A klán átalakítása Demokratikussá a klánfő jogainak menüjébe aktiválható az után, miután a klán létszáma elérte a 15 tagot.


Amikor a klán Demokratikussá válik, akkor a következő kérdések szavazhatóak meg:
- A klánfő újraválasztása
- Impicsment a klánfő ellen
- Új klántag meghívása
- Klántag kizárása a klánból
- Klán feloszlatása
- Vallatás.

Egy játékos csak egy kérdést küldhet szavazásra. A szavazás végéig, nem küldheti a következő kérdést.

Automatikusan szavazódik meg a klánfő újraválasztása mely minden 90 nap 1-szer történik.
Az első újraválasztás a klán átalakítása után 90 nap múlva történik.
Az azt követő újraválasztások az utolsó választások után 90 nap múlva történnek.

Az újraválasztást nem lehet megállítani, például, ha a klánfő törölte magát vagy átadta a klánfő jogot valaki másnak, a visszaszámlálás még mindig működni fog.
A választások dátuma nem függ attól, hogy ki a jelenlegi klánfő: egy játékos, akit kiválasztottak vagy egy játékos, akinek a kiválasztott klánfő átadta a klánfő jogot.
A választások 3 napig tartanak vagy hamarább is befejeződhetnek ha a klántagok többsége egy klánfőért szavazott. A választások, véget érésük után eltűnnek.
A legtöbb szavazatot kapott klántag klánfővé válik.
Ha két vagy több tag egyenlő számú szavazatot kapott, akkor egy második kör veszi részét. A második kör is 3 napig tart vagy hamarább is befejeződhet ha a klántagok többsége egy klánfőért szavazott.
Ha a második körben is egyforma számú szavazatot kaptak valamely tagok, akkor klánfőként az átlagos ranglistán magasabban elhelyezkedő játékos lesz választva.
A régi klánfő teljesen elveszti a jogait.
A nyertes lesz az új klánfő a klánfő jogokkal.

A különleges jogok («Kincstárnok», «Hadügyminiszter»), melyekkel más klántagok rendelkeztek, addig maradnak náluk, amíg az új klánfő nem váltja le őket.
Ha senki se szavazott, akkor a szavazások nem változtatnak semmit és a régi klánfő marad.

A klánfő újraválasztást bármely klántag elkezdheti.
Impicsmentet nem rendelhetnek el x nappal a szavazás előtt, ahol x – a szavazások hossza.
A szavazás három napig tart attól kezdve, ahogy a játékosok elkezdik vagy hamarább is befejeződhetnek ha a klántagok többsége egy klánfőért szavazott. A klánfő is szavazhat.

A Demokratikus klánban új klántag meghívó szavazást bármely klántag kezdeményezhet.
Minden klántag egyszerre csak 1 meghívást kezdeményezhet.
Az után, miután a meghívott játékos elfogadja a meghívást a Diplomata központban, egy visszaszámláló jelenik meg nála, mely a szavazás idejét fogja mutatni.
A játékos nem utasíthatja vissza az elfogadott meghívást és nem fogadhatja el más klánok meghívását, amíg az idő le nem jár.
A választások három napig tartanak attól kezdve, ahogy a játékosok megkapták a kérdést vagy hamarább is befejeződhetnek ha a klántagok többsége egy szavazott.

Egy játékos kizárását a klánból kezdeményezni bármely klántag kezdeményezheti.

A Klánfő kizárását kezdeményezni nem lehet.

A választások három napig tartanak attól kezdve, ahogy a játékosok megkapták a kérdést vagy hamarább is befejeződhetnek ha a klántagok többsége egy szavazott. A kizárandó játékos is szavazhat.
Ha a játékos a klánban maradt, akkor a kizárást kezdeményező gomb megint megjelenik.
Ha a játékos a kizárási szavazása közben Klánfő jogot kapott, de a szavazás eredményeként kizárták, akkor a játékos ki lesz zárva a klánból, a klánfő jog pedig a ranglistán levő legközelebbi játékoshoz megy át.

Egy demokratikus klánban a klán szétoszlatását csak a klánfő kezdeményezheti.
ГA választások három napig tartanak attól kezdve, ahogy a játékosok megkapták a kérdést vagy hamarább is befejeződhetnek ha a klántagok többsége egy szavazott.
Ha a klán megmaradt, akkor a szétoszlatást kezdeményező gomb megint megjelenik.
Egy demokratikus klánban a Vallatást csal a klánfő kezdeményezheti.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
преобразование.jpg 12.4 kB 3 30-Oct-2012 17:22 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 04-Oct-2012 16:44 by Administrator