A lakosság növekedését biztosítja:

  • Központi épület
  • Házak épülete
  • szabad lakosság szaporodása. A szabad lakosság szaporodása óránként = 0,04*(szabad_lakosság)

Hogy mi biztosítja az adott birodalomban a lakosság növekedését a Központi épületben tekinthető meg.


Népesség növekedést korlátozza az összes Házak + a Központi épület befogadóképessége. A lakóhelyek mennyiségét szintén a Központi épületben lett megnézni.

A birodalomban a lakóhely limitje felett is lehetnek lakók (például, Ön egy másik birodalomból hozott vagy lopott lakosságot), de ebben az esetben a keletkezett felesleg el kezd meghalni megfelelő gyorsasággal. Minél nagyobb a felesleg ̶ annál gyorsabb a halálozás üteme. Kezdetben a szabad lakosság kezd meghalni, amikor elfogytak, az elfoglalt lakosság következik. Az elfoglalt lakosság mindegyik épületben egyforma véletlen valószínűséggel hal meg.
Képlet:
1 óra alatt az X-re való túlnépesedéskor meghalnak: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х)
A számítás abból indult ki, hogy a 100 fő esetén óránként 2% hal meg, аz 10 000 főből pedig óránként 30% pusztúl el, mig a 3000 - 10% óránként.


A Szabad lakosság emeli az arany készletet a kereskedő boltokon keresztül és gyorsabban szaporodik, viszont ha sokan vannak, akkor elrabolhatják őket.

Az elfoglalt lakosságot a munkások (tudósok) és építészek alkotják. Az építészekre szükség van, hogy építsék, javítsák és korszerűsítsék az épületeket. A munkásokra szükség van, hogy biztosítsák a termelő épületek zökkenőmentes üzemeltetését. Ha egyszerre két épületet készül hiányos létszámú építészek által, akkor az egyik épület befejezése után ̶ a hiányzó építészek átmennek a másik épületbe, a feleslegesek pedig szabad lakossággá válnak

A munkások és építészek épületekben való újra osztása a futó által lehetőséges.

Ha a birtokban nem mindegyik munkás és építész helye foglalt és van szabad lakosság ̶ akkor, ha megnyomja a Betölteni az épületeket építészekkel" és "Betölteni az épületeket munkásokkal" gombot munkába küldhetik a szabad lakosságot.

Each domain can shelter maximum 150 000 population. All extras vanish without warning.