A fajok jellemzői:

Démonok - a sötétség kegyetlen és hidegvérű teremtései. Halott Földeken - a élettelen vulkánok helyén élnek, ahol a más fajokhoz viszonyítva megtanultak nagyon gyorsan követ kitermelni. A Sötétség különbözőféle katonáit a Démonok saját zászlói alatt a gyesítettek ̶ sárkányokat, csontvázakat, de ezek közül a legkiválóbb harcosnak náluk a Demonessz zsoldosa számít. A többi gonoszhoz képes a legerősebb támadásra képesek. A Sötét Elfekkel összeesküdve, az erejüket gyűjtik ahhoz, hogy egyszersmind magukhoz vehessék a Birodalomban való hatalmat.

A Sötét elfek. Az elfek egy részét az ősi időkben kiűzték az Elátkozott erdők alvilágába. Megszokták a sötétséget, megváltoztak és magukhoz szolgálatba vettek földalatti lakókat ̶ így egy új faj jött létre. A Sötét elfek jók a Fa és a Vas kitermelésében. A harcos Varázslóik pedig művészetükben olyan magas szintet értek el, hogy támadáskor a legjobban tudnak ellenállni az ellenséges bástyáknak. Valamint a varázslóik gyorsabban edzenek . A Démonokkal vannak összeesküvésben.

Az Elfek békeszerető faja lakóhelyüknek a mesebeli szépségű, magas vízesésekre gazdag Varázserdőt választotta. Az, amit e faj nem hiányol, az építőanyag ̶ náluk található a legnagyobb fa nyersanyag. És, persze, a messzi földeken is jól ismerik a csodálatos Elfek gyógyítóiról szóló meséket. Baráti viszonyban vannak a Lovagokkal.

A Lovagok faj a merészségéről legendákat mesélnek, de ezek többsége az aranyhoz fűződő szeretetükről szól. Lovagok aranytermelés hatékonyságának legmagasabb szintjét érték el, valamint a többi fajokhoz viszonyítva náluk a legnagyobb a Hordárok hátizsák térfogata is önálluk a legnagyobb. A számtalan kincsük tárolásához legnagyobb raktárakat építik. A sajátosságaihoz a gabonatermelés gyorsasága is hozzátartozik. Baráti viszonyban vannak az Elfekkel.

The Undead have inhabited the labyrinths of the Dungeon for centuries. Now that adventurers have rushed to explore the underworld, the Undead longs to turn the world of light into darkness. Using the ability to revive fallen monsters in battle, they replenish their ranks of the dead. Also, they have increased production of wood and stone, which helps to quickly rebuild their cities. Allied with Dark Elves and Demons.