Tudományok #Kapu. Kapu tudomány elsajátítása után lehetősége lessz megnyitni a városban található Kaput.
Települések tanulmányozása. Megnyitja a tartalék cellákat és az idegen épületeket a telepitményekben. Lehetővé teszi az épületek építését a településekben
Építkezés. A tudomány szintjétől függöen lehetővé teszi az egyidejű épitkezési és javítási munkák végzését az 1-re és néhány épületre vonatkozólag
Terraformálás. Lehetővé teszi a Terraformer épület felépítését
Javitás. A tudomány szintjétől függően lehetővé teszi az egyidejű javítási munkák végzését 1-től néhány épületre vonakkozólag
Missziók irányítása. Lehetővé teszi néhány misszió egyidejű indítását
Külső birtokok. Lehetővé teszi, hogy néhány külső birtok tulajdonosa legyen
Underground Domains. Allows owning Underground Domains.


A tudomány 1. szintje elsajátítása után lehetővé válik, hogy olyan épület építésen fel, ahol a meghatározott tudománynak megfelelően bizonyos tipusú unitákat képezzen ki. A bármelyik haditudománynak a második és ennél magasabb szintig való javítása esetén, meg kell fizetni a következő és az előbbi szintek árkülömbségét az adott tipusú a rendeelkezése alatt álló vagy kiképzés alatti unitákra vonatkozólag (beleértve az útban levőket is). Fizetés megvalósítható akármelyik birtokból . A nyersanyagokat abból a birtokból vonják le, amelyikben Ön tartózkodik vagy amelyik a birtokok kieső listájából volt kiválasztva.

Hordár.
Harcos.
Lovas.
Repülős.
Ijász.
Gyógyító.
Zsoldos.
Varázsló.


Ezek a tudományok védekezni segítenek vagy lehetőséget nyújtanak a védőépületek felépítésére.

Búvóhely. Tanulmányozása után a Búvóhely nem igényel semmiféle beavatkozást nem követel az Ön részéről. A működési elve egyszerű: a felső panellben levő nyersanyagmennyiséget, amely a búvóhely térfogatával egyenlő, nem lehet elrabolni. A búvóhely térfogata a "Búvóhely" tudomány szintjétől függ és a Városházában van kimutatva ̶ a felső panel nyersanyag mennyiségre vonatkozó súgoja, illetve a "Búvóhely" tudomány súgója. A Piacban lévő nyersanyagok NEM védettek a búvóhely által.
Menedékhely. Lehetővé teszi az Ön hadseregei menedékhelyben való rejtegetését
Bástyák. Lehetővé teszi a Bástya épület felépitését
Erőditmény. Lehetővé teszi az Erőditmény épület felépitését
Varázs bástyák. Lehetséget nyújt a Varázs bástya épület felépitésére
Diplomácia. Lehetővé teszi a Diplomáciai központ épülete felépitését. A tudomány szintjétől függően lehetőséget nyújt szövetséget kötni több játékossаl
Klánok. Lehetővé teszi a klánba való belépést. Lehetővé teszi a klán létrehozását
Templom. Lehetővé teszi a Templom épület felépitését
Feltámosztás. Lehetővé teszi a Feltámosztó épület felépitését
Klánvárak Engedélyezi a klánnak a klánvárak birtoklását.


A lent feltüntetett bármelyik tudomány elsajátítása után, felépítheti a megfelelő típusú épületet.

Piac. Lehetővé teszi a Piac épület felépitését. Lehetőséget nyújt az Önnel egy királyságban vagy sugar-távolságú néhány királyság piacaival ̶ a tudomány szintjétől függő ̶ kereskedést gyakorolni,
Kereskedés. Lehetővé teszi a Kereskedési bolt épülete felépitését. Lehetővé teszi a Kereskedők kiképzését
Kémkedés. Lehetővé teszi a Kém szövetség épület felépitését. Lehetővé teszi a kémkedést az idegen birtokokban, amelyek néhány királyság távolsági sugarába esnek.
Antikémkedés. Lehetővé teszi az Antikém szövetség épület felépitését. Lehetővé teszi az Antikémek kiképzését
Figyelés. Lehetővé teszi a Proféták bastyája épület felépitését. Lehetővé teszi a kémkedést az idegen missziókban, amelyek néhány királyság távolsági sugarába esnek.
Visszatükrözés. Lehetővé teszi a Tükrök bástyája épület felépitését. Lehetővé teszi a Tükrök kiképzését
Kartográfia. Lehetővé teszi az Expediciós központ épületének a felépitését. Lehetővé teszi megvizsgálni néhány királyság távolsági sugarába eső területek kivázsgálását.
Gyarmatosítás. Lehetővé teszi a Gyarmatositás Központja épületének a felépitését. Lehetővé teszi a több város birtoklását


Pótlólagos kényelmet vagy előnyt biztositanak.

Raktárbővítés. Bővíti a raktárok befogadóképességét
Földbirtokrendezés. Lehetővé teszi а tartalék cellákon való akármilyen épületeket felépitését

A Főváros áthelyezése#

A Főváros áthelyezéséhez tanulmányozza a megfelelő tudományt. Miután a tudomány tanulmányozása befejeződött, kattintson a tudomány ikonjára és a megjelent listán válassza ki a várost, ahová át akarja helyezni a Fővárost. Ezzel Fővárosa át lett helyezve egy másik városba. Ez a város bármilyen szintű lehet, akár első szintű is. Amikor áthelyezi a fővárosát ide - ebben a városban (mint Fővárosban) 51 cella válik elérhetővé. A Központi épület maximális szintje nem változik meg, hanem ugyanaz marad, amilyen az áthelyezéskor volt. Azaz lehet olyan is, hogy a városban 51 cella van a Központi épület pedig csak 2. szintű.
Ha Ön legelső Fővárosát helyezi át egy másik városba, akor 43 cella marad a városban, ha pedig már változtatott fővárost, akkor a városban annyi cella fog maradni, amennyi volt benne a főváros áthelyezése előtt.
A felesleges cellákról való épületek a régi Fővárosban eltávolításra kerülnek. Közben, ha az Ön régi Fővárosában olyan épületek is voltak jelen, amelyek csak a fővárosokban való felépítésükre rendeltek (például, diplomáciai központ) ̶ ezek mind el lesznek távolítva, de újra felépithetők az új Fővárosban.
Ha az előbbi Fővárosban Ősök serege volt a segítségben, akkor ott is maradnak.

Kincstári hivatal. Csökkenti a hadseregek zsoldját.
Város-kiterjesztés. Kiterjeszti a kiválasztott város határát 1 cellára, de a cellák össmennyisége egy városban 43-nál több nem lehet. A Központi Épület szintje ̶ a városban levő cellamenniség tudomány által való fejlesztése után ̶ nem változik meg.
Az akármeilyik város 1 cellára való kiterjesztése esetén Ön tanulmányozza a tudományt, a tudomány feltöltötté válik. Majd meg kell nyomja feltöltött tudományt, és a megjelenő listán választja ki a várost, ahol a kiterjesztést akarja végrehajtani. Végeredményben, az adott városban a városfalon belűl eg cellával több lertt.
Kivánsága esetén Ön ezt a műveletet ismételheti anyiszor, ahány cellára ki akarja terjeszteni a várost. Ennek az ára mindegyik esetben 25 000 tudományt jelent.

Megszerzési technológia. Bizonyos %-ra növeli az összes ̶ nyersanyagot kereső ̶ épületeket.
Katonai képzés. Bizonyos %-ra növeli az összes hadseregek gyakorlatának gyorsaságát.

«Hősök irányítása» Lehetővé teszi a hős felbérlését valamint kiképzését a 12. szintig. Minél magasabb a tudomány szintje, annál több hőst lehet felbérelni. A hősök számára elvont hely a menedékben megfelel a felbérelhető hősök számával a tudomány szerint.

«Hősök mestersége» A hős maximális szintje a "Hősök mestersége" tudománytól függ. E tudomány tanulmányozása nélkül a hős maximum a 12. szintig fejlődhet. Ha a hős elérte a tudománynak megfelelő maximális szintet, a tapasztalat többé nem nő.


«Hősök elfogása» Lehetővé teszi a Tömlöc épület építését.


"Tábor" A «Tábor» tudomány lehetővé teszi a hős számára a tábor létrehozását. Vagyis elérhetővé válik a "Tábort alapítani" misszió. A tudomány fejlesztésével nő az egyszerre létrehozható táborok száma.


"Alkímia"
1. Lehetővé teszi az épületek tökéletesítését
2. Lehetővé teszi az ereklyék tökéletesítését
3. Lehetővé teszi a mágikus kristályok rablását
4. Allows to rob magic Recipes.

Accelerated Studying. Increases the experience gained by the heroes in battle..

Hero Commander. Allows you to hire a certain number of heroes of the Commander class in the Tavern. Changes the parameters of science "Heroes Managing" by +1, but no more than 7.


Az elsajátítátás folyamata közben a tudomány egységeit át lehet dobni egy másik tudományra. A maradék többség egység elveszik.