A fajok jellemzői:

Démonok - a sötétség kegyetlen és hidegvérű teremtései. Halott Földeken - a élettelen vulkánok helyén élnek, ahol a más fajokhoz viszonyítva megtanultak nagyon gyorsan követ kitermelni. A Sötétség különbözőféle katonáit a Démonok saját zászlói alatt a gyesítettek ̶ sárkányokat, csontvázakat, de ezek közül a legkiválóbb harcosnak náluk a Demonessz zsoldosa számít. A többi gonoszhoz képes a legerősebb támadásra képesek. A Sötét Elfekkel összeesküdve, az erejüket gyűjtik ahhoz, hogy egyszersmind magukhoz vehessék a Birodalomban való hatalmat.

A Sötét elfek. Az elfek egy részét az ősi időkben kiűzték az Elátkozott erdők alvilágába. Megszokták a sötétséget, megváltoztak és magukhoz szolgálatba vettek földalatti lakókat ̶ így egy új faj jött létre. A Sötét elfek jók a Fa és a Vas kitermelésében. A harcos Varázslóik pedig művészetükben olyan magas szintet értek el, hogy támadáskor a legjobban tudnak ellenállni az ellenséges bástyáknak. Valamint a varázslóik gyorsabban edzenek . A Démonokkal vannak összeesküvésben.

Az Elfek békeszerető faja lakóhelyüknek a mesebeli szépségű, magas vízesésekre gazdag Varázserdőt választotta. Az, amit e faj nem hiányol, az építőanyag ̶ náluk található a legnagyobb fa nyersanyag. És, persze, a messzi földeken is jól ismerik a csodálatos Elfek gyógyítóiról szóló meséket. Baráti viszonyban vannak a Lovagokkal.

A Lovagok faj a merészségéről legendákat mesélnek, de ezek többsége az aranyhoz fűződő szeretetükről szól. Lovagok aranytermelés hatékonyságának legmagasabb szintjét érték el, valamint a többi fajokhoz viszonyítva náluk a legnagyobb a Hordárok hátizsák térfogata is önálluk a legnagyobb. A számtalan kincsük tárolásához legnagyobb raktárakat építik. A sajátosságaihoz a gabonatermelés gyorsasága is hozzátartozik. Baráti viszonyban vannak az Elfekkel.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
demon.png 20.4 kB 1 09-Jun-2010 12:53 Administrator
png
drow.png 20.6 kB 1 09-Jun-2010 12:53 Administrator
png
elf.png 21.5 kB 1 09-Jun-2010 12:53 Administrator
png
human.png 17.0 kB 1 09-Jun-2010 12:53 Administrator
« This page (revision-29) was last changed on 01-Apr-2020 15:58 by Administrator