A harceredmény számoló itt érhető el:

1. A saját városa helyőrsége feletti nyomógomb által
2. A helyőrsége feletti nyomógomb által, a kémkedés vagy kémjelentések ablakból

3. A támadó missziótól való jobboldali nyomógomb által, missziók ablakból.

A csata eredménye kiszámítására, lehet szerezni 100, 1000 vagy 5000 csata-összeszámlázást. Minél több összeszámlázást megveszünk egyszerre, annál olcsóbb lesz 1 összeszámlázás.


1. A saját birtokából való számláló kihívása esetén, a játékos alapértelmezéskor védekező szerepet játszik és a kalkulátorba a következőket kell behelyettesíteni:

 • a jelenlegi birtokából való hadseregeket
 • a birtokban levő szövetségesek
 • védelmi létesítmények
 • az összes visszalépő játékos %.


2.A számláló idegen birtokban való kémkedés ideje alatt való kihívása esetén, ha a kémkedés elég magas szintűnek mondható, a kalkulátorba automatikusan behelyettesítésre kell kerüljenek a védelmező szerepre:
 • a helyőrség + menedékhely összege,
 • az összes visszalépő játékos %,
 • szövetségesek,
 • a kémkedés alá vett birtok védelmi létesítményei.

Kémkedő vagy áttekintő jelentés esetén a játékos támadószerepet játszik.
Őneki behelyettesítésre kerül:
 • saját helyőrsége + menedékhely abból a birtokból, ahonnan a játékos kémkedik.

A játékos megváltoztathatja akármelyik adatokat. Ha ő a komboboxból kiválaszt egy másik birtokát, akkor hadseregeit kicserélik az adott birtokban levőkre.


3. A kalkulátor misszió-ablakból való kihívása esetén a támadó és szövetségesei hadseregét, valamint a védekező játékos csapatait kell behelyettesíteni:
 • helyőrség + menedékhely,
 • védelmi létesítmények,
 • a birtokban levő vagy a megtámadt birtokban való csata megkezdéséhez ̶ a védelmező oldaláról ̶ időben érkezett szövetségesek hadseregei,
 • az összes visszalépő játékos %.

A játékos а saját színe és a szövetségesei színe zöld, az ellenség és szövetségeseinek a színe pedig piros.


Pótlólag ki kell számítani:
 • mindegyik játékos veszteségét unita mérésben;
 • mindegyik támadó és védelmező játékos aranyban ̶ az átlagos piaci arányban ̶ számított összegezett veszteségének az árát;
 • mennyi és milyen fajta nyersanyagot rabol a támadó (győzelme esetén);
 • mennyibe kerülnek az elrabolt nyersanyagok arany ekvivalensében;
 • a támadót illető aranyban számított nyereség (rabláskor – veszteségek). Ha az eredmény pozitívnak bizonyul, akkor az érték «+» jelet, negatív eredmény esetén pedig «-» jelet kap.

A csatát ̶ 30 szimuláció alapján ̶ átlagos értékként számítják ki és a csata igazi eredménye más lehet.

A csata kiszámítása elmenthető és más játékosnak küldhető át.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
above_gar.jpg 56.5 kB 2 30-Oct-2012 16:20 Administrator
jpg
calc.jpg 119.3 kB 2 30-Oct-2012 16:20 Administrator
jpg
fr_mis.jpg 22.4 kB 2 30-Oct-2012 16:31 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 31-Oct-2012 14:40 by Administrator