elszakították őket a családuktól. De ha különös érdemük van, megengedik nekik, hogy a nemes lovagok, főnemesek, kereskedők és kézművesek Szolgái legyenek. A „jobb” életmódjuk lehetővé teszi, hogy némi felfegyverzetük legyen, könnyű páncélingük, lábvértük stb. Sok Szolga a hadjáraok ideje alatt lopkodják az élelmiszereket, ezért érdemes jobban odafigyelni rájuk...

3szint Fegyverhordó
A legegészségesebb, erősebb és okosabb gyerekeket katonai iskolákba küldik. Ott tanulmányozzák a fegyver és fegyverzet karbantartási tudományát, nem sokat a kovácsmesterségből, a főzést, valamint az állattenyésztést és a pegazusok gondozást. A Fegyverhordozókra rábízzák a fegyver és fegyverzet karbantartását. Ők figyelnek az élelemre és a lőszerre, valamint a lovakat és a pegazusukаt gondozzák. A fegyverhordók mindegyike jó páncélzattal van ellátva, valamint fogatolt vagy teherhordó állattal.
1szint Törpehordár
2szint Törpeszolga
3szint Törpefegyverhordó
4szint Adjutant Dwarf
Történelmi tájékoztatás:
1szint Törpehordár
Nagyon régen a törpék véletlenül kiásták az Ignis világába vezető portált, mely a varázs erődben elrejtett elfek fővárosában rejlet. Sokáig nem gondolkodva a fösvénység befolyása alatt és a varázslat hatlama megszerszése reményében megnyitották a portált, megemisítve e közben a runás fegyverükkel az elfek pecsétjeit. Így kezdődött meg az óelfi jövendőlésben megemlített “Tűzkorszak”. De az elfek készenlétben voltak. Ellenálltak a démonoknak, megbünhövde a Drouk a száz ezres bebörtönzés átkával. Az erők oly annyira egyenlőtleneknek bizonyúltak, hogy az elfeknek vissza kellett vonulniuk. A törpéket pedig megbüntették az esztelen tetükért. Azóta a család mindegyik fiú gyeremeke száz évet kénytelen leszolgálni az elfeknél.

2szint Törpeszolga
A törpék nagyon büszke nép, habár elfogadták elfogadták bűntetésüket, de megesküdtek, hogy soha többé nem veszik kezükbe a fegyvert mások csatájáért és nem fognak fegyver előállítani az elfek részére. A Törpék e hegyek között élnek, külső világtól elzárkozva. A száz évezredi büntetésüket megfelelő módon betartják. Amikor már a törpeszolga elég felnöt és megtanulta a kovácsolás fortéjait, a páncélingét és sisakját önmaga készíti el, hogy véletlenül ne találkozzon az ellenség nyilával.

3szint Törpefegyverhordó
Törpefegyverhordók ̶ törpe elitnek számít az elfeknél: kereskedők és kovácsok. Biztositják a smaragdon és rúnás mágián alapult egyedi "Rúnás oldat" szállítását. Az új törperegrutákat szállítják. Valamint az után is figyelnek, hogy az elfek ne lemásolják le a gyártásfolyamatot és ne használhassák a rúnát a fegyverhez. Ez a bűntetés megállapodás szerint van előírva.

1szint Gyűjtő Fosztogató
2szint Elnyelő Fosztogató
3szint Gyújtogató Fosztogató
4szint Destroyer-Marauder
Történelmi tájékoztatás:
1szint Gyűjtő Fosztogató
Fosztogatók – az asztrál világban élő, démonok által háziasított Asztrálgyíkоk utódjai. A varázslat segítségével a démonok gátolták az Asztrálgyíkоk asztrálba való menekülésük képességét a legkisebb veszély esetén, majd sokukat elfogták és megsemmisítettek, mivel parazitáknak tartották, melyek lopták az élelmet. Hosszú éveken keresztül kísérletek végeztek, és szelekció után sikerült kitenyészteni elég engedelmes és hűséges állatokat. Az elején, hogy ne harapjanak, a szájukból eltávolították a fogaikat. Később pedig a pikkelyük alá amuletteket tettek be, amelyek gátolták az asztrálba való „beugrásokat” és ösztönt fejlesztettek a hasznos anyagok és értéktárgyak elkapására vonatkozólag. A hadseregekben a fosztogató démonokat különböző teherszállításokra alkalmazzák, valamint a nehezen megközelíthető helyek való eljutáshoz, rablására és minden más piszkos munkák elvégzésére, amelyek egy rendes démon nem végez el.

2szint Elnyelő Fosztogató
A fosztogatókon végrehajtott első kísérletek produktív eredményeket mutattak: először is sikerült jelentősen fokozni a pikkely védő funkcióját, másodszor pedig kiderült, hogy a három kapaszkodó karmú pofa, amelyt az elején sikertelen mutációnak vélték, valóságban nagyobb hasznot nyújtott a sok apróság átvitele alatt. Ha a csordában a pofája mellett három körömmel született egy fosztogató-kölyök ̶ őt azonnal áthelyezték jobb ellátási körülmények közé, ahol minőségesebb állatokat nevelkedtek. Az ilyen példányokat Elnyelő Fosztogatóknak nevezték el a nagyobb pofájuk miatt, mint a többi rokonaik (Gyűjtő Fosztogatók).

3szint Gyújtogató Fosztogató
Démonok nem nyugodtak meg és folytatták kísérleteiket. Egy különös fajta fosztogatókat akartak létrehozni, amelyek képesek lennének az ellenséggel harcolni. Viszont ez az ötletük csúfos kudarcba fulladt. Eleinte minden jól ment és a fosztogatók új, tűzhányó képességet kaptak, bőrüket pedig olyan ̶ a lángszalamandrák különös mirigyei által kidolgozott ̶ összetétel fedte, amelyeket a fosztogatóknak beoltották. De a természetes gyávaságuk miatt a fosztogatók spontán módon elkezdtek lángra robbanni, égetni az általuk vitt terhet és ̶ az oldalból hallatszó éles hangokra reagálva ̶ a beterelő pásztorokat is felgyújtották. Egyetlenegy előnye volt az egésznek ̶ felélénkült az asztrál ugrás génje és ennek következtében a gyújtogató fosztogatók a falakon és akadályokon áthatolni tudtak, ami nagyon megkönnyítette az ellenség raktárai és búvóhelyinek letarolását. А bőr meggyulladó felülete pedig komolyabb védelmet biztosított nem csak a fizikai támadásokkal, hanem a varázslattal szemben is.

1szint Lenézett Rof
2szint Rab Rof
3szint Teherhordó Rof
4szint Loathsome Rof
Történelmi tájékoztatás:
1szint Lenézett Rof
Az átkozott erdők földalatti alagutak végtelen labirintusaiban a Rofok (goblinok) nagyszámú települései vannak, ahonnan az éj leple alatt kimásznak a földszintre, hogy élelmiszert és háziállatot lopjanak. A Drou-k elfogják és a kovácsműhelyekbe vitetik őket, ahol a szerencsétlen Rofoknak a nyakukra nyakörvet adnak fel és bilincsbe verik, majd arra kényszerítik, hogy szolgák és rabokként dolgozzanak, a csatamezőn pedig élő pajzsok legyenek. A lopáson elfogottakat „Lenézettek”-nek nevezik és úgy bánnak velük, mint olyan tárgyakkal, amelyeket nem kár eladni vagy elveszteni.

2szint Rab Rof
Elég gyakran a Drou-k rablótámadásokat hajtanak végre a Rofоk települései ellen és elég sok új rabszolgát szereznek maguknak. Olyan Rofokkal elnézőbben bánnak, rendszeresen etetik és lakóhelyet is adnak nekik. Sok sötét elf a Rab Rofоkat szolgagént a házuknál tartja. Hadseregnél a Rab Rofok a legtöbb esetben teherhordással foglalkoznak, valamint a táborok és mezei erődítmények építésénél előforduló piszkos munkát végzik el.

3szint Teherhordó Rof
A Rofоk legerősebb fajtáját tréfából «Teherhordóknak» nevezik, mivel sokszor méretben olyan terhet visznek magukon, amelynek súlya meghaladja a saját súlyukat. Nem gyengébbek egy fejlett izomzatú felnőtt férfitól. De a Drou-k nem félnek a Teherhordó Rofok esetleges felkeléseiktől, mert azok elég buták ahhoz, hogy ellenkezzenek a gazdájuk akaratának. Jó etetésnek és gondozásnak köszönhetően erősebbek, mint a többi fajtabeli Rofоk.

1szint Young Ghoul
2szint Skilled Ghoul
3szint Fast Ghoul
4szint Commander of Wagon Train

1szint Kis gyűjtő
2szint Átlagos gyűjtő
3szint Óriás gyűjtő2.Harcosok:
A Lövészek számára üldözők a Lovasok számára pedig áldozatnak számítanak.

1szint Paraszt
2szint Pikinör
3szint Lovag
4szint Holy knight
Történelmi tájékoztatás:
1szint. Paraszt
Az emberi hadsereg legnagyszámúbb gyalogos egységét a parasztok képezik. A Parasztok kötelesek 3 évet leszolgálni a felsége hadseregében, azután telket és parasztházat kapnak, ha élve maradnak... A Parasztok felszerelése, kinél milyen ̶ vasvilla, karó, de valakinek csak egy nehéz botja van rozsdás szegekkel a végén. Páncélzatuk nincs, egyszerű falusi ingbe és sűrű szövetű nadrágban vannak felöltözve, ami jelentősen csökkenti létszámukat mindegyik csata után.

2szint Pikinör
A békés időben a pikinörök ̶ városőrséget, mestereket és iparosokat képeznek. Ha már le is szolgáltak néhány évet a hadseregben, akkor is a királyság mindegyik férfiját bármikor újból behívhatják katonai szolgálatra. Nyugalomba vonuláskor a pikinörök 50 éves korukig kötelesek karbantartani a fegyverüket és a katonai felszerelésüket. Ki tudja mikor kopog be a kapun az ellenség, és védelmezni kellesz a hazát és a családot?

3szint Lovag
Ezek a harcosok a legjobban védettek az ellenség nyilaitól, mert teljes fegyverzettel és hatalmas pajzzsal rendelkeznek. A magas várfalak vagy a város falai rohamánál alapvető ütőerőt képeznek az emberi hadseregben! Ami károsíthatja a Lovagokat csata közben az az ellenség lovas támadásai, amelyek meg tudják törni a csapatok elrendezését. A lovagoknak becsületkódexe van, amelynek esküt tesznek. Nagyon ragaszkodnak a egyházhoz és az isteni törvényekhez. És ha olyan parancsot adnak ki számukra, hogy irtsanak ki egy egész falut vagy nyomják el a munkások felkelését, akár a saját emberük ellen fordulhatnak. A legnagyobb megtiszteltetés számukra a gyengét és az elnyomottat védelmezve esni el a csatatéren!
1szint Elf-börtönőr
2szint Elfharcos
3szint Elflovag
4szint Guard Captain
Történelmi tájékoztatás:
1szint Elf-börtönőr
A kard az Elfeknél a fegyverek közül a második helyen van. A fiatal Elfek a kard elsajátítására majdnem ugyan annyi időt szánnak, mint az íj használata megtanulására. Az embereknél ügyesebb az erdei elf-börtönőrök, tulajdonképpen, leggyorsabbak a többi fajok gyalogsága között. A sok éves erdei kiképzés erőssé és kitartókká fejlesztette őket, a veszélyes varázs ragadozók jelenléte pedig ügyes távfutókká is...

2szint Elfharcos
Harci gyakorlatot szerzett elf-börtönőrök megszabadúltak a páncélzattal kapcsolatos előitéletektől. Vértekkel és nehezebb kardokkal szerelik fel magukat, de ez a felszerelés egyáltalán nem akadályozza öket a gyors mozgásukban, hogy ugyan oly maradjon, mint elözőleg.

3szint Elflovag
A kardot nagy hozzáértéssel használó Kardforgatók "Elflovag" statust kapnak. Ez lehetővé teszi részükre, hogy közvetlenűl a törpe boltokban nagyszerű runn-felszerelést és öltözéket rendelhessenek, amely könnyű súlya mellett egyben hatásos védelmet is nyújt a nyílakkal és varázslattal szemben.

1szint Csontváz
2szint Harci csontváz
3szint Lángoló csontváz
4szint Infernal Skeleton
Történelmi tájékoztatás:
1szint Csontváz
Démonoknak szüksége volt olcsó harci erőre, amelyt nem lenne kár elveszteni a csatamezőn. Halálra küldeni a hűséges szolgákat kissé kényelmetlennek vélték. A nekromantiát gyakorló renegát-mágusok segítségével a halottak testébe és az elesett harcosok a csontjaiba műlelket helyeztek, így buta, de hűséges és vér után áhitozó szolgákat kaptak ̶ a Csontvázakat. A nagy háború idején, a legrövidebb idő alatt Csontvázak hordáinak száz ezreit hozták létre. A Halottidéző mesterek által vezényelt Csontvázak hordái, az állandóan növekvő menniségüknek köszönhetően, legyőztek az útjukba eső bármilyen ̶ a világos fajok által irányított ̶ felkeléseket.

2szint Harci Csontváz
"És bekövetkezik az elfek nagy bánatának napja, és a szent erdőkön áthatolnak fekete járványként a porból feltámadtak, és egy új korszak kezdődik meg ̶ a kard és láng korszaka" (óelfi prófécia).
Csontvázak, amelyeknek szerencséjük volt hadifelszerelésben meghalni ̶ sokkal komolyabb védelemben és jobb fegyverzetben részesülnek. De mint akármelyik más felszerelésnek, a megemlített fegyvernek is szüksége van karbantartásra, ami viszont komoly gazdasági kiadásokkal jár. E folyamatban az a legbonyolultabb, hogy csontvázat arra kényszeríteni rá, hogy újra öltse fel a páncélzatot és vegye kezébe a fegyvert...

3szint Lángoló Csontváz
Csontvázak nagyon jól védettek а nyilakkal támadásokkal szemben. De a szúró és vágó fegyverek is nem effektívek ellenük. A varázslat a leghatékonyabb ellenük, ezért a démonok azt acélt tűzték ki maguk előtt, hogy megadják a csontvázaknak szükséges védelmet a varázslattól. Hosszú kutatások után kidolgoztak olyan különös ráolvasásokat, amelyek csontokat a démoni varázslattal átitatott, izzó lávává változtatja. Az ilyen új harcosok testei a varázslattal szemben ellen tudtak állni. Ez nagy siker volt. Az ilyen varázsige segítségével készített csontvázak a „Lángoló” – megnevezést kaptak, az új testük állandó forróság és láng, kiválasztása miatt. Lehetőség nyílt arra is, hogy felszereljék őket speciális Varázs fegyverrel maga az Ignisz mélységeiből való kovácsműhelyekből ̶ lángoló kardokkal, amelyek az egyszerű csontvázak kezét egyszerűen porrá égetik.

1szint Pengeszolga
2szint Pengeőrző
3szint Pengemester
4szint Dagger Master

Történelmi tájékoztatás:
1szint Pengeszolga
Habár a világos elfek a Sötét Elfeket kiűzték a varázs erdőkből, a szokásaikat megőrizték. Az idő múlásával a pengét jobban kezdték tisztelni, mint az íjat, mivel a barlangokban nem nagyon lehet íjászatot gyakorolni. A penge imádata a Drouk-nál még kiskorukban kezdősödik és már akkor elkezdik őket tanítani e fegyver helyes alkalmazására.

2szint Pengeőrző
Az ifjúkorát elérve, mindegyik pengeimádó köteles egy megpróbáltatáson keresztül menni: halálos párharcot vívni az átkozott erdők egyik ragadozó vadállatával. Gyakran az ilyen harc a pengeimádó halálával végződik. Viszont azok, akiknek sikerült győzniük, nagy büszkeséggel a "Pengeőrző" nevét viselik

3szint Pengemester
A harcedzett őrzök idővel jelentős tapasztalatot szereznek. A penge használatának igazi mestereivé válnak. Pengemesterek – legmagasabb kaszt a sötét elfek kardosai között. A harc mezőn nincsen párjuk. Békés időben a szolgálók új generációját képezik ki.

1szint Dead Man
2szint Zombie
3szint Zombie Commander
4szint Immortal Grunt

1szint Agyaggólem
2szint Jéggólem
3szint Vasgólem


3.Lovasok:
A Harcosok részére üldözők a Repülősök számára pedig áldozatnak számítanak.
1szint Könnyű lovasság
2szint Közepes lovasság
3szint Nehéz lovasság
4szint Kavalry Elite
Történelmi tájékoztatás:
1szint Könnyű lovasság
A Könnyű lovasságnak direkt a legkitartóbb és legmozgékonyabb versenylovakat választják ki. A hatalmas fejszéjükkel, a nagy sebességen, a lovasok szó szerint ketté hasítják az ellenségüket. Ezek a lovak nem bírják a nagy súlyt, ezért könnyű páncélzattal szereltetik fel őket. A gyalogság oszlopainak hirtelen támadása, a kereskedelmi karavánok kísérete, illetve a banditák bandáinak üldözése ̶ ezeket a feladatokat oldja meg a Könnyű lovasság az Uralkodóknál való szolgálata alatt.

2szint Közepes lovasság
A Közepes lovasságot első sorban az ellenség gyalogosai „környezetében” tanítják verekedni. Nagy sebességen behatolva az ellenség csapatainak soraiba, azonnal elkezdik a harcot legalább tíz gyalogossal. A nehéz páncél segíti őket, hogy elkerüljék a szúró és vágó ütéseket. Legyőzni egy lovast csak úgy lehet, ha ledobják a lováról a földre.

3szint Nehéz lovasság
Nehéz lovasság – az emberek lovas hadseregének a legjobbjai. Nem csak a lovagok, de a lovak is páncélzatban vannak ezért, amikor végig rohannak az ellenség gyalogossága sorain keresztül, csak halott testeket hagynak maguk után. A harci célokra átalakított tornai pika átszúr akármilyen páncélon keresztül, legyen az akár egy vért vagy mezei erődítmény. Egyetlenegy, ami megállíthatja a Nehéz lovasság támadó ékét ̶ a repülő vadállatok lehetnek, amelyek kirántják a lovasokat az ülésükből és az égbe emelik fel.

1szint Fiatal kentaur
2szint Kentaur
3szint Harci kentaur
4szint Ancient Centaur
Történelmi tájékoztatás:
1szint Fiatal kentaur
Mindegyik kentaur, mely elérte a érett kort, büszkén veszi kezébe a fegyvert és beáll az elfek "felszabadítók" hadserege soraiba. Kentaurok őszintén hálásak az elfeknek a Varázserdők fajai közötti való béke fenntartásáért.

2szint Kentaur
Az ókorban Kentaurok független törzsként éltek és az elfekkel pedig majdnem ellenséges viszonyban voltak. De miután a Pegazusоk elhagyták a varázs erőt, a griffmadarak, amelyeknek számára a Pegazusоk ínyencfalatnak számítottak, vadászni kezdtek a kentaurokra is. A kisszámú létszámú és varázslatot nem ismerő törzsnek nem maradt semmi más, minthogy az elfekhez menjenek segítségüket kérni, hogy megvédjék a népüket a pusztulástól. A fiataloktól eltérően, a tapasztaltabb Kentaurok speciális páncélzatot hordanak, amivel nagyon megnehezítik az ellenség dolgát.

3szint Harci kentaur
A Kentaurok között a legtapasztaltabb és legerősebb harcosok a "Harci kentaur"-státusz. Megtanítják nekik az ellenség gyalogsága szembeni leghatékonyabb kiirtási módszereket. Ezenkívül ellátják őket a törpék különleges páncélzatával és “rúnás oldattal” átitatott öltözékkel. Az ilyen öltözék majdnem áthatolhatatlan a nyilakkal szemben és megvéd a varázslatól.

1szint. Terroszaurusz
2szint. Teremtmény
3szint. Pokoli Teremtmény
4szint. Evil Incarnate
Történelmi tájékoztatás:
1szint. Terroszaurusz
Ezek az agyatlan teremtmények az Ignisz lávás területén élnek. Démonok sikeresen kihasználják őket az ellenség gyalogsága elnyomása közben. Terroszauruszokat elfogják és egy speciális ketrecekben a csatatérre szállítják, majd a ketreceket kinyitják és a kiéhezett állatok, mindent elfeledve, nekirohannak az ellenségnek, aki részükre csak egyet jelent ̶ az ételt...

2szint Teremtmény
Az értelmesebb egyedeket kiválasztják edzésre és tanításra. Többségükben ezek már tapasztalt hímek és vezérállatok a csordában. A teremtményeket a gyalogság páncélzatának legsebezhetőbb pontjai kitapogatására és az oda való ütések rámérésére tanítják. Akármennyire is szilárd a gyalogos lovag vértje, nincs esélye ellenállnia e rohanó és kegyetlen ragadozókkal szemben.

3szint Pokoli Teremtmény
A sárkányok, melyek az Ignisz vulkáni sziklái között élnek a teremtényekre vadásznak. Ezért a teremtények természetes ellensége ̶ a repülő állatok. Démonok sokat kísérleteztek azon, hogy leküzdjék a teremtények félelmét a levegőből érkező veszéllyel szemben. Ám minden igyekezetük sikertelen volt. Ezért az állatok bőrét speciális varázsoldattal kentén be, amely a láng állandóságát biztosította és ezzel megnehezíti az ellenséges repülősök feladatát ̶ az ínyenc falathoz való hozzájutást.

1szint. Gyíklovas
2szint. Romboló
3szint. Dzsagernauta
4szint. Immortal Juggernaut
Történelmi tájékoztatás:
1szint. Gyíklovas
Az elátkozott erdőkben sohasem voltak patás állatok, csak nagyméretű ragadozók és nehéz mozgású, az elefántokra emlékeztető növényevő állatok, de a sötét elfek megtalálták a kiutat az adott helyzetből és pedig úgy, hogy megszelídítették a gyíkokat és így kegyetlen lovasságot kaptak a hadseregüknek - a gyíklovasokat. Az volt a feladatuk, hogy az állat mozgását irányítsák. A gyíkok belevágódnak az ellenség gyalogsága soraiba és elkezdenek mindent felfalni, amit elér a borotvaéles fogú pofájuk, pánikot és rémületet keltve az ellenség soraiban.

2szint Romboló
A tapasztaltabb lovasok már csak egy kézzel is tudják irányítani a gyíkot. Ennek köszönhetően a lovasok maguk is részt vehetnek a csatákban, gyíkon ülve és ily módon az állatnak is segítenek a harcban. Az ilyen harcosokat Rombolóknak nevezik. A rombolók gyíkjait ráadásul páncélzattal is felszerelték a jobb védelmezésükért.

3szint Dzsagernauta
Amikor a Drouk először ütköztek össze a lovagokkal megsemmisítő vereséget szenvedtek. A teljes fegyverzetben lévő lovagok nehéz zsákmányt jelentettek a gyík fogainak. Akkor а gyíkon ülőket lándzsákkal kezdték felszereltetni. A gyíkok nagy sebességének köszönhetően, frontális támadáskor a lándzsa bármilyen pajzsot és páncélzatot átszúr. Az ilyen gyík hátán ülő harcosokat „Dzsagernautáknak„ nevezték el és az ellenség legjobban páncélozott gyalogságának elhárítására használják őket.

1szint Dark Horseman
2szint Dark knight
3szint Knight of Darkness
4szint Knight of Death

1szint Ork a vorgon
2szint Barbár ork
3szint Hadi ork4.Repülősök:
A Lovasok részére üldözők a Lövészekkel számára pedig áldozatnak számítanak.

1szint Pegazus
2szint Ezüst Pegazus
3szint Arany Pegazus
4szint Diamond Pegasus
Történelmi tájékoztatás: Pegazusok – tojást rakó emlősök. Pegazusok – intelligens lények. Ha akarják, akkor képesek felismerni a jót vagy a rosszat (terjedelem 60 yard). Ha kiprovokálják őket, a Pegazusok nem jönnek zavarba és mindig megtámadják azon lényeket, amelyeket gonosznak vélnek. A szelídített Pegazus mindig teljesíti a gazdája parancsát, addig amíg az életben lesz és ha híve lesz a jónak és az élet igazi értékeinek.
1szint Pegazus
Senki sem tudja, hogy a Pegazusok miért hagyták el a Varázs erdőket és szolgálni kezdtek az embereknek. Valaki úgy véli, hogy ennek az Elfek-Drou átok oka. Mások pedig azt mondják, hogy a Pegazusok meglátták az ember lelkének a tisztaságát. A harmadik vélemény szerint, az emberek egyszerűen megnyerték maguknak a Pegazusokat, rászoktatva őket a finom ennivalóhoz. Patkójával a Pegazus képes a legerősebb sisakot is betörni. A fiatal Pegazusok nem bíznak meg senkiben és nem engedik magukra ölteni a páncélzatot és egyébként is ritkán hallgatnak valakire azokon kívül, aki felnevelték őket.

2szint Ezüst Pegazus
A felnőtteb és erősebb Pegazusok sörénye ezüst színárnyalatot kap. Mivel már van elég tapasztalatuk az emberekkel való érintkezésben, nem ellenkeznek, ha páncélfelszerelést öltenek és acélpatkót szereltetnek fel rájuk. Ez jó védelmet ad nekik és erősebb rúgásokra készteti őket.

3szint Arany Pegazus
Mint kiderült a Pegazusok nagyon szeretnek csillogni más rokonai előtt. A legerősebbek és ügyesebbek aranyozott páncélzatot öltenek magukra, ami emeli a csordában való státusukban. Általában az idősebb Pegazusok az ilyenek. A növendékállatok között, sajnos, ilyen egyedek igen ritkán fordulnak elő. Mivel az nem sok maradt az életeküből, hallatlan dühöngéssel verekszenek, nem kímélve magukat.

1szint Fiatal Griffmadár
2szint Griffmadár
3szint Harci Griffmadár
4szint Ancient Gryphon
Történelmi tájékoztatás:
1szint Fiatal Griffmadár
Griffmadárak - fantaszmagóriák, amelyeket az oroszlán és sas alkémiai transzmutásió által hozták létre. A két ragadozó tulajdonságainak egyesítése halált hozz az ellenség lovasságának, hiszen a lovak mindig is zsákmányt jelentettek számukra. Az oroszlán szaglása és veszélyérzése óriási előnyt adnak a többi repülő teremtményekkel szemben, az éles látásuk és repülési képességük lehetővé teszik a zsákmány láthatatlan kinyomozását és üldözését, méghozzá sok mérföldre a céltól, kivárva a támadás legalkalmasabb pillanatát. A fiatal griffmadárakat elsősorban arra idomítják, hogy ne egyék meg a kentaurusokat és teljesítsék a gazdájuk parancsait.

2szint Griffmadár
Az idősebb egyedeket a rezervátum-hegyekbe engedik ki, ahol szaparodni lehet és a vadélet tapaszalatát szerezhetik. Miután világra hozták az utódaikat, visszatérnek az elfekhez és folytatják a szolgálatukat, mely abból áll, hogy a levegőből komoly fedezetet biztosítanak. A néhány évtizedes vadéletüknek köszönhetően vadabbá és veszélyesebbé váltak, ugyanakkor a gyermekkorukban kapott tanítás nem engedi, hogy engedetlenséget tanúsítsanak az elfek akaratával szemben.

3szint Harci Griffmadár
Sok harcot tul élve a legerősebb griffmadarakat tisztelettudóan „Harci” griffmadaraknak nevezik. Szembesülve a halállal és az ellenség pengéjével, belegyeztek abba, hogy az elfek védelmi tulajdonságaikat megerősítsék, azzáltal, hogy átitatják a fej és a mell tollbevonatát "Rúnaoldattal", melyt az elfek a törpék kapnak. Hiszen a griffmadárt legkönyebben a szíve átszurása által lehetséges, de ha az emlitett műveletet végrehajtják, akkor ez szinte lehetetlené válik.

1szint Sárkány
2szint Rozsdás sárkány
3szint Fekete sárkány
4szint Mithril Dragon
Történelmi tájékoztatás:
1szint Sárkány
Mindenki tudja, hogy a sárkányok mindig is szerették az aranyat. A Démonok kihasználták ezt a gyengeségüket és a saját oldalukra csábították őket. Szilárd pikkely, hatalmas körmök, a varázslattal szembeni ellenállóképesség, tűzhányás és magasszíntű intelektus. E teremtmények nincs gyengeségük. A számukra szokásos cél ellen harcolnak: kentaurоkkkal, lovassággal és egyéb nagyméretű földi szárnyasokkal. De néha a zsákmány üldözése oly annyira magával ragadja őke, hogy könnyen csabdába esnek és megolölhetik őket íjat használva.

2szint Rozsdás Sárkány
A gáz-gejzirektől nem messze élő sárkányok rozsdaszínűek. A mérgezett víz és levegő oly annyira megváltoztatták a légző szerveiket, hogy tűz helyett, savból és ismeretlen oxidáló anyagból álló félelmetes keverékkel köpködni, mely pillanatok alatt bármilyen anyagot feloldt, beleértve a fémet és a követ is. Az élőszövetre másképpen hat az anyag, a Terroszauruszоk kemény lávaellenálló testjük megpuhúl és élve megfő, így könnyebb megenni. A bőrük nem olyan szilárd, mint a Fekete sárkányоknál, de az egész tetet betakaró savnyalka feloldja a lövedékek többségét és a sebek jobb regenerációját eredményezi.

3szint Fekete Sárkány
A Fekete Sárkányоkat nem hiába nevezik "sárkánykirály"-nak. A rokonaihoz viszonyítva, óriás méretűk van és több évezredig élnek. A három világ legrégibb és rombolóbb varázslattal rendelkeznek. Egyetlenegy fekete sárkány sem hagyja, hogy a fészkéhez egy halandó közeledjen, legyen az akár egy démon vagy egy ember. De mégis a démonoknak sikerűlt az egyik Fekete sárkány kölykét ellopni és saját szelekciót tenyészteni ki, az egyszerű és rozsdás sárkányokat felhasználva, de a démoni varázslat is szerepet kapott ebben. Ezek a hibridek az óöseiktől cask a legerősebb pikkelyt örökölték, amelynek nem árthat se a kard, se a varázslat. A szervezet gyors növése miatt, a csonváz nyakrésze rosszul fejlődött, ezért szükségessé vált, hogy ezeket a teremtményeket lava-mágia által erősítsék. Az ilyen furcsa tenyésztés ellenére, a teremtmények nagy benyomást kelltnek, és remegést meg rémületet váltottak ki az ellenség soraiban. A Fekete Sárkányok kissebb serege képes néhány perc alatt megsemmisíteni az ellenség egész lovas hadseregét.

1szint Hárpia
2szint Boszorkány-hárpia
3szint Harci hárpia
4szint Insane Harpy

Történelmi tájékoztatás:
1szint Hárpia
Valószínű, hogy az átkozott erdők legkomolyabb veszélye ̶ a hárpiák, félmadarak, félleanyok. Támadásuk csak asszonyokat és gyerekeket ölik meg, a barlangukba pedig az megsüketűlt férfiakat hurcolják el. A sötét varázslatnak köszönhetően, а Drou alkimikusai rátaláltak arra a lehetőségre, ami segítségével a hárpiák királynőével megegyezést kötöttek. Áldozatként Rofokat szállítva a hárpiáknak, a sötét elfek lehetőséget kaptak arre, hogy a hárpiákat saját hadseregükben használják fel ̶ az ellenség lovasságával szembei ellenállásban.

2szint Boszorkány-hárpia
Sok hárpia használni tudja a varázslatot, főleg a mentális tipusút, illuziókat küldve az ellenségre, illetve hangokkal hatást gyakorolni, ilyen módon képesek könnyen harcképtelenné tenni a fogatolási állatokat, arra kényszerítve őket, hogy pánikban fussanak el. A boszorkány-hárpiák varázs támadása után a lovasok egy könnyű zsákmánnyá válnak számukra.

3szint Harci Hárpia
Azokat a hárpiákat, amelyeket a természet megfosztott a varázslat tudumányával, főleg a közelharcban alkalmazzák, a boszorkányok támadása után a végső ütést mérik a nyeregből kiütött és sérűlt lovasоkra. Ezenkívűl egyenranguan tudnak harcolni az ellenség légi állatаival.

1szint Bone Dragon
2szint Battle Dragon
3szint Ethereal Dragon
4szint Ghost Dragon
1szint Mocsár gorgulya
2szint Szikla gorgulya
3szint Lángoló gorgulya


5.Lövészek:
A Repülősok számáraüldözők a Harcosokkal szemben pedig áldozatnak számítanak.

1szint Íjász
2szint Számszeríjász
3szint Nehéz számszeríjász
4szint Archer Elite
Történelmi tájékoztatás:
1szint Íjász
Íjászok távolsági célbatalálással és magas gyorstüzelőségi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezzel be is fejeződött a jó tulajdonságaik leírása. Tanúlmányai alatt az íjász köteles volt legalább 5000 db. nyilat kilőni. Eközben meg kellett tanulnia eltalálni az akadály mögötti célokat, mozgó, illetve távoli célokat, ami koránt sem sikerűlt mindenkinek. Ezért a távolsági gyalogság kiképzésének ideje még nem mondható tökéletesnek. Az ilyen komoly válogatás miatt az íjászoknak nem is kis fizetés járt. Még a gyakorlatokra szánt lőtér elhelyezése is nagy területeket igényel és felépítésük pedig jól kifosztja a kincstárt.

2szint Számszeríjász
A törpékkel vagy más fajjal találkozva, az emberek próbálták megmutatni az erejüket és dicsőségüket, úgy hogy rögtön csatát indítottak. De kíderűlt, hogy a törpe várak és helyőrségek, valamint a hegyekben lévő városok megközelíthetetlenek. A furcsa lerövidített és nehéz nyilak átszúrták a legerősebb páncélt, akár csak egy kés a vajat. Ugyanakkor a törpék ̶ akár milyen furcsának is tünik ez ̶ védelemmel elégedtek meg és ezzel a háború be is fejeződött. A háború után a kereskedő törpék azonnal megtöltötték a városokat. A furcsa mezőgazdasági szerkezetek stb. rakásában Számszeríjak is voltak. Elég masszivak és nehezek voltak az emberek számára, viszont meglepő áthatóképességük volt. Így jelentek meg az emberek hadseregében a Számszeríjászok. Azoknak , akik nem voltak képesek elsajátítani az íjászatot, meg engedték, hogy a számszeríjászok csapataiban szolgáljanak. De a Számszeríjászok nem csak védelemben bizonyosultak hatékonyaknak, hanem a támadásban is.

3szint Nehéz számszeríjász
A nehéz számszeríjak annyira nagy teljesítőképességüek, hogy keresztűl szúrják két-három gyalogos harcost ergyszerre. A számszeríjak töltésénél két ember erejére van szükség ̶ általában az íjásznak a saját fegyverhordója nyújt segítséget. De a mezei körűlmények között a Nehéz számszeríjászok csak 1 alkalommal tudnak kilőni. Ezért őket erős páncélzattal és kardakkal szerelték fel, hogy a közelharcban közreműköjenek. A Nehéz számszeríjászoktól a legtöbbet az ellenség repülő hadiállatai szenvednek, mivel a lövedék nagy sebességgel és pontos irányba repűl, nem adva lehetőséget arra, hogy el kerűljék.

1szint Elfi íjász
2szint Vadőr
3szint Ezüst Vadőr
4szint Ranger Elite

Történelmi tájékoztatás:
1szint Elfi íjász
Az Elfeknél a férfiak között, kétségtelenűl, a legtekintélyesebb fegyvernek az íj számít. Az elfek gyermekei már kiskoruktól kezdve tanulnak beletalálni a pénzérmébe ötszáz yardos távolságból. A fiatal elfek pedig vadásznak és ennivalót keresnek, egyben tökéletesítve lövési tapasztalukat a mozgó célokra vonatkozólag.

2szint Vadőr
Az elfek íjász csapatai Vadőröknek nevzik magát, ők védelmezik a varázs erődek a váratlan vendégektől. Ők azok, akik a kentaurov táborait védik Griffmadár támadásaitól. Megölve a repülő teremtmények, megelőzve azt, hogy csoportusaljanak és el tudják rabolni a figyelmetlen kis kentaurokat.

3szint Ezüst Vadőr
Az ezüst vadőrők jellemző vonása, hogy rúnás törpeköpenyt viselnek, amelynek a színe majdnem láthatatlanná teszi őket a levélzet között. A köpenyszövetük pedig át van itatva „rúnaoldattal”, ami védelmet biztosít, nem lehet rájuk bukkani a varázslat segtítségével. Az ezüst vadőr hamarabb fogja megtalálni Önt, mint Ön talál rá. Sajnos az íj nem egy erős fegyver, ami áttudná lyukasztani a lovagok nehéz páncélzatát, ezért nagyon sebezhetőek a páncélozott gyalogsággal szemben.

1szint Elemental
2szint Láva-elemental
3szint Tűz-elemental
4szint Infernal Elemental
Történelmi tájékoztatás:
1szint Elemental
Mindenki tudja, hogy a démonok sohasem hagyják el az izzó világukаt. A világunkba a szolgáikat és cselédjeiket küldik. Csak ritka esetben a démonok magas rangú képviselői lépik át a világok határát. Az ellenség távvezetésű támadásai végrehajtása célljából hozták létre аz elementalokat, a földből és agyagból készűlt héjba belehelyeztek egy műlelket, amely képes teljesíteni a gazdája parancsait. Elemental az ellenségeit megdobja mindennel, ami a keze alá kerül: kődarabokkal, fákkal, valamint csontvázakkal, fosztogatókkal, terroszauruszokkal és más elementalokkal... Amelyeknek szerencséjük volt a közelben lenni.

2szint Láva-elemental
A láva-elementalok tökéletesebbek, a lélek a lávából való szívbe kerűl, ami a láva és vulkáni hamuból készült héjba kerül. Ezek az élőlények csapatai támadása olyan, mint a vulkán kitörése. A lávadarabok és a hamu az ellenség felé repülnek, felgyújta és elolvasztva a páncélzatot és testeket, a levegőt égésszaggal mérgezve, amitől legjobban az ellenség légi állatai szenvednek, repülés közben fulladaznak.

3szint Tűz-elemental
Az életlenből létrehozott előlény tökéletességének csúcsát a Tűz-elemental teste képezi, amely teljesen a lángból készűlt. A láva szive, tulajdonképpen az egyetlen, ami e teremtményeknél fizikai támadás céljává szolgálnak, viszont nyílakkal vagy lövedékekkel elég nehezen lehet elérni a célt, mivel gyorsan lángba gyúlnak és hamuvá válnak még azelőtt, hogy célhoz jutottak volna. Csak a varázspáncéllal felszereltetett lovag képes odaközeledni és eltalálni a tűz-elemental szívét. Az Tűz-elemental álatal kibocsátott tűzoszlop képes pillanatok alatt felégetni a légi célokat.

1szint Vadász
2szint Mesterlövész
3szint Sötét Mesterlövész
4szint Sniper Elite
Történelmi tájékoztatás:
1szint Vadász
A változások ellenére, Drou-k hívek maradtak az Íjnak, ezáltal tiszteletet mutatnak az őseiknek. És az átkozott erdők benépesítése elején a vadászok jelentették az egyetlen védelmet a hárpiákkal szemben.

2szint Mesterlövész
A legügyesebb lövészek "Mesterlövész" nevet viselnek, képesek elképzelhetetlen távolságokra lőni, ugyan úgy, mint a Világos Elfeknél a Vadőrök. A repülő harci állatok megléte az ellenséges fajoknál, fontossá tette a Mesterlövészek csapatok meglétét.

3szint Sötét mesterlövész
Sötét mesterlövészek egyformán jól látnak a hold fényében, mint nappal. A sötét barlangokban eltöltött hosszú évek lehetővé tették, hogy a Drou-k képesek jól látni a sötétben is, ez szinte lehetetlenné tette a sötét elfek földalatti városainak ostromát. Az óriás barlangok könnyen átlövőhetők a Drou-k elitlövészei ̶ Sötét mesterlövészek által, és egész légiók temethetnek el a földalatt.
1szint Werewolf
2szint Blood Werewolf
3szint Vampire
4szint Moon Shooter
1szint Fiatal tűszaurusz
2szint Tűszaurusz
3szint Mérges tűszaurusz

6.Gyógyítók:
Az unita különös jellemzúje ̶ «A csata után feltámasztja a résztvevőket», mérhető azon uniták mennyiségével, amelyeket egy gyógyító feltámasztani képes.
Életben maradt gyógyítók a csata után előszőr a saját hadserege osztagokból elesett harcosokat támasztják fel, majd a szövetségesek elesettjeit. A feltámadt gyógyítók a folyó csatában már senkit sem támasztanak fel.
A folyamat balról jobbra kezdődik és mindegyik csoportból egyenként valósúl meg. Azaz előszőr jönn egy hordár, majd utánna egy harcos stb. Egy mágus feltámasztása után megint sor kerül egy hordár feltámasztására és így tovább.
Ha a csatában 10 harcos és 100 hordár halt meg, feltámasztani csak csak 20 lehet, akkor 10 hordárt és 10 harcost támasztanak fel.

1szint Szerzetesjelölt
2szint Szerzetes
3szint Harci Szerzetes
4szint Cardinal
Történelmi tájékoztatás:
1szint Szerzetesjelölt
Szerzetesjelöltekké a magukra hagyott gyerekekek választották, ilyen módon eselyt adva nekik életben maradniuk, hogy ne tengessék az életüket kéregetőkként vagy utcai tolvajként, hanem az Isten, embereknek és a tudásnak szolgálva. 20 éves korukig a szerzetesjelölteknek tilos fegyvert venni a kezükbe és az élőlények vérét ontani. Ugyanakkor ez nem akadályozza a fejedelmeket abban, hogy gyógyítók-, írnokok- és tolmácsokként használja őket. Mindegyik szerzetesjelölt részesűl a sebesűltek gyógyítására szükséges kioktatásban. Ezenkivűl megfelelő oktatást kapnak írás-olvasásból, számtanból, rúnaírásból, filozófiából, szerkezettanból és számtalan más tudományokból és nyelvekből. 10-15 éves tanulás után a kolostorban, sok szerzetesjelölt sokkal műveltebb, mint egy nemes ember. A szerzetesjelöltekkel kiegészített osztag sokkal kevesebb veszteséget szenved a harcmezőn, mint nélkülük.

2szint Szerzetes
Amikor a szerzetesjelölt eléri a 20 éves életkorát, azonnal egy titkos, a világtól elrejtett kolostorokba küldik el, ahol 5 évi tanulás után szerzetesekké válnak. A szerzetesek nem csak a sebesűlteket ápolják, különleges varázsimákat is tanúltak, amelyek elősegítik az elesett harcos lelkének a testében való maradását a teljes meggyógyulásukig. E imáknak köszönhetően, a szerzetesek szó szerint halottakat támasztanak fel és harcképessé teszik a rosszabb állapotban lévő sérűlteket is. Azt monják, hogy a szerzetesek az ördöggel kötöttek szerződést, ami szeritn a saját lelkük egy részét adják neki a megmentett harcosok lelkei cserébe. Ennek a hír terjesztésének köszönhetően, nagy tiszteletnek örvendtek az emberi hadsereg soraiban, ami az osztagok harci szellemét hihetetlen magasságra emeli.

3szint Harci Szerzetes
Azok a szerzetesjelöltek, amelyek tilalomsértést követtek el, illetve az előtt vették kezükbe a fegyvert, mielőtt szerzetessé váltak volna, az egyház érdemrendjének hitszegőivé válnak és száműzésre, illetve üldözésre ítéltek, mert ilyen a mennyei Atya végakarata! De az idő múlásával a hitszegők saját érdemrendet alakítottak ki. Bár a hitszegők szolgáltatásai nagyon drágák, de a hitszegők érdemrendje különös túlélési iskolájának köszönhetően, a harcban sokkal veszélyesebbek. A nem egyszerű tudományok, de az egyház álltal ellenzett tudományok tanulmányozása, pontosabban az embert megváltoztató alkémiája, vérmágia és az élet fekete rúnái, az egyszerű szerzetesekkel szemben, effektívebbé tette őket a gyógyítási területben is.

1szint Doktor
2szint Templárius
3szint Főtemplárius
4szint Mistress of life
Történelmi tájékoztatás:
1szint Doktor
Az Elfek nő egyedeinek többsége a természetnek való szolgálát útját választják és doktorokká válnak, elhagyott kolostorokban hosszú napokon át az imákat, és a természet- illetve az életmágiát tanulmányozzák. Az elesett harcosokat ápolják és feltámasztják, valamint elkisérik az elfeket az utolsú nagy útjába...

2szint Templárius
Azok a Főpapnők, akik felfogták az élet mélyebb titkainak értelmét, templáriusokká válnak. A templáriusok jobban védettek és megtanulták a hadi légmágiával való bánás módot, de inkább a védelmre, mint a támadásra vonatkozólag. A kodexük tiltja az élőlények gyilkolását és ök olyannyira fanatikusan kodexhívüek, hogy képesek segíteni a sebesűltek és haldoklóknak, fáradtságot nem ismervén.

3szint Főtemplárius
Az életmágia mestereit "Főtemplárius"-oknak nevezik. Már csak a jelenlétükkel képesek a vágott és könnyebb sebeket meggyógyítani. Az elesett harcosok feltámasztásában pedig párjuk sincs az egész világon. Az elfek egyfoma szinten tisztelik a Főtempláriuokat, mint a királynőt és az istennőket.

1szint Vér-ejzer
2szint Gyógyitó ejzer
3szint Tűzejzer
4szint Master of souls
Történelmi tájékoztatás:
1szint Vér-ejzer
Ejzerfaj – az Ignisz vulkáni életlen területein területein élő nomád törzsek. A vér- és tűzvarázslat a hívei, ami a Démonoknak való szolgáltatuk oka lett. Valamikor nagyon régen az Ejzerek a mi világunkból átmentek a láva és tűzvilágába, a papok és tűzerő csábításának engedve. Éppen ott találkoztak a démonokkal és saját istenüknek kiáltották ki őket, majd elkezdték lakhatóvá tenni az Ignisz területeit. A vérmágiában való járatosságuk segíti őket az elesett harcosоk feltámasztásában, а tűzmágia pedig ̶ az ellenségre rátámadni a legegyszerűbb ráolvasások segítségével.

2szint Gyógyitó ejzer
A világunkban maradt Ejzerek megvadúltak, és trolloká változtak át, kis családokban élnek a világ minden területén. Életüket a vérmágia tanulmányozásának szentelt Ejzerek, Gyógyitó ejzerekké válnak és képesek egyszerre több szövetségest feléleszteni. Eközben arról sem feledkeznek meg, hogy az ellenséget kissebb tűzgolyókkal dobálják meg.


3szint Tűzejzer
Az Ejzerek mésik része úgy véli, hogy tűzben van az igazság és a tűzelem tanulmányozása eredményeként ráleltek egy hihetetlen gyógyító varázslatra. A Tűzejzerek képesek ̶ ahogyan ők maguk nevezik ezt a folyamatot ̶ "A lélek kialvó széndarabkáit újra gyujtani, hogy a lélek új életlángra borúljon". Ez a varázsrítus lehetővé teszi, hogy az elesett harcosоkat gyorsabban életre keltsék.

1szint Papnő
2szint Lloth Papnő
3szint Főpapnő
4szint Priestess of Darkness

Történelmi tájékoztatás:

1szint Papnő
Az elfek veresége után, a “Tűzkorszak" elején közülük sokan nem tudtak ellenálni a kisértésnek és a sötét mágiához csatlakoztak. Ezért az élet nagyistennője megbüntette gyermekeit ̶ az Elfeket, a Drou-átokkal. Kiűzték őket a varázserdőkből, sok vándorolás után, menhelyet keresve maguknak. A Tluan nevű Nagypapnőt meglátogatta a föld örzőnője ̶ a Lloth Papnő egy óriás pók képében. Hűségeskűért megmutatta a Drou-knak az átkozott erdőkbe vezető utat, saját női alkalmazottait a föld sötét energiájával látta el, amely képes begyógyítani és regenerálni azt a félholt testet, amelynek állapotát az undorodó élet és fény istennőjének az átka eredményezte.


2szint Lloth Papnő
A föld sötét energiájának köszönhetően, a Drou-k nem haltak ki, hanem ellenkezőleg ̶ a volt Elfek-társaihoz viszonyítva ̶ még nagyobb élethoszat nyertek. Azok, akik a legügyesebben bánt a föld energiaáramlásával a "Lloth Papnő"- nevet kapták. Hatékonyabban használják erejüket a betegek ápolásakor és a halottak feltámasztásakor.


3szint Főpapnő
A Lloth leghivebb szolgái valóban ijesztő erővel vannak felruházva. Képesek regenerálni a halott harcosok testét és életet kelteni bennük. A föld energiaáramlásában könnyen átkapják egy egész osztag lelkét még azelőtt, hogy a halottak alsó világaba kerűlne, és visszahelyezzik a már felújitott testekbe.

1szint Lake Witch
2szint Banshee
3szint Ancient Banshee
4szint Supreme Banshee
1szint Erdőboszorkány
2szint Légiboszorkány
3szint Pokolboszorkány

7.Zsoldosok:
Nem kerülnek az Erődítmények támadása alá.
1szint Rabló
2szint Fenegyerek
3szint Kardmester
4szint Mercenary Elite
Történelmi tájékoztatás:
1szint Rabló
A Rablók közé bárki válogatás nélkül bekerülhet, aki könnyű nyereséget szeretne szerezni: apró csalók, zsebtolvalyok, banditákat és hasonló utcai csőcseléket. A Rablók közé való valogatáskor a legfontosabb dolog az, hogy tudják tartani a kezükben a pengét. A bűnügyi multjuk miatt kénytelenek életüket vészélyeztetni, de számukra ez mégis jobb választás, mint az akasztófa... De ez a tény nagyon befolyásolja az aféle hadsereg harcképességét. Ezért a fejedelmek ̶ alaphadsereg támadása előtt ̶ ágyútöltelékként alkalmazzák őket.

2szint Fenegyerek
Sok bandában szolgáló és a kevdére eleget fosztogatott rablóbók tapasztaltabb harcosok lesznek. Büszkén nevezik magukat - "Fenegyerekeknek". Már belenyugodtak abban, hogy az első vonalban ̶ valódi pokolban ̶ kell majd harcolniuk. Sokan nem élik túl, mások pedig dezertálnak. Emiatt a Fejedelmek kénytelenek megemelni a fizetésüket, de mindentől eltekintve, gazemberek és banditák maradnak, akik csak a pénzért és az élvezetért élnek.

3szint Kardmester
Az egyszerű Rablók és Fenegyerekek ezrei közűl néhányukat elküldik kiképzésre az emberek legelőkelőbb zsoldos hadseregeihez. De így is álltalában sokuk nem éli túl a szigorú kiképzést. Általában Kardmesteri hivatást a hivatásos killerek és gyilkosok, a kard és méreg valódi szakértői, azaz az alvilág igazi elitje választja, de néha nemes emberekkel és ügyes harcosokkal is lehet találkozni. A Kardmesterek testületében csak két dolgot becsülnek meg igazán ̶ a gyilkolás mesterségét és a tömött erszényt...

1szint Aszasszin
2szint Aszasszinmester
3szint Aszasszin-grandmestermester
4szint Legendary Assassin
Történelmi tájékoztatás:
1szint Aszasszin
Az Elfek és az ember közötti szövetség tilos, viszont a szerelem se szabályokat, se tőrvényeket nem ismer. Az emberek által üldözött és az elfek által egyenrangúaknak el nem ismert félelfek arra itéltek, hogy szolgák és munkaerő lesznek. Az emberektől örökölt fösvénység és irigység sokszór a lopás és rablás útjára tereli őket. Az ilyen félvéreket speciális testületekbe helyezik el, ahol bérgyilkosokat (aszasszinokat) nevelnek belőlük.

2szint Aszasszin-mester
A penge és méreg titkait teljes mértékben megismerő Aszasszin-mesterek" nagyszerűen hajtják végre a rohamműveleteket, gyilkolva az ellenség harcosait a tábor- és állomáshelyükön, illetve a várak helyőrségée, minden lehetséges akadályokat leküzdve.

3szint Aszasszin-grandmestermester
Az aszasszinok elitharcosait "Grandmestereknek" nevezik. Megtisztelték őket meg azzal, hogy alkalmazhatják a törpeszövetet, amely védelmezi őket a varázslattal szemben. Az ellenség hadserege csak későn tudná meg, hogy aszasszin-grandmestermesterek támadás vár rájuk.

1szint Démon-nő
2szint Harci Démon-nő
3szint Lángoló Démon-nő
4szint Infernal Demonesse
Történelmi tájékoztatás:
1szint Démon-nő
Az egyetlenek, akik megmutatták magukat a világunkban a démon-nők voltak, csak hogy kiderült, ezek mindössze másolatok, melyek képesek kezükbe venni a fegyvert és ütést mérni, és e közben minden sérülést elkerülnek. Az elvégzez rítusnak köszönhetően a démon-nőket egyszerű előhívni, szó szerint egyik a másik után jönnek ki a kapukból.

2szint Harci Démon-nő
A Harci démon-nők jobban vannak felfegyverkezve, mint az egyszerű alacsonyabb rangú démon-nők. A kétélű tőrükkel és körömalakú bokszerükkel képesek elég komoly sérülést okozni már a csata kezdeténél is. A gyors támadású missziók végrehajtásában a legjobbak, az ellenség ütéseitől eltére egyike a másik után eltünve, az eterikus burkolatuk az ellenséges harcosra kicserélve.

3szint Lángoló Démon-nő
Mielőtt eltünne a elképesztő szépségű Lángoló Démon-nő képes mintegy 10 bámészkodó harcost egyszerre megsemmisíteni. Az öszes fajok zsoldosai között nincs párja az ellenség hadseregeknek veszteséget okozó gyorsaságban. Tudniillik, a vágó fegyverrel való ütéseken kivűl képes támadni a közeli hatású tűzmágia által is.

1szint Fejvadász
2szint Gyilkos
3szint Tökéletes Gyilkos
4szint Legendary Killer
Történelmi tájékoztatás:
1szint Fejvadász
A Lloth képessége nem volt elég ahhoz, hogy örökké támogathassa az átok által szétrágott testeket. Ősz haj és a test állandó fájdalma ̶ ez az, ami mindegyik sötét elfet várja az öregkorukban. Hogy ezt elkerűljék, sokan a harcban szeretnének meghalni, mint sem a betegágyon, ezért választják a zsoldos útját maguknak, a Fejvadászok soraiba lépve. A betegség utolsó szakaszaiban Drou teste már oly, annyira kimerült az állandó regenerációktól, hogy a legkissebb vágás is meg nem forditható következményeket, sőt még halált is okozhat.

2szint Gyilkos
Azok a Drou-k, akiknek nem volt szerencséjük elesni az első csatában, a Gyilkos nevet viselik. Csak a hideg tekintet, ettől a világtól való elidegenedés és az egyetlen kívánságuk - meghalni az összecsapás alatt – maradt. Az e fajta zsoldosok sokkal jelentősebb veszeséget képesek okozni az ellenségnek, mint az egyszerű Fejvadeászok. A gyilkosok igyekszenek úgy öltözködni, hogy a többi Drou ne vehesse észre a testük szörnyű rothadó részeit, mert idővel már a Lloth mágiája sem képes lecsillapítani a Drou átka hatását.

3szint Tökéletes Gyilkos
A Tökéletes Gyilkos rangját nem olyan sok Drou éri el, de az élve maradtak nagyon ügyes harcosoknak nevezhetőek. Sok ütközést átélve, megtanultak bármilyen támadás elől kitérni, bár nem olyan sok idejük maradt még hátra. Nagy igyekezettel próbálnak minnél több a sötét elfek számára ellenséges fajt fogságba eljteni.
1szint Lost Soul
2szint Ghost
3szint Ghost of Darkness
4szint Ghost of King

1szint Erdei szellem
2szint Vizi szellem
3szint Tűz-szellem

8.Varázslók:
Csökkentik a támadó hadseregek számára okozott sérüléseket, amelyeket védő- és varázsbástyák a csatában résztvevő bástyák (ha olyan telepítményt támadják, ahol vannak bástyák) okoznak.

1szint Varázsló tanítványa
2szint Varázsló
3szint Fővarázsló
4szint Airbender
Történelmi tájékoztatás:
1szint Varázsló tanítványa
Az emberek világában nagy dolognak számít, ha a mágus tanítványa vagy. A túlnyomó többség őszintén fél a varázslóktól, legyenek azok akár nemes, akár egyszerű emberek. A varázslók számkivettetek voltak, de az V. Lafard király uralma idején, megjelent eg különleges királyi parancs, amely engedélyezte a mágia tanulását, az egyház tiltakozásá ellenére. Több, mint 10 évezreddel ezelőtt, az V. Lafard király idején az emberek rábukkantak az eddig még ismeretlen ellenséggel ̶ a halottidézőkre. A történelemben ez az időszak a "Halott idő" nevet kapta. A derék lovagok hősiesen harcoltak, de leverésük esetén ̶ az ellenség sorait növelték. És nem volt határa a végtelen sötétség hordájának mindaddig, amedig nem jöttek segítségre a mindenki által üldözött varázslók. A vérmágia körből való kilenc nagy Fővarázsló végrehajtotta a rítust, életüket áldozatba hozva ̶ ez ezer évre védelmet jelentett az emberi fajnak a halottidézők rosszindulatú mágiájukkal szemben. A halottak többé nem keltek fel a sírjukból vagy a csatatéren. És a háborúban bekövetkezett a fordulatot jelentő pillanat.

2szint Varázslók
Ha a varázsló tanítványai közé bekerűlhet bármelyik nemesnek mondható ember, az igazi varázslók közzé csak egyeseket engedik be. Mana-pajzsukkal a varázslók megvédhetik a hadseregeket a lövedékek okozta sérülésektől. Telekinézis által pedig oldalba irányíthatják a hajítógépek nehéz lövedékeit. Ezenkívűl hadi ráolvasásokkal is képesek elég nagy veszteséget okozni az ellenség csapаtainak. Az egyház tilalmai miatt a varázslókat főleg csak védelmi ráolvasásokra tanítják. Fejedelmek a varázslók szolgáltatásait ̶ drágaságuk miatt ̶ csak ostromzás esetén veszik igénybe, hogy csökkenthessék veszeségüket...

3szint Fővarázsló
Az évtizedeket jelentő tanulási idő után a varázslók „saját útjukat" találják a mágiában, ami a megfelelő energiatipus rokonságától függ. Erejüket az Fővarázslók Tanácsa előtt való bemutatása után és bebizonyítva a szükséges méltóságukat, a varázslók jogot kapnak az Fővarázsló pаlastjára. A Fővarázsló – saját maga gazdája és azzal foglalkozhat, amivel akar: lehet a hadseregben szolgáló zsoldos vagy magányba vonulhat és várhatja a "forrást". A "Forrás" szerintük a mágia keletkezésének okát jelenti. A Fővarázsló képes leállítani a hadsereg irányába repülő ezer db. nyilat csak egyetlen pillantással. Hömpölykövek és lövedékek, illetve forró olajas hordók hirtelen megfordúlnak és visszarepülnek az ellenség irányába, miközben az égő árok élővé válik és felfalja a falakat és épületeket. Bármelyik városnak a védése majdnem hiábavalónak bizonyúl, ha a támadó hadseregben résztvesznek a Fővarázslók.
1szint Gyógynövénytudós
2szint Druida
3szint Fődruida
4szint Lord of forrest
Történelmi tájékoztatás:
1szint Gyógynövénytudós
Félvérek, akik érzik a varázslat vonzását sok évre elvonulnak a varázserdőkbe, hogy megértsék a természet és az élet titkát. Visszavonultságukban tanulmányozzák a természetvarázslatot. Akinek ez nem adódik Gyógynövénytudóssá válnak. A csatákban a Gyógynövénytudósok szinte nem vessznek részt. Menetelések közben a harcosok részére való nagy ritkaságú mágiavédett gyógyszereket főznek, amelyek rövid időre növelik az érzékelést és ügyességet, erőt és ellenállóképességet, gyorsaságot és élőképességet stb. Ezek az orvosságok elég hatékonyan segítenek a harcosoknak idejében észrevenni és elkerűlni az ellenség ostromlövedékét.

2szint Druida
Druidák ugyan úgy értik az életenergia áramlását, mint a halálenergiáét. Néhány nappal a csata előtt eltünnek a szem elől, a saját titkos erdei tisztásukra menekülnek, amelyek senkinek sem ismeretes módon a druidák után közlekednek. Ott a természettől a hadseregek védésére szükséges hozzájárulást kérnek. Gigantikus Entek az óriás fapajzsukkal élő védőkké válnak az ellenséges bástyákról való lövésekkel szemben.

3szint Fődruida
A legerősebb élet-varázslók a Fődruida címet kapják. Az védelmező Enteken kivűl, képesek csatatérre kihívni a természet erőit. A titkos tisztásokról magukkal hoznak egy furcsa tövisre hasonló növény osztogait. Ezek a virágok Varázs maggal köpködnek, amelyekből azonnal különböző csodák nőnek ki: az ellenség szemei előtt megjelennek az elő ostrombástyák és mezei falak, liánlépcsők, árokhidak, valamint óriás liángyökerek, melyek akadélyozzák a bástyák ostromgépeinek tüzet nyitni. Hős-mágus vezénylése alatt ők képesek a leghatalmasabb ütőerővé válni.

1szint Jeges Lich
2szint Lich
3szint Lángoló Lich
4szint Ancient Lich
Történelmi tájékoztatás:
1szint Jeges Lich
Ha a varázsló lelke fogékony а vízmágiával szemben, akkor részére elérhetetlen tűzmágiának bármelyik formája. Magukba engedve a démonoktól ajándékba kapott sötét erőt, a hatalom szomjúságuk miatt, a varázslók meghalnak, hogy az örök életre feltámadjanak a lich-ek képében. E folyamat után sokan eszüket vesztik és csak demon-gazdájuk parancsait képesek teljesíteni. A lich-еk legalsóbb kasztja ̶ a Jeges Lich-ek. Ők a leggyengébbek a mágiát gyakorló földön tuliak között. De még a gyengéségükre nézve is, ők képesek hatékonyan megvédeni a hadsereget védőbástyák ostromlövedékei elől, befagyasztva nem csak az ellenség repülésközbeni nyilakat és lövedékeket, hanem a madarakat, fákat, kerteket, farmerokat, valamint kunyhókat, falakat és kisebb városokat is.....

2szint Lich
Általában lich-ek a földöntuliak száz és ezer fős osztagai élén állnak és irányítva, illetve parancsolva azoknak, még fedezetet is biztosítanak. Az egyszerű lich-ek egy tipusú varázslattal vannak egybekötve és képesek akármilyen iskolák ráolvasásait alkalmazni, csak nem eléggé magys színten, aminek köszönhetően, őket effektívebbé vélik, mint a jeges lich-eket. Ők képesek futóhomokot varázsolni az ellenség mozgó harci szerkezete alá vagy megmérgezni a levegőt az ellenségi bástyában, de még sok más hasznos ráolvasásokat, melyek által harcképtelenné tehető az ellenség védelme.

3szint Lángoló lich
Különösen erős varázslók feltámasztásuk után Igniszbe vonulnak, ahol démon-mágiával telítik, átváltoztatva Lángoló lich-nek. A Lángoló lich-ek az elhamvasztó tűzmágia álkalmazásával képesek kapukat keresztűlégetni és falakat olvasztani. A nyílak és lövedékek egyszerűen nem jutnak a hadsereghez, mivel hamúvá válnak. A démonok összes hadseregében ők lehetnének a leghatalmasabbak, ha csak nem rendelkeznének felesleges mellélhatással. Tudniillik mindenpusztító varázslat egyáltalán nem ártalmas az élőanyag esetén. Ezért őket a hadseregek elit-védőjeként alkalmazzák az ostromozásoknál.

1szint Аrachnid
2szint Skorpióember
3szint Pókember
4szint Master of Darkness

Történelmi tájékoztatás:
1szint. Аrachnid
Az átkozott erdők mélyében nem csak Rofok, hanem a legszörnyűbb élőlények ̶ az Аrachnidek ̶ is élnek. Ezek a pókalakú okos teremtvények képesek hipnotizálni és varázs illuziókat kelteni, méghozzá tökéletesen látnak a sötétben. A varázslatuknak köszönhetően képesek a bastyák helyőrségének hamiscélokat sugalmazni, ezzel a minimálishoz csökkentve az általuk okozó kárt. Óriás nehézséggel, de Drou-knak sikerűl az arachnideket saját oldalukra vonni.

2szint Skorpióember
А Drou alkimimistáinak nagyon elnyerte tettszését az arachnidek mágiaáramlást érző képességük. Ezért hosszú kisérletezések folyamán az arachnidekből, Drou és óriás mérgező földalatti skorpiókból chimérákat hoztak létre. Ez a fajta megőrizte az eszét transzformáció után. Ők Skorpióember nevet kaptak. A Chiméra tudott érintkezni a megteremtőivel, emellett az arachnidek tehetségét örökölte, de viszont a skorpiók hadi tulajdonságai nem érvényesűltek benne. Harcban a Chimérák effektívebbek, mint az egyszerú arachnidek.

3szint Pókember
Egyre újjabb és újjabb kisérletezések a nagymennyiségű különböző fajok keresztezésével kudarcba jutottak. Az új chimérák minél tovább, annall kevesebbé feleltek meg az elvárt célnak. Ezért az аlkimisták minimális alkotóelemet kezdtek felhasználni. A „Pókember” létrehozására csak Аrachnid és Drou kerűlt felhasználásra. Ebben az esetben a Chiméra minden elvárást felülmúlta. A Pókember nem vesztette el az eszét, ugyanakkor örökölte az arachnidek megerősített képességeit. Tehát az elfeknek sikerűlt létrehozniuk a világ legerősebb mágusát. Az olyan chimérákból álló osztag képes teljesen nullára csokkenteni az ellenség legerősebb bástyái által okozható veszteséget.

1szint Servant of Darkness
2szint Necromancer
3szint Soul Collector
4szint Lord of Souls
1szint Demi-kigyóláb
2szint Kigyóláb
3szint Nagy kigyóláb

Lásd még:
Uniták paraméterei
Unitokat edzése