Tartalom:
  • Néhány játékos közös támadása
  • Csak a különböző birtokokból való saját csapat közös támadása
  • Segítség

A közös támadáshoz (KT) csatlakozhat 1 szövetséges vagy 1 klán tag, közben Ön és ő is tudnak hadsereget csatlakoztatni bármennyi birtokaiból.
Az összes klán tagjának vagy az összes szövetségesének küldhet meghívott, de a támadáshoz csak egy ember csatlakozhat.
A közös támadásra való meghívás esetén a külső birtok NEM válnak láthatóvá a meghívottak részére.
A birtokok felkutatására egy külön interfész létezik (a birtokban "Értesíteni a birtokról" gomb).

Hogyan küldhető KT:
A klán tagjával (szövetségessel) megállapítják, ki lesz a missziókezdeményezője . Általában a kezdeményező az a játékos, aki a céltól legtávolabb van, hogy a klán tagjának (szövetségesnek) elegendő ideje legyen a csatlakozásra. Egyforma távolság esetén a kezdeményező lassú, a csatlakozott pedig gyors ütemben küldi.

a) A misszió kezdeményezője megnyitja a misszióküldés ablakát "Támadás", kiválasztja a hadseregeket, misszió típusát, gyorsaságot, mint általában.
Plusz kiállítja "Meghívni misszióba" "Klán tagokat" (vagy "Szövetségeseket") paramétert.

b) Ezután a klán tagja (vagy szövetséges) szintén megnyitja a misszióküldés ablakát és a "Misszióhoz csatlakozni" választja, illetve a listából való kezdeményezőnek a nevét. Ha a listában több misszió szerepel, akkor a fenti hamarább indulnak el, a lenti pedig ̶ később.
A (b) képhez hasonlóan más birtokaiból való missziók hasonló módon csatlakoznak.

A KT-ben résztvevő összes hadsereg egy és ugyan abban az időben jutnak el a célhoz, hogy a csatában részt vehessenek. Mindegyik misszió visszatérési ideje különbözik, az egy-egy misszió gyorsaságától és a szülőbirtokától való távolságától függ.

Hogyan küldhető KT csak a saját csapatból:
Ahhoz, hogy valamelyik birtokra támadást küldhessünk néhány saját birtokunkból, nem szükséges feltétlenül szövetségeseket vagy klán tagot hívni. A saját csapatához bármikor csatlakoztathat hadsereget más birtokából, ha elég idő van a megérkezésükre.
Ehhez:
a) az első missziót szokásos módon indítja el.
b) a következő missziók esetén "Csatlakozni" és "Saját névét" választja.

Segítség:
Közös védésben 3 játékos vehet részt a birtok tulajdonosával együtt. A segítség elküldése céllal a szövetségesek vagy klán tagja a birtok térképén egy játékost választanak, amelyiknek elküldi a segítséget, és "Segítség" missziót kezdeményeztek.
Tehát ők küldhetnek hadseregeket akármennyi saját birtokaiból.
Időviszonyban mindegyik misszió a birtokhoz (célhoz) való saját távolsága függvényében érkezik meg.
Mindegyik csapatnak külön idő adható meg arra vonatkozólag, hogy meddig tartsunk hadseregek a birtokban.

Rangok:
A rang szerint való támadási célok ellenőrzését a kezdeményező és csatlakozó részére külön hajtják végre, ezért támadást tervezve, megfelelő rangú szövetségeseket kell választani.

Nyersanyagok megosztása:
A Nyersanyagokat és a FI egyenlően osztják szét. Ha valakinél a hordárok befogadóképessége nem elegendő a saját zsákmány rablásához ̶ akkor a maradék nyersanyag el fog égni.
Ha 5 db. FI-ről van szó, akkor 3 a kezdeményező, 2 pedig a csatlakozó kap.


Missziók visszahívása:
Szabály: ha a közös támadás kezdeményezője visszahívja az ÖSSZES saját csapatát az adott közös misszióból, akkor mindegyik odacsatlakozott csapatot is automatikusan visszahívják. Viszont, ha a közös misszióban a kezdeményező legalább egy osztaga van jelen ̶ a misszió folytatja a közlekedést.

PÉLDA:

Az Elf közös missziót hozott létre, a Lovag csatlakozott.
Elf visszahívta misszióját – a Lovagi misszió automatikusan visszafordult (megszűnt).

PÉLDA:
Elf létrehozta a közös missziót, Lovag hozzácsatlakozott.
Elf még egy saját csapatot csatolt a közös misszióhoz.
Elf visszahívta az első csapatot – de mivel a második csapata még mindig misszióban van – a menet tovább tart.

PÉLDA:
Játékos egy távoli városból indított missziót.
Egy közeli városból ugyancsak önmagához csatlakozott.
A távoli városból való támadást megszüntette, a közeliből pedig érvényben maradt.