A lakosság növekedését biztosítja:

  • Központi épület
  • Házak épülete
  • szabad lakosság szaporodása. A szabad lakosság szaporodása óránként = 0,04*(szabad_lakosság)

Hogy mi biztosítja az adott birodalomban a lakosság növekedését a Központi épületben tekinthető meg.


Népesség növekedést korlátozza az összes Házak + a Központi épület befogadóképessége. A lakóhelyek mennyiségét szintén a Központi épületben lett megnézni.

A birodalomban a lakóhely limitje felett is lehetnek lakók (például, Ön egy másik birodalomból hozott vagy lopott lakosságot), de ebben az esetben a keletkezett felesleg el kezd meghalni megfelelő gyorsasággal. Minél nagyobb a felesleg ̶ annál gyorsabb a halálozás üteme. Kezdetben a szabad lakosság kezd meghalni, amikor elfogytak, az elfoglalt lakosság következik. Az elfoglalt lakosság mindegyik épületben egyforma véletlen valószínűséggel hal meg.
Képlet:
1 óra alatt az X-re való túlnépesedéskor meghalnak: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х)
A számítás abból indult ki, hogy a 100 fő esetén óránként 2% hal meg, аz 10 000 főből pedig óránként 30% pusztúl el, mig a 3000 - 10% óránként.


A Szabad lakosság emeli az arany készletet a kereskedő boltokon keresztül és gyorsabban szaporodik, viszont ha sokan vannak, akkor elrabolhatják őket.

Az elfoglalt lakosságot a munkások (tudósok) és építészek alkotják. Az építészekre szükség van, hogy építsék, javítsák és korszerűsítsék az épületeket. A munkásokra szükség van, hogy biztosítsák a termelő épületek zökkenőmentes üzemeltetését. Ha egyszerre két épületet készül hiányos létszámú építészek által, akkor az egyik épület befejezése után ̶ a hiányzó építészek átmennek a másik épületbe, a feleslegesek pedig szabad lakossággá válnak

A munkások és építészek épületekben való újra osztása a futó által lehetőséges.

Ha a birtokban nem mindegyik munkás és építész helye foglalt és van szabad lakosság ̶ akkor, ha megnyomja a Betölteni az épületeket építészekkel" és "Betölteni az épületeket munkásokkal" gombot munkába küldhetik a szabad lakosságot.

Each domain can shelter maximum 150 000 population. All extras vanish without warning.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
nas.jpg 37.9 kB 1 12-Jun-2010 21:09 Administrator
jpg
people.jpg 30.1 kB 4 26-Oct-2012 16:07 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 20-May-2010 14:39 Administrator
png
people_busy.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
png
people_free.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
jpg
up.jpg 33.8 kB 2 26-Oct-2012 16:07 Administrator
« This page (revision-33) was last changed on 02-Dec-2015 13:28 by Administrator