Tartalom:
  • Néhány játékos közös támadása
  • Csak a különböző birtokokból való saját csapat közös támadása
  • Segítség

A közös támadáshoz (KT) csatlakozhat 1 szövetséges vagy 1 klán tag, közben Ön és ő is tudnak hadsereget csatlakoztatni bármennyi birtokaiból.
Az összes klán tagjának vagy az összes szövetségesének küldhet meghívott, de a támadáshoz csak egy ember csatlakozhat.
A közös támadásra való meghívás esetén a külső birtok NEM válnak láthatóvá a meghívottak részére.
A birtokok felkutatására egy külön interfész létezik (a birtokban "Értesíteni a birtokról" gomb).

Hogyan küldhető KT:
A klán tagjával (szövetségessel) megállapítják, ki lesz a missziókezdeményezője . Általában a kezdeményező az a játékos, aki a céltól legtávolabb van, hogy a klán tagjának (szövetségesnek) elegendő ideje legyen a csatlakozásra. Egyforma távolság esetén a kezdeményező lassú, a csatlakozott pedig gyors ütemben küldi.

a) A misszió kezdeményezője megnyitja a misszióküldés ablakát "Támadás", kiválasztja a hadseregeket, misszió típusát, gyorsaságot, mint általában.
Plusz kiállítja "Meghívni misszióba" "Klán tagokat" (vagy "Szövetségeseket") paramétert.

b) Ezután a klán tagja (vagy szövetséges) szintén megnyitja a misszióküldés ablakát és a "Misszióhoz csatlakozni" választja, illetve a listából való kezdeményezőnek a nevét. Ha a listában több misszió szerepel, akkor a fenti hamarább indulnak el, a lenti pedig ̶ később.
A (b) képhez hasonlóan más birtokaiból való missziók hasonló módon csatlakoznak.

A KT-ben résztvevő összes hadsereg egy és ugyan abban az időben jutnak el a célhoz, hogy a csatában részt vehessenek. Mindegyik misszió visszatérési ideje különbözik, az egy-egy misszió gyorsaságától és a szülőbirtokától való távolságától függ.

Hogyan küldhető KT csak a saját csapatból:
Ahhoz, hogy valamelyik birtokra támadást küldhessünk néhány saját birtokunkból, nem szükséges feltétlenül szövetségeseket vagy klán tagot hívni. A saját csapatához bármikor csatlakoztathat hadsereget más birtokából, ha elég idő van a megérkezésükre.
Ehhez:
a) az első missziót szokásos módon indítja el.
b) a következő missziók esetén "Csatlakozni" és "Saját névét" választja.

Segítség:
Közös védésben 3 játékos vehet részt a birtok tulajdonosával együtt. A segítség elküldése céllal a szövetségesek vagy klán tagja a birtok térképén egy játékost választanak, amelyiknek elküldi a segítséget, és "Segítség" missziót kezdeményeztek.
Tehát ők küldhetnek hadseregeket akármennyi saját birtokaiból.
Időviszonyban mindegyik misszió a birtokhoz (célhoz) való saját távolsága függvényében érkezik meg.
Mindegyik csapatnak külön idő adható meg arra vonatkozólag, hogy meddig tartsunk hadseregek a birtokban.

Rangok:
A rang szerint való támadási célok ellenőrzését a kezdeményező és csatlakozó részére külön hajtják végre, ezért támadást tervezve, megfelelő rangú szövetségeseket kell választani.

Nyersanyagok megosztása:
A Nyersanyagokat és a FI egyenlően osztják szét. Ha valakinél a hordárok befogadóképessége nem elegendő a saját zsákmány rablásához ̶ akkor a maradék nyersanyag el fog égni.
Ha 5 db. FI-ről van szó, akkor 3 a kezdeményező, 2 pedig a csatlakozó kap.


Missziók visszahívása:
Szabály: ha a közös támadás kezdeményezője visszahívja az ÖSSZES saját csapatát az adott közös misszióból, akkor mindegyik odacsatlakozott csapatot is automatikusan visszahívják. Viszont, ha a közös misszióban a kezdeményező legalább egy osztaga van jelen ̶ a misszió folytatja a közlekedést.

PÉLDA:

Az Elf közös missziót hozott létre, a Lovag csatlakozott.
Elf visszahívta misszióját – a Lovagi misszió automatikusan visszafordult (megszűnt).

PÉLDA:
Elf létrehozta a közös missziót, Lovag hozzácsatlakozott.
Elf még egy saját csapatot csatolt a közös misszióhoz.
Elf visszahívta az első csapatot – de mivel a második csapata még mindig misszióban van – a menet tovább tart.

PÉLDA:
Játékos egy távoli városból indított missziót.
Egy közeli városból ugyancsak önmagához csatlakozott.
A távoli városból való támadást megszüntette, a közeliből pedig érvényben maradt.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
mis.jpg 36.2 kB 2 30-Oct-2012 14:41 Administrator
jpg
mis2.jpg 32.1 kB 2 30-Oct-2012 14:41 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 31-Oct-2012 14:46 by Administrator