Clan_castle
Back to current versionRestore this version

A bányász és a harci szervereken minden 9. királyságban található egy klánvár, amelyet minden játékos lát. A klánvárat egy különleges faj védi - a "klánvár szörnyei".
Azok a varázslatok, amelyek a romokban általában megsegítenek a szörnyek elleni csatákban nem fognak hatni a klánvárban lévő szörnyek ellen.

Ahhoz, hogy el lehessen foglalni egy klánvárat, először el kell sajátítani a Klánvárak tudományt. A tudomány közösen tanulmányozódik a klántagokkal. Minden klántag átirányíthatja a már összegyűlt tudománypontját a klánvár tudomány tanulmányozására.
FIGYELEM!: Ha az összegyűjtött tudománypontokat átirányítja bármelyik tudomány tanulmányozásáról a "Klánvárak" tudományra, akkor a pontok visszairányítása már nem lesz lehetséges.

A Klánvár akkor lesz a klán tulajdona, ha a klán elfoglalja azt a szörnyektől. Más klánok várát is el lehet foglalni.
A tudománytól függően, egy klán maximum 5 klánvárral rendelkezhet. Miután a klánvárat elfoglalják, a vár megjelenik a klánbirtokok listájában. A klánbirtokok a játékosok birtokainak helyén lesz, amikor a játékosok belépnek klánjuk bármelyik várjába.

A klánvárakban eddig még nem látott épületeket lehet építeni, mint az Aréna meg a Belső Kapu. A klánvárak településeiben nem lehet építeni.
A klánvárban edzett hadsereg csak a klánvárak védésére használható. A klánvárakban a hadsereg edzése drágább mint a városokban.A klánvár Központi épülete a klánnak óránként háború- és békepontokat ad, mely segítségével a klán Klán lobogókat vásárolhat, amelyek minden klántagnak bónuszokat adnak.
Lobogókat "Rablás misszióval lehet szerezni más klánoktól. Néhány lobogó a klánvár elfoglalásakor is átkerül a klánhoz.

A klánvár központi épületében található a «Dicsőség csarnoka» is.
Itt 10 inaktív lobogó hely van. 5 mező a békés lobogóknak és 5 a hadiaknak.

Összesen 20 lobogó létezik: 10 békés lobogó valamint 10 hadi lobogó.
Egy új klánvár megjelenésekor, véletlenszerűen megjelenik benne 5 békés és 5 hadi lobogó.
A békés lobogók a következő bónuszokat adhatják: bónusz a hadsereg életpontjához, varázstárgyra való rábukkanás esélyének növelése, maximális védőérték határának növelése, a belső kapu hatékonyságának növelése, a kutatók, kereskedők, laboratóriumok gyorsaságának növelése, az Aréna hatékonyságának növelése stb.
A hadi lobogók a következő bónuszokat adhatják: a varázslók támadásának növelése, hadseregedzés automatizálása, az erődítmények, tornyok és varázstornyok hatékonyságának növelése, a hadseregedzés idejének növelése stb.

A "Kincstárnokok" vásárolhatják a békés lobogókat a békepontokért, a "Hadügyminiszterek" pedig a hadilobogókat a háborúpontokért. A vásárláshoz, kattintson a még nem aktivált lobogó ikonjára. A megvásárolt lobogó színessé válik.
A lobogóra való kattintás meghosszabbítja a lobogó hatását.

A békés lobogókak csak békepontokért lehet megvásárolni, a hadi lobogókat pedig csak háborúpontokért.

A lobogóknak két altípusa van: azok, amelyek a klánvárra hatnak, valamint azok, amelyek közvetlen a klán tagjaira hatnak.
A különböző klánvárakban aktivált egy és ugyan azon lobogó hatásai összeadódnak. Ha a hatások összeadása nem változtat a végleges eredményen, akkor csak az egyik hatás hat.

A lobogóknak nincsen szintjük.

A Központi épületben meg lehet nézni az nyersanyagok, lakosság és FI adakozásokat. Adományozni a klánraktárból és a rezervációbol is lehet, amit a Kincstárnok tehet meg. Ha a városra támadás volt indítva, csata előtt 2 órával tilos az adományozás abból a városból.
Az adományozott FI a klánvárakban közös számlán van. Ha a klán elveszíti az utólsó klánvárát is, akkor az FI számla elérhetetlenná válik,de nem nullázódik. A számla újra elérhező lesz ha a klán elfoglal magának egy újabb klánvárat.


Наличие дипломатического корпуса в клановом замке позволяет объявлять войну вражескому клану или подписывать мирный договор с дружественным кланом, что, в свою очередь, увеличивает приток очков войны и мира.
В одном клановом замке можно строить 1 здание Дипломатический корпус.
Дипломатический корпус позволяет заключать максимум до трех мирных договоров с различными кланами и объявлять войну трем вражеским кланам. Разрушение Дипломатического корпуса не влияет на межклановые отношения.

Для заключения мирного договора необходимо сделать предложение другому клану и тот клан должен согласиться на предложение или нужно согласиться на предложение другого клана .
Нельзя предлагать мирный договор клану, которому объявлена война или который сам объявил войну данному клану.
После заключения мирного договора все игроки обоих кланов не могут атаковать друг друга, время перемещения купцов между клановыми владениями будет происходить с удвоенной скоростью. Дополнительно начисляется в каждый клановый замок 1 очко мира за каждые 1.500.000 ресурсов в эквиваленте золота по среднерыночному курсу, купленных игроками из клана, с которым подписан мирный договор.

Мирный договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в течение 24 часов с момента заключения договора. Расторжение может быть отменено инициатором, пока договор не расторгнут.

При потере последнего кланового замка все мирные договоры автоматически расторгаются.


Для объявления войны необходимо выбрать клан, которому не объявлена война со стороны клана, в котором состоит игрок, и нажать кнопку «Объявить войну». Война объявляется 24 часа.
Можно объявлять войну клану с таким же или большим количеством клановых замков.
Объявление войны – это односторонний акт. Война по отношению к какому-то клану не обозначает войны со стороны того клана по отношению к первому. Одному и тому же клану войну может объявить несколько других кланов.

За уничтожение войск или полное разрушение зданий на сумму 500.000 в эквиваленте золота игроками из клана, объявившего войну, игрокам или клановым замкам из кланов, которым объявлена война, каждый клановый замок клана, объявившего войну, получает 1 очко войны.
Убитые войска считаются также как для фракционного рейтинга: не учитываются войска убитые в защите; учитываются убитые войска всех защитников города, даже если в войне участвует только владелец города; не учитываются войска монстров, кроме войск в гарнизоне замка.
Война может быть прекращена по инициативе клана, объявившего войну, или автоматически, если у клана, которому была объявлена война, стало замков меньше, чем у инициатора войны, или если инициатор войны потерял все клановые замки. При ручном расторжении необходимо нажать на кнопку «Прекратить войну». Война прекращается мгновенно.

При потере последнего кланового замка все объявленные войны и мирные договоры автоматически прекращаются мгновенно.


Арена предназначена для тренировки героев всех игроков в клане и ежечасно приносит каждому герою участников клана, которые стоят в подмоге КЗ, некоторое количество опыта в зависимости от уровня здания.


Внутренние ворота защищают замок от захвата со стороны игроков вражеского клана. Замок не может быть захвачен и войска противника не смогут вступить в бой с войсками защитников замка до тех пор, пока Внутренние ворота не будут разрушены.
Внутренние ворота участвуют в бою, даже если они частично повреждены.
Бой с Внутренними воротами происходит следующим образом: вначале идет обычный раунд укреплений, затем раунд с Внутренними воротами, без войск защищающегося, но с башнями и магическими башнями с атакой, как будто войска защищающегося участвуют в данном раунде.
Внутренние ворота не атакуют противника, но принимают на себя всю его атаку. Внутренние ворота поглощают первые 100000 атаки в первом раунде.
Раунды с Внутренними воротами заканчиваются, когда у ворот становится прочность = 0.
Раундов как обычно, 20.
Если Внутренние ворота, например, были разрушены на 17-м раунде, то начиная с 18-го раунда в бой вступают войска защищающегося. Если Внутренние ворота были разрушены, то они исчезают из владения.Атака кланового замка

Нельзя атаковать клановый замок ни с какой миссией, если у атакуемого клана замков меньше, чем у атакующего.

В совместной атаке, отправленной для захвата замка, могут участвовать не только соклановцы, но и союзники. В случае успешной миссии замок переходит во владение инициатора атаки. Для присоединения к атаке не обязательно иметь изученной науку "Клановые замки" до необходимого уровня.

В клановом замке не работает убежище, зато может быть построено дополнительное защитное сооружение Внутренние ворота.
В атаку на клановый замок могут отправиться совместно 3 игрока. В подмогу кланового замка могут становиться 3 игрока.

Регистрирующийся клан теряет все клановые замки. Он не может захватить клановый замок, даже если у него изучена наука.

В клановом замке можно разрушать любые здания, кроме центрального.
Замок можно захватить, если во владении нет защитных зданий. В момент захвата кланового замка случайных 50%, округленных в большую сторону, купленных штандартов из Зала Славы уничтожаются.
Все здания в замке при захвате получают повреждения аналогично захвату Копи.
Ресурсы при захвате сгорают аналогично захвату Копи.
ЧЖ не сгорает и остается в распределенном банке Клановых Замков того клана, которому ранее принадлежал Замок.
При захвате сгорает 50% очков войны и мира округленное в большую сторону. Эффект Бережный захват на штандарты не влияет.

На фракционный рейтинг и отступничество не влияет атака кланового замка, т.к. его раса - "монстры кланового замка".