Átküldés a királyságból valósítható meg, a királyságban levő birtokra vagy аz üres mezőre való kattintással.Részletesebben mindegyik misszióról:
* Kémkedés * Kutatás * Városalapítás * Megfigyelés * Forrásszállítás * Hadsereg áthelyezés

Indításuk után némely missziók láthatóvá válnak a missziók ablakában, némelyik missziók pedig azonnal befejeződnek.
A missziók minimális időtartama - 15 perc a rendeltetési helyig.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
мис copy.jpg 41.8 kB 2 30-Oct-2012 16:42 Administrator
jpg
миссии.jpg 20.0 kB 2 30-Oct-2012 16:36 Administrator
« This page (revision-26) was last changed on 17-Apr-2014 13:37 by Administrator