FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS


FIGYELEM! HA ÖN ELKEZDTE A JÁTÉK FOLYAMATÁT ÉS/VAGY BETÖLTI, A JÁTÉK FELHASZNÁLÓI RÉSZÉT MÁSOLJA, ÉS/VAGY MÁS MÓDON HASZNÁLJA FEL A JÁTÉKOT, AKKOR EZZEL ALÁTÁMASZTJA A BELEEGYEZÉSÉT A FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL, BÁRMILYEN KORLÁTOK NÉLKÜL.
Abban az esetben, ha Önnek (Felhasználónak) az országa törvényei szerint tilos online játékszolgáltatásokat használni, vagy vannak más törvényes korlátozások, beleértve ha ez az online játék a jelenlegi helyi törvények szerint szerencsejátéknak számít és ezért tiltott országának területén, Önnek nincs jóga használni a Játékot és/vagy a Játék különálló szolgáltatásait, és ebben az esetben Ön köteles azonnal befejezni a Játék és annak szolgáltatásai használatát. Tekintettel az online játék interaktív természetére ha az ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED-nak lehetősége van azonosítani a felhasználók ilyen típusú jogsértéseit (például, a Felhasználó földrajzi elhelyezkedésétől függő online játékhoz való hozzáférést az ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED a felhasználó földrajzi elhelyezkedésének megállapítására használt módszerek egyikét fogja használni - a belépésre használt utólsó számítógép IP-cím megállapítása) az ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED joga van bármikor egyoldalúan kártérítés/ bírság kifizetése nélkül, abbahagyni egy ilyen felhasználónak való szolgáltatásnyújtást - vagyis az ilyen játékos online játékunkhoz való hozzáférésének zárolása.
Jelen felhasználói megállapodás (továbbá – „Megállapodás”) az ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED, további megnevezése „Jogtulajónos”, és a magán személy – Játék Felhasználó (továbbá – „Felhasználó”) közötti kapcsolatot szabályozza. < br> 1. Alap szabályzat.
1.1. A jelenlegi Megállapodás a „My Lands: black gem hunting”  (röv. «MyLands»)   (továbbá  - Játék) játékra terjed ki, melyet a Jogtulajdonos a saját internetes forrásain és/vagy más személyek internetes forrásain helyezett el (továbbá - Partnerek), a megfelelő megállapodások.
1.2. A Megállapodás elhagyhatatlan része a „Játék szabályai”, és abban az esetben, ha a Felhasználó megkapja a szoftvert, ami szükséges a Felhasználó Játékban való részvételéhez  - ilyen elengedetlen alkalmazás a „Licenc megállapodás”. Összességében ezek a dokumentumok a Felhasználói Megállapodás teljes szövegét képezik, melyek a Felhasználó és Jogtulajdonos kapcsolatát határozzák meg. 

1.3. A Forbes Consult Limited Jogtulajdonos kizárólagos tulajdonjogokkal rendelkezik a Játékkal szemben (továbbá – Tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa). A Tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa a Játék használata jogát átadta a meghatározott országok területén (továbbá – Terület), a Területen érvényes törvényeknek megfelelően.
A Felhasználónak nem használhatja a Játékon és a játék folyamaton kívül a Játék bármelyik elemét, a Tulajdonjog kizárólagos tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.
1.4. A Felhasználó megérti, belegyezik és elfogadja azokat a feltételeket, melyek szerint minden Játék használatával kapcsolatos jog, beleértve a Játék bármelyik összetevőjét, valamint nem korlátozva – a játék szereplők, játék tárgyak és kiegészítők, játék fizető eszköz, játékon belüli értékek, grafikai ábrák, fényképek, animációk, videofelvételek, videoklipek, hangfelvételek, hang effektusok, zene, a Játék szöveges telítése és más alkotó elemei a Tulajdonjog kizárólagos tulajdonosé,  ha valami egyenesen nincs feltüntetve a Megállapodásban vagy a magában a Játékban.
A Felhasználó megérti, elfogadja és beleegyezik abba, hogy a játék bármelyik eleme, valamint bármelyik játék szereplők, a Játék alkotó elemei és meghatározott funkcióik és lehetőségeik vannak a Játékban, és eltekintve attól, hogy a Felhasználó a játék folyamat ideje alatt meg van engedve az ilyen játék szereplők irányítása, beleértve a Játék folyamat ideje alatt annak fejlesztése, az ilyen irányítás és fejlesztés semmiféleképpen nem jelenti azt, hogy a Tulajdonjog kizárólagos tulajdonos átadta és/vagy átengedte az adott szereplő tulajdonjogát a Felhasználónak, valamint nem lehet a szereplő ilyen irányítását és fejlesztését úgy értékelni, mintha ez a Felhasználónak a szereplővel szemben szerzői jogokat adna és/vagy társ szerzői jogokat adna.
A Felhasználó garantálja, hogy az jelen Megállapodás aláírásához minden felhatalmazással rendelkezik. Abban az esetben, ha a Felhasználó kiskorú, akkor garantálja, hogy önállóan a törvény által előírt formában megkapta a szüleitől vagy törvényes gyámjától az engedélyt.
A Felhasználó garantálja, hogy a szoftverről a minimális információt, ami a Felhasználó számára szükséges a Játék használatához. A Felhasználó alátámasztja azt, hogy tudomást vett ezekről a szoftverekről és azok szükségéről a Játék használatához.
1.5. A jelen Megállapodásban használt kifejezések:
Játék – interaktív számítógépes online játék, ami a számítógépes programot jelent. A Játék a Jogtulajdonos Forrásain van elhelyezve. A Játék adminisztrálása és kiszolgálása, valamint a Felhasználó hozzáférését a Játékhoz a Jogtulajdonos biztosítja vagy más személyek, akik a Jogtulajdonos írásos engedélyével rendelkeznek.
A Felhasználok részvétele a játékban interaktív (online) üzemmódban történik az Internet világhálón keresztül csatlakozik a Jogtulajdonos Forrásaihoz, valamint a Játék kliensi részének a számítógépre telepítése segítségével, vagy annak telepítése nélkül.
Játék Felhasználó – természetes személy, aki részt vesz a Játékban és a Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások végleges átvevője.  
Szolgáltatások – a Jogtulajdonos által a Játékban való részvétel lehetőségen biztosítása a Felhasználó számára, a jelen Megállapodás szerint a játék lehetőségeinek és szolgáltatásai használata, a játék folyamat biztosítása. A Jogtulajdonos a Felhasználónak a Szolgáltatásokat csak a Játék részvétele ideje alatt biztosítja.
Kiegészítő szolgáltatások – a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően a Játék kiegészítő, speciális lehetőségek biztosítása a Felhasználó számára fizetés ellenében. A Kiegészítő szolgáltatások nem kötelező feltétele annak, hogy a Felhasználó részt vehessen a Játékban, és a Felhasználó számára a Játék kiegészítő lehetőségeinek éléséhez ad lehetőséget, ami a Szolgáltatásokhoz nem tartoznak. A Kiegészítő szolgáltatásokat a Felhasználó kérésére és akaratára adják. A Kiegészítő szolgáltatások a játék fizető eszközből tevődik össze, amit a Felhasználó vásárol meg (a Játékon belül és/vagy a Jogtulajdonos Forrásain), valamint játék értékek, amik csak a Játék ideje alatt adhatnak a Felhasználónak.
Eközben ha a Felhasználó több karakterrel (fiókkal) rendelkezik a Jogtulajdonos különböző Forrásain, akkor a Felhasználó mindegyik Forrásról vonhat ki pénzt, vagyis ezeken a Forrásokon lévő játékpénz nem adódik össze, hanem minden Forrásról külön kivonható. A Jogtulajdonos nem fedezi a Felhasználó Kiegészítő Szolgáltatásainak fizetésével kapcsolatos költségeket, és nem téríti vissza a Felhasználónak az ilyen költségeket.
Felhasználók Szolgáltatásai - reklám szolgáltatások, melyek a Felhasználók nyújthatnak a Jogtulajdonosnak. Ilyen reklám szolgáltatások elvégzésekor, a Felhasználónak joga van reklám információt helyezni el a játékról a saját weboldalain, harmadik személyek weboldalain, e közben betartva minden feltételt, amelyek az Ukrán, vagyis a Jogtulajdonos ország, jogszabályzatban, valamint a reklám elhelyezésének országának jogszabályzatában vannak meghatározva. A Felhasználó által nyújtott reklám szolgáltatásokért a Jogtulajdonosnak joga van díjat fizetni, a Felhasználói megállapodás 2.3. pontban feltüntetett feltételek mellett. A Felhasználó csak az után kezd ilyen szolgáltatásokat nyújtani a Jogtulajdonosnak, miután a Jogtulajdonos elfogadta ezt az ajánlatot.
E mellett a Jogtulajdonos nem cseréli a játék értékeket, amiket a Felhasználó a Szolgáltatások és/vagy Kiegészítő szolgáltatások által kapott, beleértve játék fizető eszközöket készpénzre vagy nem készpénzre, kivétel a Jogtulajdonos által a Felhasználó számára biztosított játék értékek kivonásának lehetősége fizetős Forrásokon (szervereken) keresztül és azok cseréje készpénzre vagy nem készpénzre.
A Jogtulajdonost nem terhelik a Felhasználó által megvásárolt Kiegészítő szolgáltatások utáni kiadások, és nem téríti vissza az ilyen kiadásokat.
Lehetséges, hogy a Beta-teszt (a Játék működésének teszt) idejére a Felhasználók számára a Kiegészítő szolgáltatásokat nem biztosítják. A Jogtulajdonos maga dönti el mikor biztosítja a Felhasználók számára a Kiegészítő szolgáltatásokat és erről a Felhasználót a Játék weboldalán feltüntetett információ segítségével tájékoztatja.
A Játék Ügyféli oldala – szoftver, ami több esetben a Felhasználó Játékban való részt vételéhez szükséges, és amit Jogtulajdonostól kap. A Játék Ügyféli oldala a Felhasználó a számítógépére önállóan telepíti rá. A Játék Ügyféli oldala egy számítógépes program, aminek tulajdonjoga kizárólag a Jogtulajdonosé.
Játék szabályai – a Felhasználói Megállapodás Melléklete, ami a Felhasználó viselkedését és játékban való részvételét, korlátozásait szabályozza. A Játék Szabályai betartása kötelező feltétel, ahhoz, hogy a Felhasználó részt vehessen a Játékban, valamint ahhoz, hogy a Felhasználó megkapja a Szolgáltatásokat és Kiegészítő szolgáltatásokat. A Jogtulajdonos bármikor a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül megváltoztathatja a Játék Szabályait. Az ilyen változásokat a Jogtulajdonos a Játék weboldalán tesz közzé. A Játék további használata a Felhasználó által automatikusan annak beleegyezését jelenti az ilyen változásokkal szemben.
Licenc Megállapodás – a Felhasználói Megállapodás melléklete (abban az esetben, ha a Felhasználó számára átadták a szoftvert, ami a Játékban való részt vételhez szükséges), ami a Játék Ügyféli oldal használatának rendjét szabályozza. A Licenc Megállapodás feltételeinek betartása kötelező feltétele annak, hogy a Felhasználó részt vehessen a Játékban, valamint megkaphassa a Szolgáltatásokat és Kiegészítő szolgáltatásokat.
2. Megállapodás tárgya
2.1. A Jogtulajdonos korlátlan számú személyek csoportjának ajánl hozzáférést a Játékhoz, a Játékon belüli Szolgáltatásokhoz, valamint a Kiegészítő szolgáltatásokhoz.
Természetes személy, aki a Játékhoz hozzáférést szeretne kapni, a jelen Megállapodás elfogadása pillanatától a Játék Felhasználóvá válik, a jelen Megállapodás szerint jogai, kötelezettségei vannak.
2.1.1 A Jogtulajdonos az adott Megállapodás szerint korlátlan számú személynek (kivéve a Felhasználói megállapodás 2.1.2. pontban feltüntetett személyeket) ajánlja a Játékhoz valamint a Kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Játékhoz való hozzáférést igénylő Fizikai személynek, e Megállapodás elfogadásának pillanatától, joga van teljesíteni az adott Megállapodásban feltüntetett feltételeket.
2.1.2. A Felhasználói megállapodás 2.6.6.1. pontjában feltüntetett korlátozások miatt, azoknak a Felhasználóknak, akik a FÁK területén vannak (a játékbalépés eszközeinek IP-címe szerint, beleértve a számítógépeket), tilos részt venni a Játékban az mlgame.ru forráson és a közösségi oldalakon kívül. A FÁK országai:
Azerbajdzsán
Fehéroroszország
Kazahsztán
Kirgizisztán
Moldávia
Oroszország
Örményország
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Ukrajna
Üzbegisztán
Abban az esetben, ha a Felhasználó e országok bármelyikének területén (a Felhasználó földrajzi elhelyezkedésétől függő online játékhoz való hozzáférést az ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED a felhasználó földrajzi elhelyezkedésének megállapítására használt módszerek egyikét fogja használni - a belépésre használt utólsó számítógép IP-cím megállapítása) részt vesz a Játékban, az mlgame.ru forráson és a közösségi oldalakon kívül, a Jogtulajdonosnak joga van kompenzálás/jutalék kifizetés nélkül befejezni a szolgáltatásnyújtást az ilyen Felhasználónak (ahogy a Kiegészítő szolgáltatások, úgy a Játék hozzáférés felfüggesztése) az mlgame.ru forráson és a közösségi oldalakon kívül. Eközben az ilyen Felhasználónak való szolgáltatásnyújtás felfüggesztése, az mlgame.ru forráson kívül, a mlgame.ru oldalra való átírányítás által működik.
2.2. Jogtulajdonos kötelezettségei
2.2.1. A jelen Megállapodás feltételei szerint, a Felhasználó számára a Játékban való részt vételre lehetőségét, a játék folyamot, a Jogtulajdonostól a Szolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások lehetőségét biztosítani.
2.2.2. A Játékban lévő kommunikációs szolgáltatások biztosítása, azaz a Játék csevegők használata, azzal a feltétellel ha ilyenek vannak a Játékban.
2.2.3. Tájékoztatni a Felhasználót a jelen Megállapodás feltételeinek változásairól a Játék weboldalán közzététele segítségével.
2.2.4. A Felhasználó számára az Játék Ügyféli oldal megszerzésének (letöltésének) lehetőségét biztosítani, az Internet segítségével a Játék weboldaláról vagy a Partnerek weboldaláról, valamint más hordozok biztosítása, ha az adott Játék játék folyamathoz szükséges a Játék Ügyféli oldala.
2.3. Jogtulajdonos Jogai
2.3.1. Bármikor, beleértve a beta-tesz (a Játék, játék Fórumai teszt működése) időszakára a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan a Jogtulajdonos részére kényelmes pillanatban korlátozhatja, kibővítheti, megváltoztathatja vagy megszüntetheti a Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások nyújtását.
2.3.2. A Játék és játék folyamatok irányítása és saját tetszése szerint megváltoztatni azokat. Bármikor a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül a játék folyamatot félbeszakítani vagy megváltoztatni és a Játék feltételeit megváltoztatni.
2.3.3. Bármikor bármilyen információt, amit Felhasználó a Jogtulajdonos forrásain helyezett el, beleértve a Felhasználó kijelentéseit, bejelentéseit megváltoztathatja, törölheti.
2.3.4. Bármikor a Jogtulajdonos a jelen Megállapodás feltételei alapján felfüggesztheti, korlátozhatja és/vagy megszüntetheti a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatásokat, Kiegészítő szolgáltatásokat, valamint abban az esetben ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Megállapodás feltételeit és/vagy a Jogtulajdonosnak megalapozottan gyanúsítja a Felhasználót az adatok helytelen használatában. Valamint a Jogtulajdonos jogában áll a Felhasználót figyelmeztetni arról, hogy az a jelen Megállapodás feltételeinek megsértéséről, a Jogtulajdonos Forrásain, beleértve a Játékban megjegyzés publikálása a Felhasználó nevének feltüntetésével, és/vagy ideiglenesen vagy állandó jelleggel a Felhasználónak a Játékba való hozzáférését blokkolni, vagy a Megállapodás felbontani. A Megállapodás felbontásáról szóló tájékoztatót a Jogtulajdonos email címéről küldik support_hu@elyland.net, a Felhasználó email címére, amit az megadott.
A Felhasználó hosszas nem aktív periódusa esetében, a Jogtulajdonos jogában áll törölni a Felhasználó nyilvántartási bejegyzését.
2.3.5. A statisztikai adatok gyűjtéséhez és a Játék Felhasználók azonosításához az információ gyűjtése, figyelése és őrzése, ide tartozik a Felhasználok Játék IP-címekhez való hozzáférés.
2.3.6. A Felhasználok számára információs vagy technikai jelleggel rendelkező, valamint a Játékkal kapcsolatos üzenetek (továbbá – Üzenetek) kiküldése önállóan, vagy harmadik személyek bevonásával, a Felhasználó beleegyezik az ilyen Üzenetek küldésére, és nem tekinti spamnak.
A jelen Megállapodás feltételeinek elfogadásával a Felhasználó beleegyezését adja az Üzenetek fogadására, ami ilyen esetben a Felhasználó által előzetesen megrendeltnek számít.
A Felhasználó felfüggesztheti az ilyen Üzenetek fogadását a Megállapodás 2.5.1. pontja értelmében.
2.3.7. A játék folyamat ideje alatt a Felhasználókat figyelmeztetni, tájékoztatni a Játék Szabályainak vagy jelen Megállapodás feltételeinek be nem tartásáról. A Jogtulajdonos utasításainak teljesítése kötelezőek a Felhasználó számára. 2.3.8. A Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül bármikor a Játékot, vagy bármelyik részét megváltoztathatja, kiegészítheti, modifikálhatja, a Játék Ügyféli oldalt beleértve. Így a Felhasználó csak részt vehet a Játék folyó verziójában.
2.3.9. A Játékkal szembeni jogok megvédése érdekében Ukrajna és/vagy nemzetközi törvény által előírt lehetőségek használata.
2.3.10. A Szolgáltatások és/vagy Kiegészítő szolgáltatások nyújtásának felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése esetében a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatások és/vagy Kiegészítő szolgáltatások visszaállítása a Felhasználó játék profil határidő előtti blokkolás levevése segítségével.
2.3.11. Jóminőségű szolgáltatások nyújtásakor a Jogtulajdonosnak, melyek megelégítették az utóbbit, a Jogtulajdonosnak joga van díjat kifizetni a Felhasználónak. A díj kifizetése elektronikus átutalások segítségével történik, olyan rendszerrel, melyet a Jogtulajdonos választ, például, olyan mint a PAYPAL (paypal.com), Moneybookers stb, a következőket beleszámítva:
2.3.11.1. A fizetési rendszerek szabályaival és eljárásaival kapcsolatos kérdésekkel, a Jogtulajdonos a Felhasználónak járó díj átutalásakor, a Felhasználónak a jogi személyekhez kell fordulni - ezen fizetési rendszerek tulajdonosaihoz. Az Jogtulajdonos nem tesz pontosításokat a Vállalkozó fizetési rendszerek szabályaival és eljárásaival kapcsolatos kérdéseire, valamint nem kompenzálja a Felhasználó által meg nem kapott vagy hiányosan megkapott pénzösszegeket, miután számla szerint kifizette a díjat a megfelelő Felhasználónak, beleértve, ha a Felhasználó megszegte a fizetési rendszer által meghatározott szabályokat vagy a kifizetéssel kapcsolatos részletek hibásan voltak megadva, ami az átutalt összeg nem megkapásához vezetett.
2.3.11.2. A díj kifizetése nem lesz végrehajtva a Felhasználók PAYPAL (paypal.com), Moneybookers fizetési rendszerek fiókjaira, melyek a FÁK területén helyezkednek el (a Felhasználó földrajzi elhelyezkedésétől függő online játékhoz való hozzáférést az ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED a felhasználó földrajzi elhelyezkedésének megállapítására használt módszerek egyikét fogja használni - a belépésre használt utólsó számítógép IP-cím megállapítása):
Azerbajdzsán
Fehéroroszország
Kazahsztán
Kirgizisztán
Moldávia
Oroszország
Örményország
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Ukrajna
Üzbegisztán
2.3.11.3. A Szolgáltatások Fizetéseinek átutalásakor az átutalásért járó jutalékot a Jogtulajdonos fizeti, olyan mértékben és előírt módon, ahogy azt a Jogtulajdonos által kiválasztott fizetési rendszerek vagy bank szabályai előírják.
2.3.11.4. A Szolgáltatások Fizetéseinek átutalásakor a Ciprusi Köztársaság jövedelemadójáról szóló törvénnyel összhangban - The Income Tax Law, 2002, No.118 (I)/2002 a Jogtulajdonos nem szerepel adó ügynökként azokkal a személyekkel kapcsolatosan, melyeknek a Szerződés szerint a fizetés fizetődik. Ennek megfelelően, a Jogtulajdonos nem köteles jövedelemadót vonni le a fizikai személyektől. Az Jogtulajdonos önállóan tudomására kell, hogy hozza a Felhasználó kötelességét, a feljebb feltüntetett rendelet szerint, feljegyezni a jövedelmét és fizetni ezt az adót. 2.3.13. A Jogtulajdonos Eszközeinek optimizálása érdekében, az utóbbinak joga van bármikor összepárosítani különböző nyelv zónákat ideiglenesen vagy korlátlan időre. Erről a Felhasználók a Játékon belül elhelyezett hirdetés segítségével lesznek értesítve. Ilyen párosítás esetében, annak a zónának az ünnepei, ideje (a szerveren), fizetési rendszerei stb. maradnak meg, amelyre az átköltözött játékos jut a nyelv zónák párosítása után. A nyelv zónák párosításakor az új zónán létrejön az átköltözött játékos loginja. Ha ezt a logint már használja valaki az új zónán, akkor szükség esetén a régi login 9 jelig van rövidítve, miután a loginhoz hozzáíródik a régi zóna neve (például Resonator_hu).
2.4. A Jogtulajdonos felelősségének korlátozása
2.4.1. A Felhasználó a Jogtulajdonos Forrásait, Játékát, valamint a Játék Ügyféli oldalát saját felelősségére használja. A Felhasználó maga felel azért, hogy a számítógép a szoftvere és hardvere összeegyeztethető és működőképes.
2.4.2. A Jogtulajdonos nem felel a Felhasználó törvény ellenes cselekedeteiért.
2.4.3. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Forrásain a Felhasználó által publikált kijelentésekért. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó viselkedéséért a Forrásain, valamint a Felhasználó által irányított játék szereplők viselkedéséért, jelleméért és ideológiájáért, a játék szereplők tetteiért a Játékban, más Felhasználók szembeni tisztességtelen viselkedésért és az általuk irányított szeplőkért.
2.4.4. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által a saját játék profiljához való hozzáférés elveszítéséért – a Felhasználó játék fiókja (a login, jelszó, más információ elvesztése, ami szükséges a Felhasználó Játékban való részt vételéhez).
2.4.5. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hiányos, nem korrekt, pontatlan saját adatok megadásáért, amik a Jogtulajdonos webén fiók létrehozásához szükségesek.
2.4.6. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a játék értékek elvesztéséért, amik a nyújtott Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások után keletkeztek.
2.4.7. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó Internet hozzáféréséért, annak minőségéért.
2.4.8. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználónak vagy harmadik személyeknek okozott közvetlen vagy közvetett károkért, amik következők miatt történtek:
a Jogtulajdonos Forrásainak használata vagy sikertelen használata;
a bármelyik harmadik személyek jogtalan hozzáférése a Felhasználó személyes információjához, beleértve a Felhasználó fiókjához, játék számlájához;
bármelyik harmadik személy tett bejelentéséért vagy cselekedetéért a Jogtulajdonos Forrásain.
2.4.9. A Jogtulajdonos nem garantálja, hogy:
a Játék kielégíti a Felhasználó követéléséit;
a Jogtulajdonos Forrásain a játék folyamatot, valamint a Szolgáltatásokat és Kiegészítő szolgáltatásokat szünetmentesen, gyorsan, megbízhatóan és hibátlanul fogják biztosítani;
a Játék szolgáltatások, Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások használata után keletkezett eredmények hibátlanok lesznek;
a játék folyamat, bármelyik Szolgáltatás, Kiegészítő szolgáltatás, információ minősége egyezni fog a Felhasználó elképzeléseinek.
2.4.10. A Jogtulajdonos nem köteles bármilyen bizonyítékokat felmutatni, amik bizonyítják a Felhasználó jelen Megállapodás feltételeinek, aminek eredményeképpen a Felhasználónak megszüntették a Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások nyújtását, vagy az adott szolgáltatások mértékét csökkentették.
2.4.12. Bármilyen más körülmények a Jogtulajdonos felelőssége a pénz eszköz mértékével korlátozott, a Felhasználó által megfizetett Kiegészítő szolgáltatásokért.
2.5.A Felhasználó Jogai és Kötelezettségei
2.5.1. A jelen Megállapodás feltételei szerint Felhasználónak a következő jogai vannak:
a Jogtulajdonos Forrásaihoz, Játékához és a Játék weboldalához hozzáférés lehetősége;
díjmentes alapon a Játék használatához szükséges Játék Ügyféli Oldal letöltésének lehetősége a jelen Megállapodás alapján a Jogtulajdonos vagy más elérhető Forrásokról;
díjmentesen, kivéve ha olyan Játékokban vesz részt, amik Forrásaink bérleti díj és Kiegészítő szolgáltatások vannak, játékfolyamatban részt venni; a Jogtulajdonos weboldalán publikálják az információt a Forrásokról, abban az esetben, ha olyan Játékokban vesz részt, ahol bérleti díj van.
a jelen Megállapodás feltételei alapján fizetés ellenében a Játékkal kapcsolatos Kiegészítő szolgáltatásokat kapni;
információ elhelyezése, megosztása más Felhasználókkal a Játék weboldalán, a fórumok és belső posta segítségével;
a Jogtulajdonos által szervezett a Játékkal kapcsolatos versenyekben, akciókban, sorsolásokban való részt vétel, az ilyen versenyek, akciók, sorsolások feltételei szerint;
a Jogtulajdonoshoz fordulni kéréssel a jelen Megállapodás aláírásával és végrehajtásával kapcsán.
az Üzenetek fogadásának felfüggesztése, a következő lépéseket végrehajtva: nyissa meg a hivatkozást, ami mindegyik ilyen Üzenetben fel van tüntetve, és válasza ki az Üzenetküldés tiltása opciót;
a Jogtuladonoshoz fordulni az adott szerződés megkötésével vagy végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel.
2.5.2. A Felhasználó köteles:
a Játékban, a Felhasználó ügyfélszolgálatában, a Játék Weboldal hír részében, a fórumokon, csevegőkben és azokban a Játék Weboldal részekben, ahol a Felhasználó szöveges üzenetet tud hagyni, a weboldal nyelvét használni (a megfelelő nyelvzóna nyelvét).
a jelen Megállapodás feltételeit, valamint a Játék Szabályait, Licenc megállapodást betartani, bármilyen korlátozások nélkül;
a Jogtulajdonos Forrásain lévő Játék regisztráció idején hiteles információt tüntetni fel;
a Jogtulajdonost tájékoztatni az információ változásairól, amik a regisztrációs adatokkal kapcsolatosak, de nem csak az email változásáról;
a Jogtulajdonos a Játékhoz és/vagy a Játék valamelyik összetevőjéhez és/vagy a Jogtulajdonos Forrásaihoz fűződő szerzői jogokat nem szabad megsérteni;
önállóan a szükséges intézkedéseket megtenni, amik a fiókja védelmét szolgálják a Játékban, jelszavát és a harmadik személyek jogtalan hozzáférését ehhez a fiókhoz; abban az esetben, ha a Felhasználónak gyanúja van, hogy a harmadik személyek az adott információhoz hozzájutottak vagy lehetőségük van erre, azonnal közölnie kell ezt a Jogtulajdonosnak és megváltoztatni az adatait vagy a Jogtulajdonost megkérni erről; 
a Jogtulajdonos útmutatásait teljesíteni, beleértve ha ilyen útmutatások a Játékban lévő Felhasználó vagy Felhasználok csoportjának van irányítva, a Felhasználók ügyfélszolgálatában, a Játék weboldala hír részében, a Jogtulajdonos fórumán és a weboldal azon részein, ahol a Felhasználó szöveges üzeneteket és/vagy grafikai ábrákat, hang- és videofelvételeket tud hagyni. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem teljesíti az adott útmutatásokat, a Jogtulajdonos jogában áll az ilyen Felhasználó számára a Szolgáltatások és/vagy Kiegészítő szolgáltatások nyújtásának felfüggesztését, megszüntetését;
a Jogtulajdonos kérésére a személyes adatok átadása, beleértve a vezetéknevet, nevet, elérhetőségeket;
a Jogtulajdonos kérésére visszaigazolni a Felhasználó adatainak pontosságát, beleértve a személyes adatokat is;
garantálni azt, hogy a jelen Megállapodás megkötéséhez minden szükséges meghatalmazással rendelkezik. Abban az esetben, ha a Felhasználó kiskorú, akkor garantálja, hogy önállóan a törvény által előírt formában megkapta a szüleitől vagy törvényes gyámjától az engedélyt.
A Jogtulajdonos egyéb jogai és a Felhasználó egyéb kötelezettségei a Játék Szabályaiban, Licenc Megállapodásban, valamint a 2.6 pontban „Kiegészítő Fizetős szolgáltatásokban” vannak feltüntetve.
2.6. Kiegészítő szolgáltatások.
2.6.1. A Felhasználó kérésére a Jogtulajdonos Kiegészítő szolgáltatásokat nyújt számára, amik a Felhasználó számára lehetővé teszi a Játék kiegészítő, kibővített, speciális lehetőségek használatát.
2.6.2. A Jogtulajdonos által Kiegészítő szolgáltatások nyújtása attól a pillanattól kezdődik, ahogy a Felhasználó megvásárolja a Kiegészítő szolgáltatást a játék fizető eszköz segítségével, ami a Jogtulajdonos weboldalán van feltüntetve. A átvett Kiegészítő szolgáltatásért kifizetett fizető eszközöket a Jogtulajdonos nem téríti vissza.
2.6.3. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Kiegészítő szolgáltatásokat akarja használni, akkor a Felhasználói információs fájlban fel kell tüntetnie a vezetéknevét, nevét, születési dátumát és egyéb információt, ami a Jogtulajdonos számára lehetővé teszi a konkrét magán személyt azonosítani. A Felhasználó saját maga felel a megadott személyes adatai helyességéért, teljességéért, hitelességéért és pontosságáért.
2.6.4. A Kiegészítő szolgáltatások listáját és árát kizárólag a Jogtulajdonos publikálhatja a Játék weboldalán.
A játék fizető eszköz vásárlásának feltételeit és módjait szintén kizárólag a Jogtulajdonos publikálhatja a weboldalán.
2.6.5. A Kiegészítő szolgáltatás megfizetésének pillanata az, amikor a pénz a Jogtulajdonos folyó számlájára került. Miután a Felhasználótól kapott pénz eszköz rákerült a Jogtulajdonos folyószámlájára az játék pénz eszközé konvertálódik. A konvertálás a Jogtulajdonos által meghatározott és a weboldalon publikált árfolyam és képlet szerint történik meg. A megvásárolt játék fizető eszköz a Felhasználó személyi számlájára kerül, mely a Jogtulajdonos weboldalán található és nyitható meg
2.6.6. A játék fizető eszköz befizetése közben a Felhasználó köteles a fizetési rendszer útmutatásait és fizetési módját betartani, beleértve az üzenetek és telefonszámok rövid szöveges üzenetek (SMS), valamint a kis- és nagybetűk, számok és nyelv bevitelének betartása. A játék fizetőeszköz jóváírása a Felhasználó személyes számlára abban az esetben garantált, ha a Felhasználó teljesíti a befizetéshez csatolt útmutatásokat és feltételeket. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül elvégzett fizetési feltételek betartásáért, amiket ő nem kontrollál. A Jogtulajdonos nem ad magyarázatot a Felhasználó felmerülő kérdésekre, amik a fizetési rendszer használatával merültek fel, valamint nem téríti vissza a Felhasználó számára a pénzeszközöket, amiket a fizetési rendszereken keresztül a játék fizetőeszköz vásárlására irányultak, ha a fizetési rendszerek szabályait megsértette, és ennek eredményeképpen a pénzeszköz nem kerültek a Jogtulajdonoshoz.
2.6.6.1.A jogosultnak nem vállal felelősséget a felhasználás megfelelőségének a felhasználó által végzett fizetési rendszerek utolsó nahodyatya ellenőrzésén kívül a szerzői jog tulajdonosának. Törvény és a rend használata fizetési rendszerek a fizetési játék média felhasználói utalni kell a jogi személyek - akik e fizetési rendszerek. A jogosult nem tesz felhasználók tisztázása kapcsolatos kérdések szabályokat és eljárásokat használ ilyen fizetési rendszerek, valamint az ellentételezés nem termelnek cash felhasználó, aki végzett a műveletet pénzátutalás a fizetési játék média segítségével a fizetési rendszert, ha ilyen kifizetések a szabályok megsértéséért megállapított fizetési rendszerek, így a pénzeszközök nem kapott megfelelő tulajdonosok. 2.6.7. Abban az esetben, ha technikai okok, vagy a Játék hiba miatt, vagy a Felhasználó tudatos cselekedetei miatt Kiegészítő szolgáltatásokat kapott fizetés nélkül és/vagy nem teljes befizetés után, és/vagy a Felhasználó személyi számlájáról nem vonták le a játék fizetőeszközt a Kiegészítő szolgáltatásokért, a Jogtulajdonos jogában áll ezeknek a Kiegészítő szolgáltatások díját levonni a jövendőbeli befizetésekből, függetlenül attól mire voltak azok szánva.
2.6.8. A Jogtulajdonos köteles megőrizni a dokumentumokat, amik igazolják a Kiegészítő szolgáltatások kifizetését, és a Jogtulajdonos kérésére felmutatni azokat.
2.6.9. A Felhasználó köteles önállóan figyelni a személyi számla állapotát.
2.6.10. A Kiegészítő Díjköteles Szolgáltatások kizárólag a Jogtulajdonos által nyújthatók vagy harmadik személyek által, akiket a Jogtulajdonos hatalmazott meg. Abban az esetben, ha vitás, ellentmondásos szituációk merülnek fel, vagy a Felhasználó bármiféle a Szolgáltatások befizetésével kapcsolatos ajánlatokat kapott harmadik személyektől, vagy a Játékban lévő Kiegészíthető szolgáltatások, vagy ilyen hirdetések és ajánlatok elhelyezése az Internetes hálón, kivéve az olyan ajánlatok, amiket a Jogtulajdonos írásos formában engedélyezett (továbbá – Ajánlatok), a Felhasználó rögtön tájékoztatja erről a Jogtulajdonost. Abba az esetben, ha Felhasználó a megadott feltételek alapján helytelenül adta meg az adatait a befizetéskor (adatok és/vagy kódok), ilyen esetben ha a fizetőeszköz nem került a Jogtulajdonos számlájára és a Felhasználó követeléseket intézet a Jogtulajdonos felé, azokat nem veszik figyelembe és nem térítik vissza a fizetőeszközöket. 2.6.11. Abban az esetben, ha a Jogtulajdonos megállapítja, hogy a Felhasználó a Játékban lévő Szolgáltatásokat vagy Kiegészítő szolgáltatások idegen harmadik személyektől (magán és/vagy jogi személyektől), akik a Jogtulajdonos engedélye nélkül cselekednek, akkor a Jogtulajdonos jogában áll felfüggeszteni, korlátozni, megszüntetni a Szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások nyújtását a Felhasználó számára.
2.6.12. A Felhasználó garantálja a Jogtulajdonosnak, hogy az általa kiválasztott fizetőeszközök rendelkezéséhez van joga, amiket a Kiegészítő szolgáltatásokra szeretne költeni, és e mellett nem sérti meg Ukrajna és/vagy annak az ország törvényeit, mely állampolgára a Felhasználó. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által okozott esetleges károkért harmadik személyeknek és/vagy a Játék Felhasználóinak azáltal, hogy más tulajdonában lévő fizetőeszközöket használt fel.
2.6.13. A Jogtulajdonos meghagyja azt a jogot, hogy egyoldalú formában a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatásokat, Kiegészítő szolgáltatásokat megszüntethesse vagy felfüggeszthesse és/vagy korlátozni a Felhasználó lehetőségét, hogy a Felhasználó törvényellenes vagy csalás cselekedeteket hajtott végre, akár a körülmények tisztázásáig, és/vagy a Jogtulajdonos megállapítja, hogy a Felhasználó által elvégzett befizetési műveletek a bankkártya segítségével hamisak – továbbá – Hamis műveletek.

2.6.14. Abban az esetben, ha a Jogtulajdonosnak megalapozott gyanúja van a felől, hogy a Felhasználó törvényellenes vagy csalás cselekedeteket hajtott végre, amik a Kiegészítő szolgáltatások megfizetésével és/vagy a
2.6.15. Amikor a bankkártya segítségével a Felhasználó a játék fizetőeszköz befizetésekor köteles Ukrajna és/vagy más ország, mely állampolgára a Felhasználó törvényeit betartani.
2.6.16. A Felhasználó beleegyezik, megérti és elfogadja azt, hogy a Játék nem szerencsejáték, nyereményjáték, verseny,fogadás és hogy a Kiegészítő szolgáltatások megvásárlása a saját akaratából és kívánságára történt meg, valamint nem kötelező vagy szükséges feltétel ahhoz, hogy részt vehessen a Játékban és a játék folyamatban.
2.7. Záró rendelkezések
2.7.1. Abban az esetben ha az ország törvényei suerint, amely állampolgára a Felhasználó, tilos a játék szolgáltatásokat online formában kapni, vagy más törvény által szabályozott korlátozások léteznek, beleértve a életkorral kapcsolatos korlátozásokat, akkor a Felhasználónak nincs jogában használni a Játékot vagy a különálló Szolgáltatásokat, amik a Játékban vannak. Ilyen esetben a Felhasználó saját maga felel azért, hogy használja a Játékot az országa területén, az adott ország törvényeinek megfelelően.
2.7.2. A jelen Megállapodást a Jogtulajdonos megváltoztathatja előzetes tájékoztatás nélkül. Bármiféle változások, amiket a Jogtulajdonos vitt be a Megállapodásba, egy napon elteltével lépnek érvénybe, miután az ilyen változásokat a Jogtulajdonos publikált a Játékban és/vagy weboldalán.
A Felhasználó vállalja, hogy a Megállapodás ellenőrzi a változásokra. A Megállapodással és/vagy a kijavított változatával való megismerkedés nem teljesítése a Felhasználó oldaláról nem ad alapot arra, hogy a Felhasználó a kötelességeit és a Jogtulajdonos a Megállapodásban meghatározott korlátozásokat ne tartsa be.
2.7.3. A Megállapodás egy vagy néhány pontjának érvénytelensége, ami a bíróság által lett megállapítva és hatályba léptetve, nem jelenti a Megállapodás érvénytelenségét teljes egészében. Abban az esetben, ha a Megállapodás egyik vagy néhány pontját érvénytelenek állapítják meg a Felek kötelesek a Megállapodás által megállapított pontokat maximálisan hasonló értelemben teljesíteni és/vagy a megváltoztatott Megállapodás értelmében.
2.7.4. A Felhasználó beleegyezését adja, arra, a Jogtulajdonos jogában áll a Felhasználó személy információt elkérni, összeszedni és őrizni, beleértve a névvel, vagy e-maillel vagy más elektronikus kapcsolattal kapcsolatos információt, valamint abban az esetben, ha a Felhasználó Kiegészítő szolgáltatásokat használ – a Felhasználó befizetésével kapcsolatos adatokat, beleértve a bakkártya vagy а betét bankkártya adatait.
A Felhasználó egyetért azzal, hogy az olyan adat, mint az IP-cím, böngésző típusa, hozzáférés ideje, valamint más információ, mely a Felhasználót azonosítja a Felhasználó számítógépe segítségével a Jogtulajdonoshoz kerül és a szerverre kerül megőrzésére automatikusan.
2.7.5. A jelen Megállapodás feltételeinek elfogadásával a Felhasználó alátámasztja, hogy ő jogi hatáskörrel és cselekedőképességgel rendelkezik és jogában áll a jelen Megállapodás aláírására. A Felhasználó garantálja azt, hogy az általa használt felszerelés elegendő és működőképes a Játék használatához.
2.7.6.A jelen Megállapodás elfogadási formáját, a Tulajdonjog kizárólagos tulajdonos országa - Ciprus - törvényei alapján állapítják meg, pontosabban azok a normák, amelyek a publikus megállapodás, csatlakozás-szerződés megkötésének feltételeit szabályozzák. A Felhasználó nem sértheti meg annak az országnak a törvényeit, melynek rezidense. A Felhasználó önállóan vállalja a felelősséget az ilyen normák be nem tartásáért.
2.7.7. A jelen Megállapodásban fel nem tüntetett kérdések és feltételek a Tulajdonjog kizárólagos tulajdonos országa érvényes törvénye szabályozza .
2.7.8.A Felhasználó a Megállapodás feltételeinek elfogadásának napjától két hét folyamán írásos formában (pl. fax, email) az okok feltüntetése nélkül felbonthatja a jelen Megállapodást.
A Megállapodás felbontásáról szóló tájékoztatót a következő:
E-Mail kell küldeni: support_hu@elyland.net
Jogbirtokos címe: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus
A Megállapodás félbontásakor a tárgy sorában fel kell tüntetni a Felhasználó és fiók nevét.
2.7.9.A jelen Megállapodással kapcsolatos felek közötti minden vitás kérdés megoldása levelezés és tárgyalások segítségével történik, abban az esetben, ha a feleknek nem sikerül tárgyalások segítségével egyetértést elérni – a vita áttekintését bármelyik fél átadhatja a bíróságra a Jogtulajdonos tartózkodási országában.
 
Melléklet a „Játék Szabályai” a Jogtulajdonos és Felhasználó közötti Felhasználói Megállapodáshoz
A Jelenlegi dokumentum a Felhasználói Megállapodás Melléklete és a Felhasználó Játékban való viselkedésének és részvételének feltételeit szabályozza, a Felhasználó Játékban történő tetteit korlátozza, valamint a Felhasználó felelősségét az ilyen szabályok és korlátozások be nem tartásáért, a Jogtulajdonosnak jogában áll intézkedéseket foganasítani a Felhasználóval szemben a Felhasználói Megállapodás alapján. A Játék Szabályok betartása kötelező feltétele annak, hogy a Felhasználó részt vegyen a Játékban, valamint a Szolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások átvételéhez.
A Játék Szabályok mint a Játékban, mint a Játék weboldalán, valamint a Játék fórumain érvényesek.
A jelen Szabályok a Felhasználó viselkedését határozzák meg a Játékban és a Játék weboldalán, valamint a fórumon. A viselkedési szabályok azért lettek megalkotva, hogy minden Felhasználó számára a Játékban való jelenlét maximálisan kellemes legyen. A Szabályok be nem tartása a
játékos profilja blokkoláshoz vagy törléshez eredményezhet a kiadások visszatértése nélkül (ha ilyen volt).
1. Regisztráció a Játékban
1. A Felhasználó regisztráció kötelező feltétel a Játékban való részvételhez, egyéb Szolgáltatások átvételéhez, amiket a Jogtulajdonos nyújt.
2. A regisztrációt csak magán személyek végezhetik el. Csak magán személyek számítódnak avtorizált felhasználóknak (nem csoportok, családok, házaspárok stb.). Ha a Felhasználó kiskorú, akkor ilyen esetben garantálja, hogy a regisztráció kérésének elküldésére megkapta az engedélyt a törvényes képviselőitől.
3. A Regisztráció közben a Felhasználó fel kell tüntesse a Játék Felhasználó nevét és érvényes email címet. A Játék Felhasználó név nem sértheti meg a harmadik személyek jogati és a köz elfogadott morális elveknek megfelel. E mellett az email és/vagy a Forrás web címe nem lehet a Felhasználó Fiókneve. A Felhasználó minden Forráson (szerveren) csak egy fiókkal rendelkezhet. Valamint a Felhasználó a regisztráció közben a Forrás nyelvét köteles használni (a meghatározott nyelv zóna nyelvét).
4. A sikeres regisztráció után a Felhasználó fiókot alkothat és külön irányíthat.
5. Ha a játék szabályai nem határoznak meg speciális kiviteleket, akkor a Felhasználó semmiféle körülmények között nem használhatja fel a másik Felhasználó belépési adatait.
6. A Felhasználó csak egy profilt használhat a Játékban. A több profilt a Jogtulajdonos bármikor saját tetszése szerint bármikor törölheti.
2. Általános feltételek
1. Felhasználó – a profil (account) tulajdonosa nem adhatja át a jelszavát más Felhasználóknak, kivéve ha olyan harmadik személynek adja át aki nem a Játék Felhasználója.
A Megállapodás és annak a mellékleteinek feltételeinek betartásáért a Felhasználó felel, aki átadta a jelszavat.
2. Az egy számítógépről játszók Felhasználók maximális létszáma – 1 (egy).
3. Forrás átadása:
Minden egyes profilt a saját siker elérése céljából kell, hogy használjanak, és nem más Felhasználó sikeréért.
A források átadása tilos a játékosok között, melyek együtt használnak egy számítógépet, helyettesítő és akit helyettesítenek.
4. A Játékban előrelátott különböző társalgási eszközök segítségével (beleértve, de nem csak társalgási fórumok, posta, csevegők, blogok, vendég könyv és hasonlok, valamint a megjegyzések funkciója) a Felhasználó a Jogtulajdonos weboldalain saját tartalmat publikálhat. Ebben az esetben a Jogtulajdonos kizárólag a technikai eszközöket biztosítja az információ cseréhez. A Felhasználó vállalja az ilyen információ tartalma felelősségét és a harmadik személyek a Jogtulajdonoshoz intézet eljárások elhárítását.
A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget az információ tartalmáért, amit a Felhasználó közzétett. A Felhasználó a Jogtulajdonos számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy hozzáférjen az általa közzétett információhoz.
A Jogtulajdonos felhívja a figyelmet arra, hogy nem rendelkezik aktív figyelő rendszerrel, ami az elküldött tartalmat ellenőrizni, viszont vannak véletlen szerű ellenőrzések.
Ezen kívül minden egyes felhasználónak jogában van a Jogtulajdonost tájékoztatni, ha gyanúja van törvényellenes tartalom jelenlétére.
6. A Játék Felhasználók korlátozása:
1. A Felhasználó köteles a jelen Szabályok, Licenc Megállapodás, Felhasználói Megállapodás által meghatározott összes szabályokat és korlátozásait betartani.
2. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a többi Felhasználó a Játékban való részvétel jogát és nem alkothat a saját tetteivel szituációkat, amik következtében a többi Felhasználó jogait fogja megsérteni és/vagy korlátozni.
3. A Felhasználónak tilos szándékosan bármiféle cselekedeteket végrehajtani, amik nehezítik vagy lehetetlené teszik a többi Felhasználó számára a Játékhoz való hozzáférést, valamint bármiféle szándékos cselekedetek végrehajtása, amik nehezítik vagy lehetetlené teszi az Adminisztráció számára a kötelezettségei elvégzését, a többi Felhasználó számára szándékos akadályok létrehozása, ami az adott játék folyamat által nincs előrelátva.
A Felhasználó semmiféle körülmények között nem: törheti fel/próbálhatja feltörni a program elemeket és/vagy az adatokat foghatja át, amik a szerverekhez vagy szerverektől árad, csaló módszereket alkotni vagy használni, feltöréseket és harmadik személyek program termékeit, melyek a Játék eredményeit változtathatják meg, szoftvereket használni fel, amelyek lehetővé teszik más Felhasználó „adatainak beszerzését” vagy másképpen akadályozzák a Játékkal kapcsolatos információ begyűjtését. Hasonló cselekedetek szintén TILOSAK. A Felhasználok számára tilos olyan információ terjesztése vagy szándékos átvétele, amely lehetővé teszi a más Játék Felhasználók acountjához vagy a Játék weboldalához való hozzáférést. A Felhasználó számára tilos idegen források tartalmazó linkek terjesztése, amik ilyen jelegű információt tartalmaznak, valamint olyan információ használata, amely lehetővé teszi a más Játék Felhasználók accountjához vagy a Játék Forrásához való hozzáférést.
A Felhasználók számára tilos a Játék módosított anyagainak egészét vagy annak egy része bármiféle módosítása, változtatása, visszaállítása, eladása, forgalmazása; program hibák használata, program kód változtatása, jogtalan hozzáférés a szerverhez és a Játék adatbázisához. Egyes esetekben a Jogtulajdonosnak jogában áll a Felhasználó hozzáférését a játékhoz azonnal felfüggeszteni és a belügyminisztérium szerveihez fordulni, hogy az leellenőrizze nem e volt törvényellenes cselekedet, ami Ukrajna Büntető Törvénykönyve szerint annak bizonyosul, vagy annak az ország törvényei szerint, amelyben él a törvénysértő.
4. A Felhasználónak a Játékban tilos a Jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül megbeszélt csatákat szervezni és/vagy azokban részt venni más Felhasználókkal, melyek nyersanyag, hős tapasztalat vagy frakciópont jellegű versenyelőnyt nyújthat. Ugyancsak tilos a közvetkező lépéseket végrehajtani bármely játékon belüli tárggyal, eszközzel, szolgáltatással, játék fizetési eszközzel:
a játékon belüli objektum, érték, Szolgáltatás, játék fizetőeszköz cseréje nem játékon belüli értékekre;
a Szolgáltatások eladása játékon kívül és/vagy csere játékon kívüli értékekért, beleértve készpénzért;
Szolgáltatások vásárlása játékon kívüli értékekért, beleértve készpénzért;
a felsorolt cselekedetek elvéglégzésének a Felhasználó által vagy más harmadik személy szándékáról szóló információ terjesztése.
5. A Felhasználónak tilos a Játékban létrehozni vagy használni botokat (játék szereplők, amelyeket program segítségével irányítanak), más programokat, bármiféle technikai és/vagy más eszközöket a Felhasználó Játékban történő tetteinek emulációhoz.
6. A Felhasználó számára tilos használni bármiféle játékon belüli hibákat és a kísérő játék szoftver hibáját. A Felhasználó köteles az ilyen Játékban talált hibákról tájékoztatni a Jogtulajdonost.
7. A Felhasználó számára szintén tilos a Jogtulajdonos weboldalain üzeneteket, valamint információt publikálni vagy terjeszteni, beleértve de nem korlátozva a kommunikációs eszközöket, üzenetekkel, melyek:
a harmadik személyek szellemi tulajdonjogát sértik;
„boldogság leveleket” vagy pénzügyi piramisok sémáját tartalmaznak;
a Jogtulajdonos levelének lehet nézni;
más Felhasználók és/vagy harmadik személyek személyes adatait tartalmazzák;
reklámot tartalmaznak, beleértve bármiféle hivatkozások elhelyezése a Játékban, amire előzetesen a Jogtulajdonos nem adott engedélyt.
A Felhasználó számára tilos a Jogtulajdonosról szóbeszédet, rágalmakat terjeszteni, valamint más Felhasználókról és a Játékról teljesében, valamint információ terjesztése, ami rossz fényben tüntetheti fel a Jogtulajdonos üzleti hírnevét.
A Felhasználó számára tilos a spam (információs köremailek és hirdetések, amik a játék folyamattal nem kapcsolatosak), flood (az információ többszörös másolása, ismétlése) a Játék bármelyik chatjében.
A Felhasználó számára tilos bármiféle trágár, sértő, provokatív vagy a Játék által előreláthatatlan szavak és jelek használata, bármiféle formában a játék szereplők leírásában vagy megnevezésében és más játék objektum, valamint trágár, sértő, provokatív vagy a Játék által előreláthatatlan szavak és jelek használata a Játékosok egyesülete (pl. testületek) megnevezésekor vagy leírásában.
A Felhasználó számára tilos a játékfolyamatban használni: trágár, sértő szavakat, lakosság fenyegetését vagy testi erőszak, kábítószerek reklámot, pornográf anyagokat vagy idegen források, amik ilyen anyagokat tartalmaznak, fajgyűlölő kijelentések, nemzetiség, vallási, kulturális, ideológiai, nyelvi, nemi vagy politikai megkülönböztetés, valamint nácizmus, fanatizmus, terrorizmus. Az ebben az alpontban feltüntetett szavakat tilos használni a Felhasználó számára a játékfolyamatban, még akkor is ha ez betűk kihagyásával van írva és/vagy meghatározott szavak/betűk bizonyos jelekre vannak cserélve.
8. A Felhasználók számára tilos publikálni vagy feltölteni olyan fájlokat, amik vírusokat, trójai falót, számítógépes féreg, időzített bombákat, törlő programot („cancelbot”), sérült fájlt vagy adatokat vagy más szervereket, mely kárt okozhat a Játéknak vagy idegen számítógépek munkafolyamatát.
9. A A Felhasználók számára tilos a szereplők nevének, a játékosok csoportulásának nevének és más megkülönböztető jelek megalkotásakor, olyan célzás ami a Jogtulajdonoshoz vagy partnereihez való tartozásra mutat.
10. A Felhasználó nem szegheti meg annak az országnak a törvényeit, mely rezidense. A Felhasználó saját maga fele azért, ha nem tartja azokat be.
7. Záró feltételek:
1. A Jogtulajdonos önállóan dönti el pontosan mi a jelen Játék Szabályok megsértése.
2. Abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Játék Szabályait, akkor a Jogtulajdonos a következő büntetéseket intézheti ellene:
korlátozni a Felhasználó számára a játékon belüli posta használatát;
rákényszeríteni a szereplő, játékosok csoportja, játékon belüli objektumok átnevezését;
tárgyak, játékon belüli pénznem, más játékon belüli értékek elkobzása;
a profilhoz való hozzáférést korlátozni, felfüggeszteni vagy teljesen megszüntetni;
törölni a szereplőket vagy profilt (profilokat).
felbontani a Megállapodást
3. Abban az esetben, ha a Felhasználó beismeri a hibáját és hajlandó a továbbiakban a jelen Szabályokat betartani, a Jogtulajdonos jogában áll bírságdíjat kiróni a profil idő előtti szétblokkolásához, e közben a Jogtulajdonos vissza is utasíthatja az idő előtti szétblokkolást magyarázat nélkül..
A JÁTÉK ELKEZDÉSE AZT JELENTI, HOGY A JÁTÉKOS ELFOGADJA A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT ÉS GARANCIÓK MEGERŐSÍTÉSE A FELHASZNÁLÓ OLDALÁRÓL A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL SZEMBEN.