Közös (általános) Pontszám
Az alappontszámban számításba veszik az összes építményei és hadseregei árösszegét aranyban, a piaci átlagos árfolyam értelmében.
Hozzáadják a városok, bányák és aknák értékét az arany-egyenértékben (lásd az alábbi táblázatot).
Valamint az Ön összes jelenlévő erőforrásainak értékét arany-egyenértékben.
A Klán raktárán levő nyersanyagokat ̶ nem számítják a Rangsorban, amíg nem kerülnek a bankba a játékosokhoz.

Hadsereg hatalma
Hadsereg hatalom - ez az Ön összes hadseregének az összértéke aranyban középárfolyamhoz viszonyítva.
Bármelyik nyersanyag középárfolyama megállapítható az ̶ aranyban számított ̶ elfogadható korlátolt legkisebb és a legnagyobb értékének alapján való azon nyersanyag figyelembe vételével, amelyt Ön képes a piacra kiállítani.
PÉLDÁUL: A gabona ára 8 és 20 között ingadozik, azaz a középérték = (8+20)/2 = 14

PÉLDA a hadseregek értéke kiszámítására:
Harmadik szintű doktor a rangsor következő növekedését ad: 50+400*14+60*21=6910
Második szintű doktor a rangsor következő növekedését ad: 35+300*14+45*21=5180
Különbség 1730

A harmadik szintű harcos által adó növekedés: 10+12*14+15*21=493
A harmadik szintű hordár által adó növekedés: 5+6*14+1*21=110

Egy-egy doktornak az értéke 14 harcos vagy 62 hordár értékének felel meg

A frakció lojalitása
A megsemmisített ellenséges frakció hadseregei arany-egyenértékben .
Rangsor beszámítása csak a támadó (mind a kezdeményező, mind az egyesített ) hadseregekre vonatkozik.
Részletesebben lásd a Frakciók cikkben.

Klánok közös pontszáma
A klán tagjai közös rangsorainak az összege.

A klánok hatalma
A klán tagjai Hadsereg hatalom- rangsorainak az összege.


Akármelyik nyersanyag Középárfolyamát megállapíthatja az ̶ aranyban számított ̶ elfogadható korlátolt legkisebb és a legnagyobb értékének alapján való azon nyersanyag figyelembe vételével, amelyt Ön képes a piacra kiállítani.

PÉLDÁUL: A gabona ára 8 és 20 között ingadozik, azaz a középérték = (8+20)/2 = 14

Értékek, arany-egyenértékben:
Város - 1000000
Bánya - 2000000
Akna - 3000000
Sós tó — 0