Nem minden objektum látható а térképén szabad szemmel. Külső birtokokat és Romokat, Stonehenge addig nem látja meg, amíg kutatói nem bukkannak rájuk. Grail látható minden játékos abban a pillanatban úgy tűnik, a térképen.
E mellett a Külső birtokokról szóló információt a kutatók csak Önnek továbbítják; más játékosok pedig tovább is tájekozotlanok maradnak addik, ameddig a saját kutatói nem vizsgálják meg a mezőket és nem adnak gazdáinak beszámolót a külső birtokok elhelyezéséről.

Külső birtokok – ez Kőbánya, Tárna, Aranybánya, Bánya, Sóstó és Grail.

Kőfejtő, Kőbánya , Tárna és Aranybánya a föld alatt vannak elhelyezve, hasonlóan viselkednek, tehát ezeket egy közös Aknanév alatt lehet egybefoglalni.
Bányák föld alatt vannak elhelyezve, viszont sok üres cellájuk van, аmelyeken Épületeket lehet épiteni.
Sóstó - ez egy repülő tó, amelynek 4 cellája van épületek felépítésére, és saját települései vannak.
Grail - mágikus gömb, amelynek 4 cellája van épületek felépítésére, és saját települései vannak.

Rablás
A Külső birtokokat mindig ki lehet rabolni.
Külső birtokok rablása esetén a zsákmány nem haladhatja meg a nyersanyagok vagy a lakosság 50%.

Az Aknákban és Bányákban városi kapukhoz hasonló építmény van ̶ az alagút. 5 perc alatt megnyitható, bezárási ideje pedig 6 órát tart. Meggyorsítani az alagút bezárását FI-ért nem lehet.

A Sóstóban nincs és Grail, se kapu, se alagút.

Birtok elfoglalása
Külső birtokok megszerzését csak a Külső birtokok tudomány elsajátítása után lehet mergvalósítani.
Ha a külső birtokban védőépületek vannak felépítve, akkor elfoglalás előtt ezeket szét kell rombolni. Máskép nem fogja tudni verge hajtani a birtok elfoglalását.
A külső birtok sikeres elfoglalása esetén, ha a birtokban vannak valamilyen épületek, akkor teljes szétrombolást szenvednek az összes 1 szintű és részben a magasabb szintű építmények.

A Külső birtokok és Romok – bármikor megjelenhetnek bármelyik szabad mezőn. Ezért célszerű a mezőket másodszór is megvizsgálni!

Lemondás a birtokról
Ön lemondhat a birtokáról a királysági birtokok menűjéből. Eközben a birtokban levő hadseregek elhagyják helyűket és a Menekülés misszióval a közeli városba mennek.

Menekülés
A misszió gyorsasága ̶ mint a saját birtokai közötti áthelyezéskór (gyors tempóban).
A Menekülés misszió esetén osztagnak nincs szükség prémiumra. Aranyat fizetésükre а hadseregek a birtokból szintén nem vesznek ki. Ezért a hadseregek egyrésze, a misszió idejére járó fizetés hiánya miatt ̶ dezertál.

A birtok élettartama
Egy külső birtok élettartama, sós tavat kivéve és Grail, 30 napra megthosszabbítható.
Eközben az egy és ugyanaz külső birtokot illető minegyik további meghosszabbításának az ára mértani haladványban fog növekedni.
Az első megthosszabbítás 200 FI-be fog kerűlni. A második ̶ 400 FI-be. A harmadik ̶ 800 FI-be és i.t.

Birtok leomlása esetén, a benne levő hadseregek ̶ Menekülés misszióval ̶ a legközelebbi birtokba vagy a Fővárosba menekülnek.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grail_en.png 32.3 kB 1 04-Nov-2014 14:13 Administrator
jpg
kar.jpg 6.5 kB 2 29-Oct-2012 17:05 Administrator
jpg
kop.jpg 6.7 kB 2 29-Oct-2012 17:05 Administrator
png
mine_gate_open.png 61.5 kB 2 18-Jan-2011 18:06 Administrator
jpg
sht.jpg 7.6 kB 3 29-Oct-2012 17:05 Administrator
jpg
sol.jpg 4.3 kB 2 29-Oct-2012 17:05 Administrator
jpg
zhila.jpg 6.7 kB 2 29-Oct-2012 17:05 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 27-Jan-2015 14:28 by Administrator