Tudományok #Kapu. Kapu tudomány elsajátítása után lehetősége lessz megnyitni a városban található Kaput.
Települések tanulmányozása. Megnyitja a tartalék cellákat és az idegen épületeket a telepitményekben. Lehetővé teszi az épületek építését a településekben
Építkezés. A tudomány szintjétől függöen lehetővé teszi az egyidejű épitkezési és javítási munkák végzését az 1-re és néhány épületre vonatkozólag
Terraformálás. Lehetővé teszi a Terraformer épület felépítését
Javitás. A tudomány szintjétől függően lehetővé teszi az egyidejű javítási munkák végzését 1-től néhány épületre vonakkozólag
Missziók irányítása. Lehetővé teszi néhány misszió egyidejű indítását
Külső birtokok. Lehetővé teszi, hogy néhány külső birtok tulajdonosa legyen
Underground Domains. Allows owning Underground Domains.


A tudomány 1. szintje elsajátítása után lehetővé válik, hogy olyan épület építésen fel, ahol a meghatározott tudománynak megfelelően bizonyos tipusú unitákat képezzen ki. A bármelyik haditudománynak a második és ennél magasabb szintig való javítása esetén, meg kell fizetni a következő és az előbbi szintek árkülömbségét az adott tipusú a rendeelkezése alatt álló vagy kiképzés alatti unitákra vonatkozólag (beleértve az útban levőket is). Fizetés megvalósítható akármelyik birtokból . A nyersanyagokat abból a birtokból vonják le, amelyikben Ön tartózkodik vagy amelyik a birtokok kieső listájából volt kiválasztva.

Hordár.
Harcos.
Lovas.
Repülős.
Ijász.
Gyógyító.
Zsoldos.
Varázsló.


Ezek a tudományok védekezni segítenek vagy lehetőséget nyújtanak a védőépületek felépítésére.

Búvóhely. Tanulmányozása után a Búvóhely nem igényel semmiféle beavatkozást nem követel az Ön részéről. A működési elve egyszerű: a felső panellben levő nyersanyagmennyiséget, amely a búvóhely térfogatával egyenlő, nem lehet elrabolni. A búvóhely térfogata a "Búvóhely" tudomány szintjétől függ és a Városházában van kimutatva ̶ a felső panel nyersanyag mennyiségre vonatkozó súgoja, illetve a "Búvóhely" tudomány súgója. A Piacban lévő nyersanyagok NEM védettek a búvóhely által.
Menedékhely. Lehetővé teszi az Ön hadseregei menedékhelyben való rejtegetését
Bástyák. Lehetővé teszi a Bástya épület felépitését
Erőditmény. Lehetővé teszi az Erőditmény épület felépitését
Varázs bástyák. Lehetséget nyújt a Varázs bástya épület felépitésére
Diplomácia. Lehetővé teszi a Diplomáciai központ épülete felépitését. A tudomány szintjétől függően lehetőséget nyújt szövetséget kötni több játékossаl
Klánok. Lehetővé teszi a klánba való belépést. Lehetővé teszi a klán létrehozását
Templom. Lehetővé teszi a Templom épület felépitését
Feltámosztás. Lehetővé teszi a Feltámosztó épület felépitését
Klánvárak Engedélyezi a klánnak a klánvárak birtoklását.


A lent feltüntetett bármelyik tudomány elsajátítása után, felépítheti a megfelelő típusú épületet.

Piac. Lehetővé teszi a Piac épület felépitését. Lehetőséget nyújt az Önnel egy királyságban vagy sugar-távolságú néhány királyság piacaival ̶ a tudomány szintjétől függő ̶ kereskedést gyakorolni,
Kereskedés. Lehetővé teszi a Kereskedési bolt épülete felépitését. Lehetővé teszi a Kereskedők kiképzését
Kémkedés. Lehetővé teszi a Kém szövetség épület felépitését. Lehetővé teszi a kémkedést az idegen birtokokban, amelyek néhány királyság távolsági sugarába esnek.
Antikémkedés. Lehetővé teszi az Antikém szövetség épület felépitését. Lehetővé teszi az Antikémek kiképzését
Figyelés. Lehetővé teszi a Proféták bastyája épület felépitését. Lehetővé teszi a kémkedést az idegen missziókban, amelyek néhány királyság távolsági sugarába esnek.
Visszatükrözés. Lehetővé teszi a Tükrök bástyája épület felépitését. Lehetővé teszi a Tükrök kiképzését
Kartográfia. Lehetővé teszi az Expediciós központ épületének a felépitését. Lehetővé teszi megvizsgálni néhány királyság távolsági sugarába eső területek kivázsgálását.
Gyarmatosítás. Lehetővé teszi a Gyarmatositás Központja épületének a felépitését. Lehetővé teszi a több város birtoklását


Pótlólagos kényelmet vagy előnyt biztositanak.

Raktárbővítés. Bővíti a raktárok befogadóképességét
Földbirtokrendezés. Lehetővé teszi а tartalék cellákon való akármilyen épületeket felépitését

A Főváros áthelyezése#

A Főváros áthelyezéséhez tanulmányozza a megfelelő tudományt. Miután a tudomány tanulmányozása befejeződött, kattintson a tudomány ikonjára és a megjelent listán válassza ki a várost, ahová át akarja helyezni a Fővárost. Ezzel Fővárosa át lett helyezve egy másik városba. Ez a város bármilyen szintű lehet, akár első szintű is. Amikor áthelyezi a fővárosát ide - ebben a városban (mint Fővárosban) 51 cella válik elérhetővé. A Központi épület maximális szintje nem változik meg, hanem ugyanaz marad, amilyen az áthelyezéskor volt. Azaz lehet olyan is, hogy a városban 51 cella van a Központi épület pedig csak 2. szintű.
Ha Ön legelső Fővárosát helyezi át egy másik városba, akor 43 cella marad a városban, ha pedig már változtatott fővárost, akkor a városban annyi cella fog maradni, amennyi volt benne a főváros áthelyezése előtt.
A felesleges cellákról való épületek a régi Fővárosban eltávolításra kerülnek. Közben, ha az Ön régi Fővárosában olyan épületek is voltak jelen, amelyek csak a fővárosokban való felépítésükre rendeltek (például, diplomáciai központ) ̶ ezek mind el lesznek távolítva, de újra felépithetők az új Fővárosban.
Ha az előbbi Fővárosban Ősök serege volt a segítségben, akkor ott is maradnak.

Kincstári hivatal. Csökkenti a hadseregek zsoldját.
Város-kiterjesztés. Kiterjeszti a kiválasztott város határát 1 cellára, de a cellák össmennyisége egy városban 43-nál több nem lehet. A Központi Épület szintje ̶ a városban levő cellamenniség tudomány által való fejlesztése után ̶ nem változik meg.
Az akármeilyik város 1 cellára való kiterjesztése esetén Ön tanulmányozza a tudományt, a tudomány feltöltötté válik. Majd meg kell nyomja feltöltött tudományt, és a megjelenő listán választja ki a várost, ahol a kiterjesztést akarja végrehajtani. Végeredményben, az adott városban a városfalon belűl eg cellával több lertt.
Kivánsága esetén Ön ezt a műveletet ismételheti anyiszor, ahány cellára ki akarja terjeszteni a várost. Ennek az ára mindegyik esetben 25 000 tudományt jelent.

Megszerzési technológia. Bizonyos %-ra növeli az összes ̶ nyersanyagot kereső ̶ épületeket.
Katonai képzés. Bizonyos %-ra növeli az összes hadseregek gyakorlatának gyorsaságát.

«Hősök irányítása» Lehetővé teszi a hős felbérlését valamint kiképzését a 12. szintig. Minél magasabb a tudomány szintje, annál több hőst lehet felbérelni. A hősök számára elvont hely a menedékben megfelel a felbérelhető hősök számával a tudomány szerint.

«Hősök mestersége» A hős maximális szintje a "Hősök mestersége" tudománytól függ. E tudomány tanulmányozása nélkül a hős maximum a 12. szintig fejlődhet. Ha a hős elérte a tudománynak megfelelő maximális szintet, a tapasztalat többé nem nő.


«Hősök elfogása» Lehetővé teszi a Tömlöc épület építését.


"Tábor" A «Tábor» tudomány lehetővé teszi a hős számára a tábor létrehozását. Vagyis elérhetővé válik a "Tábort alapítani" misszió. A tudomány fejlesztésével nő az egyszerre létrehozható táborok száma.


"Alkímia"
1. Lehetővé teszi az épületek tökéletesítését
2. Lehetővé teszi az ereklyék tökéletesítését
3. Lehetővé teszi a mágikus kristályok rablását
4. Allows to rob magic Recipes.

Accelerated Studying. Increases the experience gained by the heroes in battle..

Hero Commander. Allows you to hire a certain number of heroes of the Commander class in the Tavern. Changes the parameters of science "Heroes Managing" by +1, but no more than 7.


Az elsajátítátás folyamata közben a tudomány egységeit át lehet dobni egy másik tudományra. A maradék többség egység elveszik.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
BonusChZh.jpg 62.2 kB 1 27-Aug-2010 17:34 Administrator
png
YSKOR_OBU4ENIE.png 26.0 kB 1 13-Aug-2019 14:26 Administrator
png
add_cell.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
alchemy.png 6.2 kB 1 20-Jan-2014 14:10 Administrator
png
anty_espionage.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
anty_observation.png 1.6 kB 2 08-Jul-2010 17:34 Administrator
png
army_management.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
building.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
building_on_resources.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 09-Jun-2010 16:57 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
camps.png 2.3 kB 1 20-Jan-2014 14:10 Administrator
png
capital.png 2.9 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
cartography.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
castles.png 3.5 kB 1 16-Oct-2013 10:23 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
clans.png 2.5 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
colonization.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
coommander_nayka.png 31.6 kB 1 13-Aug-2019 14:26 Administrator
png
diplomacy.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
empty_science.png 4.1 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
espionage.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
fortification.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
gate.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
jpg
glob1.jpg 80.3 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes.png 6.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes_skill.png 6.0 kB 1 20-Jan-2014 14:10 Administrator
png
hiding_place.png 1.7 kB 2 08-Jul-2010 16:42 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 12-May-2010 14:48 Administrator
png
labour_service.png 6.3 kB 1 14-Oct-2010 14:52 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
magic_tower.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
market.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
merchant.png 3.2 kB 2 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
military_service.png 6.4 kB 1 14-Oct-2010 14:51 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
observation.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
outer_estates.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
jpg
poselok.jpg 60.7 kB 1 23-Aug-2010 16:55 Administrator
png
prison.png 1.7 kB 1 20-Jan-2014 14:10 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
repairing.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
resurrector.png 6.0 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
sectors.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
shelter.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 23-Sep-2010 12:30 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_empty.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
storehouse_improvement.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
temple.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
terraforming.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
tower.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
treasury.png 2.2 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
underground_science.png 3.1 kB 1 31-Mar-2020 18:07 Administrator
« This page (revision-139) was last changed on 31-Mar-2020 18:06 by Administrator