A bányász és a harci szervereken minden 9. királyságban található egy klánvár, amelyet minden játékos lát. A klánvárat egy különleges faj védi - a "klánvár szörnyei".
Azok a varázslatok, amelyek a romokban általában megsegítenek a szörnyek elleni csatákban nem fognak hatni a klánvárban lévő szörnyek ellen.

Ahhoz, hogy el lehessen foglalni egy klánvárat, először el kell sajátítani a Klánvárak tudományt. A tudomány közösen tanulmányozódik a klántagokkal. Minden klántag átirányíthatja a már összegyűlt tudománypontját a klánvár tudomány tanulmányozására.
FIGYELEM!: Ha az összegyűjtött tudománypontokat átirányítja bármelyik tudomány tanulmányozásáról a "Klánvárak" tudományra, akkor a pontok visszairányítása már nem lesz lehetséges.

A Klánvár akkor lesz a klán tulajdona, ha a klán elfoglalja azt a szörnyektől. Más klánok várát is el lehet foglalni.
A tudománytól függően, egy klán maximum 5 klánvárral rendelkezhet. Miután a klánvárat elfoglalják, a vár megjelenik a klánbirtokok listájában. A klánbirtokok a játékosok birtokainak helyén lesz, amikor a játékosok belépnek klánjuk bármelyik várjába.

A klánvárakban eddig még nem látott épületeket lehet építeni, mint az Aréna meg a Belső Kapu. A klánvárak településeiben nem lehet építeni.
A klánvárban edzett hadsereg csak a klánvárak védésére használható. A klánvárakban a hadsereg edzése drágább mint a városokban.A klánvár Központi épülete a klánnak óránként háború- és békepontokat ad, mely segítségével a klán Klán lobogókat vásárolhat, amelyek minden klántagnak bónuszokat adnak.
Lobogókat "Rablás misszióval lehet szerezni más klánoktól. Néhány lobogó a klánvár elfoglalásakor is átkerül a klánhoz.

A klánvár központi épületében található a «Dicsőség csarnoka» is.
Itt 10 inaktív lobogó hely van. 5 mező a békés lobogóknak és 5 a hadiaknak.

Összesen 20 lobogó létezik: 10 békés lobogó valamint 10 hadi lobogó.
Egy új klánvár megjelenésekor, véletlenszerűen megjelenik benne 5 békés és 5 hadi lobogó.
A békés lobogók a következő bónuszokat adhatják: bónusz a hadsereg életpontjához, varázstárgyra való rábukkanás esélyének növelése, maximális védőérték határának növelése, a belső kapu hatékonyságának növelése, a kutatók, kereskedők, laboratóriumok gyorsaságának növelése, az Aréna hatékonyságának növelése stb.
A hadi lobogók a következő bónuszokat adhatják: a varázslók támadásának növelése, hadseregedzés automatizálása, az erődítmények, tornyok és varázstornyok hatékonyságának növelése, a hadseregedzés idejének növelése stb.

A "Kincstárnokok" vásárolhatják a békés lobogókat a békepontokért, a "Hadügyminiszterek" pedig a hadilobogókat a háborúpontokért. A vásárláshoz, kattintson a még nem aktivált lobogó ikonjára. A megvásárolt lobogó színessé válik.
A lobogóra való kattintás meghosszabbítja a lobogó hatását.

A békés lobogókak csak békepontokért lehet megvásárolni, a hadi lobogókat pedig csak háborúpontokért.

A lobogóknak két altípusa van: azok, amelyek a klánvárra hatnak, valamint azok, amelyek közvetlen a klán tagjaira hatnak.
A különböző klánvárakban aktivált egy és ugyan azon lobogó hatásai összeadódnak. Ha a hatások összeadása nem változtat a végleges eredményen, akkor csak az egyik hatás hat.

A lobogóknak nincsen szintjük.

A Központi épületben meg lehet nézni az nyersanyagok, lakosság és FI adakozásokat. Adományozni a klánraktárból és a rezervációbol is lehet, amit a Kincstárnok tehet meg. Ha a városra támadás volt indítva, csata előtt 2 órával tilos az adományozás abból a városból.
Az adományozott FI a klánvárakban közös számlán van. Ha a klán elveszíti az utólsó klánvárát is, akkor az FI számla elérhetetlenná válik,de nem nullázódik. A számla újra elérhező lesz ha a klán elfoglal magának egy újabb klánvárat.


A Diplomata központ a klánvárban lehetővé teszi a klán számára a békeszerződések megkötését valamint a háború indítását más klánok ellen, ami ennek megfelelően növeli a beke- és háborúpontok termelésének sebességét.
Egy klánvárban csak 1 Diplomata központot lehet építeni.
A Diplomata központ segítségével 3 békeszerződést és három háborút indíthat különbőző klánok ellen. A Diplomata központ lerombolása nem változtat a klánok közti kapcsolaton.

Ahhoz, hogy békeszerződést kössön, fel kell ajánlani azt egy másik klánnak, és az utóbbi klán el kell, hogy fogadja az ajánlatot, vagy az Ön klánja kell, hogy elfogadja más klán ajánlatát.
Nem ajánlhat békeszerződést olyan klánnak, amellyel háborúban van vagy amely háborút indított klánja ellen.
Miután békeszerződést köt két klán, az adott klánok tagjai nem támadhatják egymást, a kereskedők gyorsasága pedig kétszer nagyobb lesz a klánok között. A piac átlagárát számítva, minden 1.500.000 aranyértékű nyersanyagért, amely a szövetséges klántól volt vásárolva 1 békepont jár.

A békeszerződést bármelyik klán felbonthatja 24 óra alatt. A kezdeményező visszavonhatja a szerződés felbontását, amíg a szerződés nem volt véglegesen felbontva.

Ha a klán elveszti az utólsó klánvárát is, minden vékeszerződés automatikusan fel lesz bontva.


Ahhoz, hogy háborút indítson, válasszon ki egy klánt, amellyel még nincs háborúban az Ön klánja és kattintson a "Háborút indítani" gombra. A háború 24 órán belül lesz érvényes.
A háború indítása - egy egyoldalú nyilatkozat. Az, hogy egy klán háborút indít egy másik klán ellen, nem jelenti azt, hogy az útóbbi is háborút indított az első ellen. Egy bizonyos klán ellen egyszerre több más klán is indíthat háborút.

Minden 500.000 aranyértékű sereg vagy épületek elpusztítása abban a klánban, amely ellen háború volt indítva 1 háborúpontot szerez a klánjának.
Az elpuszított sereget ugyan úgy számolják, mint a frakciós ranglistában: nem számítanak a védelemkor elpusztított seregek; a vár minden védekezőjének hadserege számít; nem számítanak a szörnyseregek, azokon kívül, amelyek a klánvárat védik.
A háborút befejezheti az a klán, amely a háborút indította, vagy ha annak a klánnak, amely ellen a háború volt indítva, kevesebb klánvára lett, mint a háborút indító klánnak, vagy a háborút indító klán elvesztette minden klánvárát. Ha Önállóan szeretné befejezni a háborút, a "Háború befejezése" gombra kell kattintani. A háború azonnal befejeződik.

Ha a klán elveszíti az utólsó klánvárát is, akkor minden háború és békeszerződés automatikusan befejeződik.


Az Aréna minden klántag hősének edzése számára volt létrehozva és az épület szintjétől függően, minden hősnek, mely a klánvárat védi, óránként egy bizonyos tapasztalat mennyiséget ad.


Внутренние ворота защищают замок от захвата со стороны игроков вражеского клана. Замок не может быть захвачен и войска противника не смогут вступить в бой с войсками защитников замка до тех пор, пока Внутренние ворота не будут разрушены.
Внутренние ворота участвуют в бою, даже если они частично повреждены.
Бой с Внутренними воротами происходит следующим образом: вначале идет обычный раунд укреплений, затем раунд с Внутренними воротами, без войск защищающегося, но с башнями и магическими башнями с атакой, как будто войска защищающегося участвуют в данном раунде.
Внутренние ворота не атакуют противника, но принимают на себя всю его атаку. Внутренние ворота поглощают первые 100000 атаки в первом раунде.
Раунды с Внутренними воротами заканчиваются, когда у ворот становится прочность = 0.
Раундов как обычно, 20.
Если Внутренние ворота, например, были разрушены на 17-м раунде, то начиная с 18-го раунда в бой вступают войска защищающегося. Если Внутренние ворота были разрушены, то они исчезают из владения.Атака кланового замка

Нельзя атаковать клановый замок ни с какой миссией, если у атакуемого клана замков меньше, чем у атакующего.

В совместной атаке, отправленной для захвата замка, могут участвовать не только соклановцы, но и союзники. В случае успешной миссии замок переходит во владение инициатора атаки. Для присоединения к атаке не обязательно иметь изученной науку "Клановые замки" до необходимого уровня.

В клановом замке не работает убежище, зато может быть построено дополнительное защитное сооружение Внутренние ворота.
В атаку на клановый замок могут отправиться совместно 3 игрока. В подмогу кланового замка могут становиться 3 игрока.

Регистрирующийся клан теряет все клановые замки. Он не может захватить клановый замок, даже если у него изучена наука.

В клановом замке можно разрушать любые здания, кроме центрального.
Замок можно захватить, если во владении нет защитных зданий. В момент захвата кланового замка случайных 50%, округленных в большую сторону, купленных штандартов из Зала Славы уничтожаются.
Все здания в замке при захвате получают повреждения аналогично захвату Копи.
Ресурсы при захвате сгорают аналогично захвату Копи.
ЧЖ не сгорает и остается в распределенном банке Клановых Замков того клана, которому ранее принадлежал Замок.
При захвате сгорает 50% очков войны и мира округленное в большую сторону. Эффект Бережный захват на штандарты не влияет.

На фракционный рейтинг и отступничество не влияет атака кланового замка, т.к. его раса - "монстры кланового замка".